Dobrý den
Jsem majitelem pozemku, který jsem nechal rozparcelovat , zasíťovat, pozemek je v územním plánu jako stavební, dokonce na něho je vypracována územní studie, mám vypracované rozhledové trojúhelníky k vjezdům, které jsou schváleny policií i SUS. Dokonce i stavební úřad při schvalování pozemků, tam ty sjezdy navrhl a já to nechal vypracovat přesně podle St.úřadu. Bohužel mi starostka zamítla sjezdy, které vedou přes chodník, jedná se o 1x dvojsjezd a jeden sjezd. Napsala mi, abych si vybudoval komunikaci po svém pozemku! Bohužel to není možné, řešil jsem to s dopravním architektem. Dá se s tím něco dělat? Přijde mi, že je v tom závist, bohužel.

To je možné….. ale důležité je, zda dopravním orgánem který to má vybudovat je obecní úřad nebo úřad tzv. trojkové obce (většinou odbor Dopravy u MěÚ ….). A ať je to tak či onak, vždy nad povolovacím orgánem je odvolací orgán. Takže písemně zažádat o vydání rozhodnutí, a když to prvoinstanční orgán zamítne, tak se do toho odvolat. Ovšem toto je svým způsobem krajní řešení.Podívejte se, starostka je komunální politička, podporovaná nějakou politickou stranou nebo ekonomicky vlivnou skupinou. Takže když naleznete cestu k jejím „nadřízeným“ můžete být najednou překvapen, že to řešit jde. Jednou jeden rekreant na vsi bojoval s něčím podobným, byl „pražák“ a tak jim na vsi asi vadil. Jako úřad jsme s tím nemohli nic moc dělat. Ale znal jsem přes odbory jednoho senátora, když jsem mu to nad mapkou vysvětlil, tak stačil jediný jeho telefonát….

Hodně štěstí.Krejčí
Městský úřad Jindřichův Hradec - Odbor výstavby a územního plánování