ČESKÉSTAVBY.cz - vše o stavbě, zahradě a bydlení

Nejste přihlášen(a).

Články, rady, tipy a návody - stránka 488

Exteriér Interiér Specialisté Stavební firmy, služby a řemesla Stavební materiály Stroje, nářadí Tiskové zprávy Hobby Zobrazit další kategorie
Poslední novinka- tepelná čerpadla

Poslední novinka- tepelná čerpadla

Tepelné čerpadlo využívá energií z okolního prostředí a přeměňuje je na teplo využívané k vytápění objektů a ohřevu vody.
Tepelná čerpadla fungují tak, že odebírají nízkopotenciální energii z vody, vzduchu nebo země. Na termodynamickém principu ji pak mění v teplo. Takto získané teplo se rozvádí vodou nebo vzduchem. Výrobce zařízení je schopný dodat čerpadlo s různou kombinací vstupní a výstupní energie.
Například: vzduch-vzduch, voda-vzduch, vzduch-voda nebo země-voda.

Neskutečně čistá domácnost

Neskutečně čistá domácnost

Určitě znáte ten žalostný pohled na koberec, když se po něm váš čtyřnohý mazlíček třikrát projde a jednou poválí. Pokud máte podobné zkušenosti, je nejvyšší čas se poohlédnout po novém vysavači.

Palmy- kouzlo exotiky doma

Palmy- kouzlo exotiky doma

Palmy pro mnohé představují kousek z koláče exotiky, kterou nám v bytě pomůžou dodat útulno. Bytům a zahradám zapůjčí eleganci a majestátnost. Pocházejí z tropických a subtropických oblastí.

Poslední slovo má vždy počasí

Poslední slovo má vždy počasí

Poslední dobou si s námi příroda hezky zahrává. Zatímco v roce 2002 jsme se potýkali s ničivými povodněmi, o rok později Českou republiku zase potrápilo extrémní sucho. Podle odborníků si budeme muset na takovéto výkyvy počasí zvykat.

Myslet do budoucna, myslet na peníze   II. díl

Myslet do budoucna, myslet na peníze II. díl

Pokud se chcete podělit o vaše vlastní zkušenosti či postřehy, vložte svůj příspěvěk do diskuse nebo nám napište.

Myslet do budoucna, myslet na peníze   I. díl

Myslet do budoucna, myslet na peníze I. díl

Pokud se chcete podělit o vaše vlastní zkušenosti či postřehy, vložte svůj příspěvěk do diskuse nebo nám napište.

Není důvod, trápit se s úklidem

Není důvod, trápit se s úklidem

Firma PROMPT 2 servis v.o.s. byla založena v roce 1995 jako veřejná obchodní společnost se zaměřením na poskytování úklidových služeb a prodej hygienických zažízení a hygienického materiálu.

Celosezónní akumulací tepla pro vytápění a ohřev vody

Celosezónní akumulací tepla pro vytápění a ohřev vody

Využití energie slunečního záření, jakožto nanejvýš ekologického a obnovitelného zdroje energie pro lidstvo, se stává postupem času stále více aktuální.
Příkladem využití solárního systému pro celoroční využití pro vytápění a ohřev vody je Sluneční dům ve Slatiňanech. Tento systém je zcela ojedinělý nejen v republikovém, ale nýbrž i v evropském měřítku patří svým rozsahem k největším.

Sluneční energie- zdroj tepla pro domácnosti II. díl

Sluneční energie- zdroj tepla pro domácnosti II. díl

Dalšími součástmi solárních systémů jsou potřebná potrubí, armatury, oběh kapaliny zajišťující čerpadlo, zařízení akumulující získané teplo či automatické regulační zařízení.

Sluneční energie- zdroj tepla pro domácnosti- I. díl

Sluneční energie- zdroj tepla pro domácnosti- I. díl

Sluneční záření je pro naší planetu primárním a nejvýznamnějším zdrojem energie. Ačkoliv se Slunce podílí na dodávce veškeré energie na Zemi asi z 97% (950 – 1150 kWh/m2 za rok), nedokázal jí zatím člověk zásadním způsobem zužitkovat.

Spoříte energii? Využijte bezplatného poradenství ECČB

Spoříte energii? Využijte bezplatného poradenství ECČB

„Energy Centre České Budějovice – 5 let úspěšné přeshraniční spolupráce v oblasti efektivního hospodaření s energiemi“.

Pozvánka na tiskovou konferenci.
Termín konání: úterý 21. října 2003, od 14:00 hod
Místo konání: Hotel Malý pivovar, Primátorský salónek v 1. patře, Karla IV. 8-10, České Budějovice.

Řešení našel Odbor rozvoje a cestovního ruchu

Řešení našel Odbor rozvoje a cestovního ruchu

Ohlédneme-li se zpět, není mnoho událostí, které by nám utkvěly v mysli tak, jako rozsáhlé povodně, jenž zasáhly naší republiku v druhé polovině srpna roku 2002.

Jedním z nejvíce postižených míst bylo město České Budějovice, kde ničivý živel zasáhl ve dvou povodňových vlnách. Druhá z nich dokázala, i navzdory rychle vybudované stěně z pytlů naplněných pískem, vystoupat z břehů Vltavy a zaplavit jednu část města - Pražské předměstí, které bylo několik metrů pod vodou. Není divu, ničivost a rozsah povodní byly nejvyšší za posledních 150 let v historii českého národa. Škody způsobené povodněmi si vyžádaly desítky miliard korun.

Výkon povolání autorizovaných  architektů, inženýrů a techniků

Výkon povolání autorizovaných architektů, inženýrů a techniků

Zákon České národní rady č. 360/1992 Sb. (o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě) upravuje:

  • postavení, práva a povinnosti autorizovaných architektů,
  • postavení, práva a povinnosti autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, způsob a podmínky udělování autorizace,
  • vznik, pravomoc a působnost České komory architektů a České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě.

Úplné znění zákona 360/1992 Sb. a seznam autorizovaných osob najdete na webových stránkách http://www.ckait.cz.

ČKAIT- Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

ČKAIT- Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

ČKAIT je veřejnoprávní stavovská organizace, která vznikla v roce 1992 na základě zákona č. 360/92 Sb. (zákon ČNR o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě).

Slavnostní otevření nové učebny SPŠS Tábor

Slavnostní otevření nové učebny SPŠS Tábor

Vážení přátelé,

dovolte mi Vás co nejsrdečněji pozvat na Slavnostní otevření učebny ve Střední průmyslové škole strojnické v Táboře (dne 01.10.2003 od 10:00 hod.), jenž se uskuteční za účasti Mgr. Karla Vachty, náměstka hejtmana Jihočeského kraje.

Barevné variace v bytě

Barevné variace v bytě

Nebudeme bílit, ale malovat. Barevně.

Odpovídáme na Vaše dotazy lll. díl

Odpovídáme na Vaše dotazy lll. díl

Odpovídáme na některé vybrané dotazy, kterými nás neustále zahrnujete. Pokud se chcete podělit o vaše vlastní zkušenosti či postřehy, vložte svůj příspěvek do diskuse nebo nám napište.

Odpovídáme na Vaše dotazy ll. díl

Odpovídáme na Vaše dotazy ll. díl

Odpovídáme na některé vybrané dotazy, kterými nás neustále zahrnujete. Pokud se chcete podělit o vaše vlastní zkušenosti či postřehy, vložte svůj příspěvek do diskuse nebo nám napište.

Odpovídáme na Vaše dotazy l. díl

Odpovídáme na Vaše dotazy l. díl

Odpovídáme na některé vybrané dotazy, kterými nás neustále zahrnujete. Pokud se chcete podělit o vaše vlastní zkušenosti či postřehy, vložte svůj příspěvek do diskuse nebo nám napište.

Dobrá rada zdarma?

Dobrá rada zdarma?

V jihočeské obci Věžovatá Pláně (okr. Český Krumlov ) pořádá v sobotu 13. září 2003 občanské sdružení Energy Centre České Budějovice (ECČB) ve spolupráci s místním starostou, panem Josefem Machem akci s názvem „Bezplatné energetické poradenství v obci Věžovatá Pláně“. Akce se uskuteční v „Solárním školícím centru“ v budově zdejší restaurace a začne v 19:00 hod. Akce se mohou zúčastnit všichni zájemci, nejen obyvatelé obce Věžovatá Pláně. Cílem akce je poskytnout fundované informace z oblasti úspor energií, stavebnictví, vytápění a využití obnovitelných zdrojů energie.
Na základě dohody s panem starostou Machem, který aktivně podporuje a propaguje myšlenku efektivního využívání energie ve své obci, přijedou energetičtí poradci ECČB přímo „na místo“.

Reklama