Dobrý den, ráda bych zjistila možmosti napojení stavebních pozemků na veřejnou obecní komunikaci. Jsme s přáteli vlastníky dvou pozemků (v územním plánu vedeny jako stavební, bez omezení). Jeden pozemek má přístup k obecní komunikaci (obousměrná cca 3m široká - rozšířit nelze, jsou podél ní ploty stávající zástavby). Rádi bychom přes pozemek s přístupem k obecní komunikaci napojili i druhý pozemek a vybudovali novou komunikavi (ať už veřejnou či neveřejnou). Jak se dá prověřit kapacita stávajíví komunikace, na kterou byvhom se chtěli napojit? Je reálné nějaké řešení? Majitele okolních pozemků nejsou ochotni odprodat časti pozemku pro napojeni na jinou komunikaci. Předem děkuji za odpověď.

To, že je pozemek je v územním plánu vůbec neznamená, že pak dáte dohromady stavební povolení a to znamená i vyřešení příjezdu. A pak je já říkám „svatá vyhláška“ 501 2006 Sb., kterou musíte splnit. Ta má v § 22 stanoveny podmínky na veřejné prostranství – především na nově připravované komunikace. V Bodu 2) se praví: Nejmenší šířka veřejného prostranství, jehož součástí je pozemní komunikace zpřístupňující pozemek rodinného domu, je 8 m. Při jednosměrném provozu lze tuto šířku snížit na 6,5 m. Těmi šířkami se prostě rozumí pruh pozemku, kde e do něj umístí nová komunikace a po stranách zůstane např. zelený pruh pro umístění kabelů.

Ale co v případě, že tam ten prostor nedostanete (třeba kvůli sousedům)?? Asi nezbývá, než opět sáhnout po „svaté“ vyhlášce a jejím § 20 bodu 7). Tam se říká druhá věc: ke každé stavbě rodinného domu …….. musí vést zpevněná komunikace široká nejméně 2,5 m a končící nejdále 50 m od stavby….. Toto bych se snažil v nějaké formě aplikovat ve vašem případě. Takže prakticky bych to uchopil následovně: Do katastrální mapy v měřítku např 1:1000 bych nakreslil čtvereček, kde chcete stavět dům. Musí být z toho zákresu patrné kudy tam pak budete jezdit. Pokud příjezd bude úzký a moc dlouhý, ještě to nevzdávejte. Z tohoto § se dá udělit výjimka. Výjimka se uděluje výjimečně, ale z mého pohledu je nejdůležitější souhlas hasičů, aby se k pozemku při požáru dostali. Hasiči ale mají předpis, který je v rozporu se „svatou vyhláškou“ . Oni kvůli cisternám požadují šířku 3 m a pak mají další předpis, že když je ta cesta moc dlouhá, musí mít po 100 m obratiště (např. typu T). Takže bych asi zvolil jako první návštěvu hasiče – těm bych situaci ukázal a od nich bych chtěl požehnání, že k případnému zásahu tou cestou dojedou.

Potom bych šel na MěÚ odbor dopravy a těm bych řekl, podívejte, mám trochu složitější případ, ale hasičům to nevadí, oni se k požáru dostanou. Je na tomto odboru, aby třeba posoudil četnost průjezdu atd, atd….případně s policií ČR – dopravním inspektorátem. A pak vám zbývá úřad územního plánování a stavební úřad!

No, je to dřina, těch úřadů do toho má co mluvit moc a můžete někde narazit na neochotu vám řešení najít. Ale zkuste to, a až pak, za peníze hledejte projektanta.Hodně štěstí. Krejčí
Městský úřad Jindřichův Hradec - Odbor výstavby a územního plánování