ČESKÉSTAVBY.cz - vše o stavbě, zahradě a bydlení

Nejste přihlášen(a).

Články, rady, tipy a návody - stránka 519

Exteriér Interiér Specialisté Stavební firmy, služby a řemesla Stavební materiály Stroje, nářadí Tiskové zprávy Hobby Zobrazit další kategorie
Řešení našel Odbor rozvoje a cestovního ruchu

Řešení našel Odbor rozvoje a cestovního ruchu

Ohlédneme-li se zpět, není mnoho událostí, které by nám utkvěly v mysli tak, jako rozsáhlé povodně, jenž zasáhly naší republiku v druhé polovině srpna roku 2002.

Jedním z nejvíce postižených míst bylo město České Budějovice, kde ničivý živel zasáhl ve dvou povodňových vlnách. Druhá z nich dokázala, i navzdory rychle vybudované stěně z pytlů naplněných pískem, vystoupat z břehů Vltavy a zaplavit jednu část města - Pražské předměstí, které bylo několik metrů pod vodou. Není divu, ničivost a rozsah povodní byly nejvyšší za posledních 150 let v historii českého národa. Škody způsobené povodněmi si vyžádaly desítky miliard korun.

Výkon povolání autorizovaných  architektů, inženýrů a techniků

Výkon povolání autorizovaných architektů, inženýrů a techniků

Zákon České národní rady č. 360/1992 Sb. (o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě) upravuje:

  • postavení, práva a povinnosti autorizovaných architektů,
  • postavení, práva a povinnosti autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, způsob a podmínky udělování autorizace,
  • vznik, pravomoc a působnost České komory architektů a České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě.

Úplné znění zákona 360/1992 Sb. a seznam autorizovaných osob najdete na webových stránkách http://www.ckait.cz.

ČKAIT- Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

ČKAIT- Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

ČKAIT je veřejnoprávní stavovská organizace, která vznikla v roce 1992 na základě zákona č. 360/92 Sb. (zákon ČNR o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě).

Slavnostní otevření nové učebny SPŠS Tábor

Slavnostní otevření nové učebny SPŠS Tábor

Vážení přátelé,

dovolte mi Vás co nejsrdečněji pozvat na Slavnostní otevření učebny ve Střední průmyslové škole strojnické v Táboře (dne 01.10.2003 od 10:00 hod.), jenž se uskuteční za účasti Mgr. Karla Vachty, náměstka hejtmana Jihočeského kraje.

Barevné variace v bytě

Barevné variace v bytě

Nebudeme bílit, ale malovat. Barevně.

Odpovídáme na Vaše dotazy lll. díl

Odpovídáme na Vaše dotazy lll. díl

Odpovídáme na některé vybrané dotazy, kterými nás neustále zahrnujete. Pokud se chcete podělit o vaše vlastní zkušenosti či postřehy, vložte svůj příspěvek do diskuse nebo nám napište.

Odpovídáme na Vaše dotazy ll. díl

Odpovídáme na Vaše dotazy ll. díl

Odpovídáme na některé vybrané dotazy, kterými nás neustále zahrnujete. Pokud se chcete podělit o vaše vlastní zkušenosti či postřehy, vložte svůj příspěvek do diskuse nebo nám napište.

Odpovídáme na Vaše dotazy l. díl

Odpovídáme na Vaše dotazy l. díl

Odpovídáme na některé vybrané dotazy, kterými nás neustále zahrnujete. Pokud se chcete podělit o vaše vlastní zkušenosti či postřehy, vložte svůj příspěvek do diskuse nebo nám napište.

Dobrá rada zdarma?

Dobrá rada zdarma?

V jihočeské obci Věžovatá Pláně (okr. Český Krumlov ) pořádá v sobotu 13. září 2003 občanské sdružení Energy Centre České Budějovice (ECČB) ve spolupráci s místním starostou, panem Josefem Machem akci s názvem „Bezplatné energetické poradenství v obci Věžovatá Pláně“. Akce se uskuteční v „Solárním školícím centru“ v budově zdejší restaurace a začne v 19:00 hod. Akce se mohou zúčastnit všichni zájemci, nejen obyvatelé obce Věžovatá Pláně. Cílem akce je poskytnout fundované informace z oblasti úspor energií, stavebnictví, vytápění a využití obnovitelných zdrojů energie.
Na základě dohody s panem starostou Machem, který aktivně podporuje a propaguje myšlenku efektivního využívání energie ve své obci, přijedou energetičtí poradci ECČB přímo „na místo“.

Rekonstrukce koupelny

Rekonstrukce koupelny

„Bydlíme ve skoro 40 let starém paneláku. Samozřejmě, že nám, stejně jako mnoha dalším, náš byt už nevyhovuje. Především pak bytové jádro. Proto jsme se rozhodli investovat peníze do rekonstrukce koupelny i WC. Nevíme, jestli k tomu potřebujeme nějaké povolení.“

Kristýna Brabcová, Č.Budějovice

Znáte Odbor rozvoje a cestovního ruchu Magistrátu města České Budějovice

Znáte Odbor rozvoje a cestovního ruchu Magistrátu města České Budějovice

Odbor rozvoje a cestovního ruchu je jedním z nově založených odborů na Magistrátu města Českých Budějovic. Vznik samostatného odboru uvedeného zaměření souvisí jednak se stále narůstajícím významem cestovního ruchu pro jihočeskou metropoli a zároveň s potřebou tvorby koncepcí jejího dlouhodobého rozvoje v rámci programů Evropské unie (EU) a dotovaných regionálních i národních programů.

Topit hnojem?

Topit hnojem?

Jednou ze dvou technologií, jak biomasu zpracovat, je biochemická přeměna – zvláště pak anaerobní vyhnívání. A to je přesně způsob, jak vyprodukovat bioplyn.

Poradenské středisko Energy Centre České Budějovice

Poradenské středisko Energy Centre České Budějovice

Občanské sdružení Energy Centre České Budějovice (ECČB) je poradenské středisko, které nabízí nezávislé a bezplatné poradenství v oblasti efektivního hospodaření se všemi druhy energií, úspor energií a možností využívání obnovitelných zdrojů energie. Za pět let existence ECČB již bylo provedeno více než 3 600 bezplatných energetických poradenství. O spokojenosti zájemců o poradenství z řad občanů, veřejné správy a podnikatelů vypovídá provedený průzkum, podle kterého bylo 90 % osob, které navštívily ECČB se žádostí o poradenství, velice spokojeno s úrovní poskytnutých konzultací. Z výsledků dále vyplývá, že 56 % zájemců o poradenství realizovalo veškerá energeticky úsporná opatření, která jim doporučili energetičtí poradci ECČB. Dalších 28 % osob provedlo navržená opatření pouze částečně, a to z důvodu nedostatečných finančních prostředků. V těchto případech šlo převážně o větší akce, např. o celkovou rekonstrukci staršího domu.

Hypotéky České spořitelny a i další úvěrové produkty jsou opět dostupnější?

Hypotéky České spořitelny a i další úvěrové produkty jsou opět dostupnější?

Na podporu pořízení a zkvalitnění bydlení občanů nabízí Česká spořitelna od června roku 2001 program TOP Bydlení, který obsahuje zvýhodněný hypotéční úvěr na investice do tuzemské nemovitosti nebo na její výstavu či pořízení. Jedná se o jeden z nejvíce žádaných hypotečních produktů mezi klienty. Program TOP Bydlení nabízí klientům kromě jedné z nejnižších fixovaných pětiletých sazeb (nyní roční sazba 4,6 %) pro masový segment a úrokového zvýhodnění po celou dobu trvání úvěru i výhody v oblasti zajištění – financování do výše 90 % hodnoty nemovitosti stanovené bankou na základě znaleckého ocenění smluvního znalce spořitelny. Uvedení programu TOP Bydlení mělo za následek rozhýbání trhu hypotečního úvěrování v České republice a razantní pokles úrokových sazeb u hypotečních úvěrů.

Odpad jako zdroj energie?

Odpad jako zdroj energie?

Biomasa může být buďto suchá – např. dřevo nebo mokrá – kejda. Hlavní dva způsoby, jak energii z biomasy získat, je termochemická a biochemická přeměna. Pro lepší manipulaci se z biomasy vyrobí štěpky, brikety, palety a polena. Ve velkých systémech vytápění se pro jednodušší užívání v kotlích spalují dřevěné štěpky nebo celé balíky slámy. Biomasa se využívá hlavně za účelem vytápění. A to prostřednictvím speciálních kotlů, jejichž výhodou je ekologické spalování a současná regulace výkonu kotle s vysokou účinností.

Daň z pozemků

Daň z pozemků

My se teď budeme konkrétně zabývat daní z pozemků. Povinnost platit tuto daň vzniká na základě vlastnického nebo uživatelského vztahu k majetku. Její úhrada je opravdu povinná, to znamená, že se nebere žádný ohled na vaše příjmy. V praxi to znamená, že i kdybyste dokázali, že jste ve skutečnosti chudí jak kostelní myš, zaplatit prostě musíte.

Kuchyně pro život stvořené...

Kuchyně pro život stvořené...

Již 60 let dodává rodinná firma Schüller do domácností kuchyňské vybavení, zaručující světovou kvalitu. Kuchyňské elementy jsou precizně zpracované plně funkční, spolehlivé. Jsou vyrobeny zcela novu technologií, v několika designech. Jedná se o barevné provedení, klasický styl, v neposlední řadě o provedení masivní. Servis, který Vám nabízíme začíná u nás již první konzultací s našimi proškolenými pracovníky, dále pokračuje zpracováním prostorového a půdorysového návrhu na PC, kompletní cenovou kalkulací až pro dopravu a montáž včetně vestavených spotřebičů. Velikou výhodou našeho kuchyňského studia je možnost výběru spotřebičů z řad známých světových značek jako jsou: MIELE, SIEMENS, BOSCH, LIEBHERR, AEG.....

Sucho a naše zahrádka

Sucho a naše zahrádka

Při vysokých teplotách, které přesahují tropickou třicítku, potřebují rostliny vodu. Z nebe ale nic nespadne a tak je to na nás. V podstatě máme dvě možnosti, kde blahodárnou tekutinu získat. Buď využijeme veřejný vodovod nebo vezmeme vodu z vlastního zdroje. Bohužel, tak jednoduché to- vzhledem k okolnostem- není.

Bojujeme s plísní

Bojujeme s plísní

Zjištění plísní v domě nebo v bytě signalizuje velké problémy. Dělat mrtvého brouka se v tomto případě nevyplácí.
Zamaskování plesnivých fleků nábytkem není nejšťastnějším řešením. Nejenom, že se plísně nezbavíme (naopak bude se hezky v klidu množit). A vy riskujete zdraví všech členů rodiny.
Plísně způsobují celou řadu nepříjemných onemocnění. Počínaje alergiemi a konče, v extrémních případech, i otravou. Proto je velmi důležité začít s plísní bojovat už při prvních problémech.

Nekvalitní židle značí pro dítě katastrofu

Nekvalitní židle značí pro dítě katastrofu

Vysoká dětská židle patří mezi nábytek, který se ve Vaší domácnosti zdrží jen omezenou dobu. Tedy, tak dlouho, než nám ratolesti vyrostou.
Při výběru dětské vysoké židle bychom měli být velice opatrní. Nekvalitní židle znamená pro Vaše dítě velké nebezpečí. Bohužel na trhu se takové výrobky běžně objevují. Jak je poznat?

Reklama