Sdílet
 

Teprve geometr definuje vlastnictví nemovitosti

Datum vydání: 05.10.2009 | autor:
Výraz geodet (lidově zeměměřič) zahrnuje každého, kdo pracuje v některém z oborů geodézie. Uslyšíme-li však výraz geometr, řeč je o tom, kdo působí v katastru nemovitostí a vytváří geometrické plány. Co všechno můžeme od geometrů čekat a kdy je budeme potřebovat? Jaký je rozsah jejich působnosti a proč je jejich práce nezbytná?
Foto: Geodetické práce - Ing. Lubomír Čech
Foto: Geodetické práce - Ing. Lubomír Čech
Kdy potřebujeme geometra?

Geometra budeme potřebovat při každé výstavbě jakéhokoli domu, chaty, přístavby, garáže, ale i zděné kůlny nebo plotu, bazénu, zahradního jezírka a podobně. Geometr nám stavebně vytyčí obrys budovy ještě před zahájením stavebních prací. Stejně tak geometra využijeme během stavby, kdy zjistíme, že naše dosavadní úspory na dokončení díla nestačí a my si musíme sjednat hypotéční půjčku, nebo půjčku u stavební spořitelny. Potom po nás bude finanční ústav požadovat geometrický plán na zaměření rozestavěného objektu.

Geometr a kolaudační řízení

Stejně tak se bez geometra neobejdeme při kolaudačním řízení, kdy bude opět třeba geometrický plán. Stavební úřad si tak ověří, že jsme stavbu skutečně postavili a skutečně na svém pozemku. Geometrický plán však poslouží i jako podklad pro doplnění nově vybudované nemovitosti do katastru nemovitostí.

Rozdělení či oddělení pozemku

Bez geometra ani nerozdělíme či neoddělíme pozemek, prostředkem pro takové notářské akce je totiž už od roku 1883 geometrický plán. Parcela musí být na geometrickém plánu zobrazena s dokonalou jistotou identifikující právní evidenci vlastnictví k ní. Nově zaměřené hranice pak mají schopnost obnovitelného vytyčení. Nemělo by přitom při obnoveném vytyčení hraničních bodů docházet k  nejistotě v jejich prostorové poloze. Nejistotu lze eliminovat pouze odpovědným výběrem identických bodů, často pak připojováním geometrického základu geometrického plánu družicovou navigací do státního souřadnicového systému.
Ilustrační foto (www.shutterstock.com)
Ilustrační foto (www.shutterstock.com)
Foto: Geodetické práce - Ing. Lubomír Čech
Foto: Geodetické práce - Ing. Lubomír Čech
Pokud je v geometrickém plánu uveden seznam souřadnic ve státním systému, bude hranice pozemku kdykoli v budoucnosti vytyčena vzhledem k trigonometrickým bodům na kopcích s přesností do 14 centimetrů.

Záruka správné hranice našeho pozemku

Zárukou hranice našich pozemků není žádný pevně osazený mezník, nebo plot stavěný už našimi předky. Vytyčování hranic pozemků a jiné kontrolní přeměřování hranic pozemků musí geometr provádět podle původní měřické dokumentace. Důležitá přitom není jen evidence vlastníků pozemku a pozemkové mapy, ale i lomové body nově zaměřených hranic, což je nová služba, inspirující se v sousedním Rakousku.

Vytyčením hranice pozemku a jejím označením měřickými značkami vám geometr obnoví neznatelné hranice v terénu. Jelikož pak není v katastru nemovitostí nic jistého a ten se jen hemží nepřesnostmi a deformacemi, je nutné, aby byla přivolaná geodetická firma obezřetná. Dokonce je možné zaslechnout i tvrzení, že 10 geometrů vytyčí 10 různých průběhů původních hranic, vyskytnou se i případy, kdy jeden geometr označí 2 nebo více variant původního průběhu hranic pozemku.
Ilustrační foto (www.shutterstock.com)
Ilustrační foto (www.shutterstock.com)
Foto: Geodetické práce - Ing. Lubomír Čech
Foto: Geodetické práce - Ing. Lubomír Čech
Služebnost a věcné břemeno

Geometrický plán potřebujeme i pro takzvanou služebnost nebo věcné břemeno. Služebnosti existují na právo chůze a jízdy. Nověji se ale setkáme i s geometrickými plány na provozování pozemních vedení, inženýrských sítí. Je totiž nutné mít jistotu, že nás provozovatel sítě, vlastník pozemku někdy v budoucnosti k položenému potrubí nebo kabelu vůbec pustí (případný soudní spor by mohl být vyřešen ve prospěch vlastníka pozemku).

Pokud ale máme geometrický plán podložený smlouvou o zřízení věcného břemene, je úspěch vlastníka pozemku v případném sporu předem vyloučen. Přitom platí, že geometrické plány bez smlouvy intabulované v katastru nemovitostí nemají žádnou právní platnost.

Vytyčení stavby a zaměření projektového podkladu

Bez geodetických prací se samozřejmě neobejdeme ani při vytyčení naší stavby nebo zaměření projektového podkladu. Dobrý geodet přitom předchází možným nesrovnalostem a škodám přímou komunikací s projektanty a autorským dozorem budoucího díla. Projektové podklady a vytyčovací výkresy tak získá přímo od zdroje (stačí i e-mailem v potřebném formátu) a pracuje zásadně digitálně - ve virtuálních modelech terénu.
Ilustrační foto (www.shutterstock.com)
Ilustrační foto (www.shutterstock.com)
Foto: Geodetické práce - Ing. Lubomír Čech
Foto: Geodetické práce - Ing. Lubomír Čech
Geodetické práce a dopravní konstrukce

Stavbou, kterou je třeba vytyčit a zaměřit, nejsou zdaleka jen domy, chaty a podobně. Hlavní působností firmy „Geodetické práce - Ing. Lubomír Čech,“ jsou například konstrukce dopravní, zejména silnice, dálnice, místní komunikace, chodníky, cyklistické a polní stezky a jiné.

Navíc tato geodetická kancelář zajišťuje i geometrické plány pro jakékoli vodní stavby (regulace vodních toků, meliorace, vodní nádrže, rybníky) a vypracovává 'normace' na vodní nádrže a rybníky.

Činnost geodeta zajistí na každé silniční či dálniční stavbě od investičního záměru a projektového podkladu až po geometrický plán. Včetně zaměření všech přeložek inženýrských sítí v digitálním zpracování, které vyžadují vnitřní směrnice jejich správců. Použít lze i metod letecké fotogrammetrie.
Ilustrační foto (www.shutterstock.com)
Ilustrační foto (www.shutterstock.com)
Ing. Lubomír Čech

Ing. Lubomír Čech

Kolín, Kolín V, Veltrubská 55/378, 28002
Tel: 321 720 297
Web: http://www.geometr.cz
E-mail: lubomir.cech@volny.cz
Sdílení článku

Sdílejte na sociálních sítích

Ing. Lubomír Čech

Kolín, Kolín V, Veltrubská 55/378, 28002
Tel: 321 720 297
Web: http://www.geometr.cz
E-mail: lubomir.cech@volny.cz

Vybíráme články

Ohodnoťte článek kliknutím:
Diskuze na téma "Teprve geometr definuje vlastnictví nemovitosti"

Buďte první a napište komentář k  "Teprve geometr definuje vlastnictví nemovitosti"

NAHLÁŠENÍ NEVHODNÉHO PŘÍSPĚVKU zavřít
Opravdu chcete nahlásit administrátorovi tento příspěvek jako nevhodný ? ANO NE