Dřevěné pelety se usazují na českém trhu Zobrazit fotky zobrazit 5 fotek

Český trh s palivy se pomalu začíná blížit tomu rakouskému nebo německému, kde vytápění dřevěnými peletami je zcela běžnou alternativou, kterou využívá rostoucí počet domácností. Producenti dřevěných pelet dodržují vysoké standardy kvality paliva a mnozí prodejci kotlů na jejich spalování nabízejí i u nás velmi efektivní technologie. 

Dřevěné pelety mají cenovou výhodu oproti elektřině i plynu a jejich používání je téměř bezobslužné. Peletové kotle si samy podávají palivo, samy se zapínají i vypínají, popel se sám vyprazdňuje do přistaveného zásobníku. Peletová kamna dnes dokáží vytápět celé menší byty a poskytují nejen komfort v ovládání, ale i příjemný pocit plápolajícího ohně a zajímavá designová řešení.

Už dnes činí roční obrat odvětví napojeného na výrobu dřevěných pelet a kotlů na jejich spalování v Česku odhadem 3,6 mld. Kč (viz mapa odvětví). Výroba pelet začíná u lesnictví a zpracování dřeva, protože se pelety vyrábějí obvykle na velkých pilách z toho, co dřevozpracující průmysl už jinak nevyužije. Odtud se vyrobené pelety distribuují ke spotřebitelům. Další velkou součástí je pak pochopitelně výroba kotlů na biomasu a k té se přidružuje produkce peletových podavačů a sil i jiné topenářské techniky. Služby kominíků a topenářů jsou potom poslední potřebnou částí odvětví tak, aby současných 15 tisíc uživatelů pelet v ČR mohlo spokojeně, pohodlně a navíc i ekologicky vytápět svoje domovy. Celkem nabízí odvětví asi 1200 pracovních míst.

Rozvoj firem zajišťujících komfortní vytápění peletami

Dobrým základem pro rozvoj peletového odvětví u nás je dostatek dřeva v českých lesích – firmy ani domácnosti se nemusejí bát investovat do kotle, protože si můžou být jisti, že i v budoucnu bude topiva dostatek.

Pro výrobu kvalitních dřevních pelet je vhodná především smrková pilina. Dlouhodobá výroba dřevařských produktů ze smrkové kulatiny se u nás dle Zelené zprávy Ministerstva zemědělství pohybuje na hranici 9 mil. m3. Z této hodnoty činí prořez (piliny a štěpka) cca 50% a tomu odpovídá i výroba řeziva (včetně listnaté kulatiny) 4,7 mil. m3. Tedy 4,5 mil. m3 zbytkových dřevařských produktů (piliny a štěpka) je produkováno na pilách zhruba v poměru 50/50. Lze proto konstatovat, že v České republice každoročně vzniká okolo 2,2 mil. m3 pilin, které by mohly být využity např. k výrobě dřevních pelet. Vyjádřeno v tunách (přepočet 430 kg/m3) je zde teoreticky k dispozici surovina pro výrobu min. 900 tis. tun dřevních pelet.

Česká republika se potýká s problémem nadprodukce dřevěných pelet. Většímu rozšíření brání zatím malý počet instalací peletových kotlů v domácnostech, úřadech a podnicích. Aktuálně se vyrábí v ČR asi 170 tis. tun dřevěných pelet, z toho 2/3 jdou na export. Pelet i suroviny k jejich výrobě je stále dostatek.
„Výroba a spotřeba pelet, stejně jako používání peletových kotlů, je v Rakousku několikanásobně vyšší, modrá šipka označuje stav v ČR, zdroj proPellets Austria“

Porovnání s Rakouskem (podobná rozloha území i počet obyvatel):

Rakousko
  • počet instalovaných peletových kotlů (k r. 2010): 79 tis. ks
  • domácí spotřeba pelet (v r. 2010): 700 tis. t
Česká republika
  • počet instalovaných peletových kotlů: (k r. 2010): 9 tis. ks
  • domácí spotřeba pelet (v r. 2010): 50 tis. t
Česká republika v současné době vyrábí pouze kolem 170 tis. tun dřevních pelet, potenciál k navýšení je asi pětinásobný. Příkladem je pila Mayer - Melnhof Pellets v Paskově, která ročně zpracovává 1 mil. m3 dřeva a z tohoto objemu si samozásobuje vlastní peletovací linku s výrobní kapacitou 80 tis. tun pelet ročně.
Dalším dominantním výrobcem ekologických paliv u nás je firma BIOMAC, která nabízí hned několik typů dřevěných briket a pelet. Briketovací a peletovací výrobní linky provozuje hned na několika místech České republiky. Nedávno se u nás podařilo zavést certifikační systém ENplus, který je mezinárodní garancí kvality topiva. Vysoké nároky na kvalitu splňují i všichni další výrobci a prodejci dřevěných paliv, kteří patří ke Klastru Česká peleta.

K přelomovým inovacím, které zajistily úspěch peletového odvětví v Rakousku, patří také nová technologie, která ovlivnila způsob distribuce dřevěných pelet. Jedná se o dopravní cisternu na pelety, která je nafouká přímo do zásobníku, a tedy je nemusíte kupovat v pytlích ani na paletách, ale ani později doplňovat. Tuto službu zatím v Česku nabízí pouze dvě společnosti, jejichž hlavním posláním je pohodlná dodávka topiva až do domu. Do budoucna se ale zřejmě stane stejně jako v Rakousku standardem komfortního vytápění peletami.
Hlavní přelom v rakouském rozvoji ekologického vytápění ovšem zajistilo rozšíření automatického kotle na spalování pelet a také později zůstala hlavním motorem úspěchu nabídka těch nejkvalitnějších technologií kotlů. U nás se česká firma PONAST specializuje již výhradně na kotle na pelety, nedávno představila novou konstrukční řadu KP line3, která nabízí mimo jiné nový řídicí systém s intuitivním ovládáním a dotykovou obrazovkou. Kotle na pelety nabízí i další známí výrobci kotlů – zavedená rodinná firma ATMOS, výrobce topenářské techniky OPOP nebo firma VERNER, která patří mezi pionýry v prodeji kotlů na biomasu u nás. A doporučení si zaslouží i další. Firma BENEKOV se specializuje na kombinování topení pelet s další biomasou. Novým kotlům se uzpůsobují i další firmy, vhodné komíny pro kotle i kamna na biomasu nabízí například společnost SCHIEDEL.
Zdroj: www.ceska-peleta.cz