Může se požárně nebezpečný prostor z jednoho požárního úseku překrývat s požárně nebezpečným prostorem sousedního požárního úseku? Jedná se o bytový dům.

Ano, požárně nebezpečné prostory se mohou vzájemně překrývat. Stavby však musí být umístěny mimo tyto požárně nebezpečné prostory. Pokud to není možné, musí stavební konstrukce v těchto prostorech splňovat vyšší normové požadavky.
Profesní komora požární ochrany