13 zásad amatérského pyrotechnika Zobrazit fotky zobrazit 5 fotek

Aby byly oslavy konce starého a přicházejícího Nového roku skutečně šťastné, je především třeba zacházet opatrně nejen s alkoholem, ale i s pyrotechnikou. Seznámíme vás se zásadami amatérského pyrotechnika. Důležité však není jen vhodné zacházení se zábavní pyrotechnikou a opatrnost, ale už jen její samotný výběr. Totiž už při něm je třeba dbát konkrétních pravidel bezpečnosti. Ovšem nejen to, opatrní musíme být i s veškerou vánoční výzdobou, která „obsahuje“ svíčky. 

Svícny, adventní věnce a svíčky

Svíčky musí být v jakékoli vánoční dekoraci upevněné na nehořlavé podložce, případně použijeme nehořlavý držák. A ozdoby umístíme od svíček co nejdále, aby nedošlo k jejich vzplanutí. V módě jsou letos suché přírodní materiály a ty oheň doslova přitahují. Důležité je též umístění dekorace, která obsahuje svíčky. Samozřejmostí je opět nehořlavá podložka, dostatečná vzdálenost od závěsů a záclon a stejně tak takovou dekoraci neumisťujeme do nábytkových skříněk. Též je třeba zamezit dosahu malých dětí. Jsou nenechavé a pro nebezpečné věci úplnou pohromou. Samozřejmě bychom neměli od dekorací s hořícími svíčkami odcházet a pokud ano, oheň sfoukneme, zamáčkneme knot mezi prsty, nebo použijeme praktické zhášedlo.

Výběr zábavní pyrotechniky

Nabídka zábavní pyrotechniky je dnes široká, ovšem je třeba, aby byl konkrétní výrobek opatřen návodem výrobce v českém jazyce. Též nesmí být poškozen obal výrobku a musí na něm být vyznačena třída nebezpečnosti. Pyrotechniku skladujeme v chladu, suchu a mimo dosah dětí. Při manipulaci s pyrotechnikou nemiřte na sebe a na nikoho v okolí a vyvarujte se odpalování pyrotechniky pod silným vlivem alkoholu. Stejně tak nesbírejte nevybuchlé petardy. Nejčastěji dochází k nehodám způsobeným pyrotechnikou u podomácku vyrobených produktů. 

Třídy nebezpečnosti rozeznáváme u zábavní pyrotechniky 4:

 1. Pyrotechnické výrobky I. třídy nebezpečnosti: lze je prodávat i osobám mladším 18 let a tito je mohou i odpalovat - prskavky, pistolové kapsle, bouchací kuličky, třaskavé proužky …
 2. Pyrotechnické výrobky II. třídy nebezpečnosti: lze je prodávat pouze osobám starším 18 let a to výhradně v kamenných obchodech, tyto výrobky se nesmí odpalovat blízkosti nemocnic, škol, ozdravoven, domovů důchodců apod. - rakety, petardy, minivýbušky, dýmovnice … 
 3. Pyrotechnické výrobky III. třídy nebezpečnosti: při jejich nákupu musíme předložit průkaz odpalovače ohňostrojů, který vydává Český báňský úřad – dělové rány a různé druhy raket …
 4. Pyrotechnické výrobky IV. třídy nebezpečnosti: pro ně platí přísná bezpečnostní opatření a k jejich zakoupení je vyžadován projekt, který schvaluje Český báňský úřad.
Prodej zábavní pyrotechniky a manipulaci s ní upravuje vyhláška Českého báňského úřadu č. 174/1992 Sb. o pyrotechnických výrobcích a zacházení s nimi. A pravidla požární bezpečnosti musí dodržovat i prodejci zábavní pyrotechniky, jelikož při nedbalosti může dojít k požáru, výbuchu apod. Každá prodejní místnost a sklad musí být podle vyhlášky vybavené protipožárními prostředky a nesmí se zde kouřit a manipulovat s otevřeným ohněm.

Mementem je rozsáhlý požár obchodního centra Ex Calibur City na Znojemsku, který způsobil 20.12. 2006 jeden prodejce neopatrnou manipulací se zábavní pyrotechnikou. S  požárem bojovaly stovky českých a rakouských hasičů a škody přesáhly 100 miliónů korun.

13 zásad amatérského pyrotechnika:

 1. Nakupujeme pouze zábavní pyrotechniku, která je na trhu legálně a je tedy opatřena návodem výrobce v českém jazyce. Návod informuje o správném používání a skladování konkrétního výrobku – dodržujte jej! Veškerá zábavní pyrotechnika musí být označena certifikační značkou českého úřadu pro zkoušení zbraní a střeliva.
 2. Pyrotechniku také bezpečně uskladněte, nesmí být v blízkosti kamen, krbů, otevřených ohňů a zapálených svíček, musí být v chladu a suchu a mimo dosah dětí, především pak nesmí navlhnout.
 3. Pyrotechniku skladujeme v původním obalu a teplota ve skladovacích prostorách nesmí přesáhnout 40 Co. Pyrotechnika musí též být oddělena od hořlavých a snadno zápalných látek.
 4. Zábavní pyrotechniku používejte tak, abyste neohrozili své zdraví či majetek, ani zdraví či majetek jiných osob. Manipulujeme s ní zásadně na volném prostranství, v dostatečné vzdálenosti od dalších objektů. Obzvláště riziková jsou místa poblíž zdravotnických a školských zařízení. 
 5. S pyrotechnikou nikdy nemíříme na lidi – je to ostře nabitá zbraň. 
 6. S pyrotechnikou nesmí manipulovat děti s výjimkou třídy I. Též uskladnění mimo dosah dětí je klíčové! Zároveň děti poučíme, aby nesbíraly použitou či nevybuchlou pyrotechniku.
 7. Nesmíme znova odpalovat pyrotechniku, která již jednou selhala. 
 8. Určitě neodpalujeme pyrotechniku zasazenou do skleněné láhve. 
 9. S pyrotechnikou nemanipulujeme, pokud jsme pod vlivem alkoholu či jiných drog. 
 10. Větší ohňostroj může realizovat pouze odborně způsobilá osoba!
 11. Pyrotechniku vyšších bezpečnostních tříd nesmíme používat v uzavřených prostorách, poblíž kostelů, nemocnic, dětských zařízení, domovů důchodců, škol, ozdravoven a při sportovních akcích.
 12. Dbáme též ochrany svého sluchu, některé výrobky jej mohou při výbuchu svým silným zvukem poškodit. Ze stejného důvodu bychom měli být ohleduplní i ke zvířatům. Vyděšených psů bývají po Silvestru plné útulky. 
 13. A nakonec je též vhodné ověřit si, jak se k použití pyrotechniky staví místní samospráva, použití pyrotechniky může být omezeno místní vyhláškou!

Co dělat při vzniku požáru

Pokud dojde k požáru, zachováme chladnou hlavu, zatelefonujeme okamžitě na linky 150 či 112 a přivoláme hasiče – ti dorazí na místo za několik minut. Menší požár se pokusíme zlikvidovat sami, reagujeme rychle a použijeme hasicí přístroj. Zároveň zamezíme přístupu čerstvého vzduchu. Zárodek požáru lze uhasit improvizovanými prostředky – udusíme jej botou, pokrývkami, silnějšími textiliemi bez umělých vláken, vodou (pozor ale na elektrické přístroje a vůbec vše zapojené do elektrické sítě). Své síly nikdy nepřeceňujeme, že na požár nestačíme, poznáme velmi rychle a navíc – mnohdy jsou mnohem nebezpečnější zplodiny hoření a my se udusíme. 
Zdroj použitých fotografií: www.shutterstock.com