Na našem pozemku se začala držet splašková voda z obecní cesty, která nám stéká na pozemek a nemůže dál odtékat poněvač soused vybudoval nové oplocení s vysokou podezdívkou a za podezdívkou zvýšil pozemek navážkou stavební suti do výšky 1,5m. Soused odmítá něco dělat a tak prosím o radu, jak ho donutit aby to začal řešit. Děkuji Pavel

Podívejte, já to vnímám trochu odlišně, ta voda nestéká ze sousedova pozemku, ale z obecního. Takže podle mne to musí řešit obec a zabránit stékání na cizí pozemek. Ovšem pokud soused např. Zasypal příkop, pak je to trochu jinak. Dotčeným orgánem bude pravděpodobně MěÚ odbor životního prostředí, dotčeným orgánem z hlediska cesty bude pravděpodobně MěÚ odbor dopravy nebo přímo Obecní úřad.

Takže je potřeba napsat žádost o provedení státního dohledu (adresoval bych to ŽP a DOP). Ale může to být docela složité, ten plot může být vybudován nelegálně … takže bych k tomu šetření přistoupil jako ke kroku zajišťující důkaz pro případný budoucí soudní spor. Prostě aby byl úřední zápis k čemu tam dochází. Do protokolu uveďte váš pohled na věc, v případě že někdo z ostatních to bude zlehčovat, srozumitelně zapište, že s názorem toho a toho nesouhlasíte a že splachové vody vám způsobují škodu. Uvidíte, co na zápis řekne následně stavební úřad….

Je to trochu na dýl, ale nenechte se umlčet …

Krejčí
Městský úřad Jindřichův Hradec - Odbor výstavby a územního plánování