Dobrý den, jsem účastníkem správního řízení, které vede stavební úřad s mým sousedem. Soused se nařízených místních šetření nezúčastňuje, za což mu stavební úřad již několikrát udělil pořádkovou pokutu. Soused se snaží rovněž zdržovat správní řízení opakovaným vznášením námitky podjatosti úředníků – vždy rozhodnuto o neopodstatněnosti jeho námitek podjatosti. Chci se zeptat, jaké jsou má práva na informace o skutečnostech v daných řízeních – mám právo na informaci o důvodu proč např. nebyla udělena pořádková pokuta za maření úřední činnosti (neúčast na místním šetření – viz. výše) a dále mám právo na informaci, kdy byla vznesena námitka podjatosti a v této souvislosti žádat stavební úřad o sdělení, kdy bude tato námitka vypořádána a bude pokračovat správní řízení ? Děkuji za odpověď Brázdil

Tam kde jste účastníkem řízení, máte právo nahlížet do celého spisu, takže veškeré důvody si tam přečtete. Ale u přestupku nejste účastníkem řízení a tam toto právo nemáte. Tam lze využít zákon 106/1999 Sb. (zákon o svobodném přístupu k informacím) a písemně vznést dotazy. Všechno se ale o pokutě nedozvíte – je možné se jen o částečně poskytnuté informaci odvolat.

Městský úřad Jindřichův Hradec - Odbor výstavby a územního plánování