Sdílet
 

Vše o geometrickém plánu

Není interview jako interview

Datum vydání: 23.07.2008 | autor:
S pojmem geometrický plán se setkáme pokaždé, když chceme na našem pozemku či stavbě cokoli změnit, nejde-li jen o drobnou stavbu (třeba kolnu či altán). Bez GP svůj objekt nezkolaudujeme a dokonce ani nedostaneme hypotéční úvěr. Bez geometrického plánu se prostě jako majitelé nemovitosti, ale třeba i jen potencionální investoři, neobejdeme.

Co to je geometrický plán?

FOTO: GEOTRONICS (www.geotronics.cz)
FOTO: GEOTRONICS (www.geotronics.cz)
Wikipedie uvádí, že GEOMETRICKÝ PLÁN (zkratkou označovaný GP) je standardní a tradiční technický nástroj a zároveň i pevná součást veškerých právních listin, na jejichž základě má být provedený zápis do katastru nemovitostí. Samozřejmě pokud potřebujeme předmět (objekt) zápisu nově zobrazit do katastrální mapy. GP je potřebný například při rozdělení stávajícího pozemku, dokončení stavby budovy, která je předmětem zápisu v katastru nemovitostí atd. GP (ujednocená zkratka i název, dříve se uváděly názvy rozdílné) se u nás v praxi používá nepřetržitě od konce 19. století.

Geometrický plán musí být vždy vypracovaný podle zeměměřičskými činnostmi zjištěných hodnot. Geometrický plán nemůže nikdy vzniknout bez předchozích měření. GP přímo souvisí s KATASTRÁLNÍ MAPOU, která však už druhý den od svého vzniku stárne. Je tedy nutné ji neustále udržovat v souladu se skutečným a zároveň i právním stavem. Univerzálním nástrojem, který umožňuje běžnou komunikaci mezi právníky, projektanty, zeměměřiči, laickou veřejností atd. pak je právě geometrický plán. Opačným postupem, než je doplnění katastrální mapy, je potom vytyčení hranic pozemků.

Jaké známe druhy geometrických plánů?

FOTO: GEOTRONICS (www.geotronics.cz)
FOTO: GEOTRONICS (www.geotronics.cz)
Pokud pak odpovíme zjednodušeně, GP se používá pro kolaudaci a zápis do katastru nemovitosti, konkrétně jde o geometrický plán pro rozdělení pozemku, geometrický plán pro zaměření novostavby (či přístavby), geometrický plán pro zaměření rozestavěné stavby (pro hypoteční úvěr) a geometrický plán pro věcné břemeno. Vždy je ale nejprve nezbytné vytyčit pozemek, výpis z KN a snímky map. Nakonec nám musí geodet poskytnout potřebné kopie geometrického plánu. V případě analogových podkladů je pak běžná digitalizace grafických mapových podkladů.

Chceme-li pak na otázku odpovědět podrobně, je na prvním místě změna hranice katastrálního území a hranice správní jednotky, pokud její nový průběh nelze ztotožnit s průběhem hranice parcely zobrazené v katastrální mapě. Dále se GP uplatní při rozdělení pozemku, změně hranic pozemku, vyznačení budovy nebo změně jejího vnějšího obvodu v katastru nemovitostí s výjimkou drobných staveb, při vyznačení budovy nebo změny jejího vnějšího obvodu jen v souboru geodetických informací, pokud jde o budovu, která je příslušenstvím jiné budovy evidované v katastru nemovitostí na téže parcele (s výjimkou drobných staveb a vyznačení rozestavěné budovy obdobně jako v předchozích dvou bodech).

Uplatní se ale i při určení té části obvodu komplexních pozemkových úprav, jejíž průběh nelze ztotožnit s průběhem hranice parcely zobrazené v katastrální mapě, při určení hranic pozemků při komplexních pozemkových úpravách, není-li výsledkem úpravy obnovený katastrální operát, při doplnění katastru nemovitostí o pozemek dosud vedený ve zjednodušené evidenci katastru nemovitostí, tedy o pozemek nezobrazený v platné katastrální mapě a sloučený do většího půdního celku, pokud se jeho hranice vytyčují a označují v terénu (jako podkladu se zde použije dřívější mapa). GP se použije i při grafickém znázornění věcného břemene, pokud to se týká části pozemku, při průběhu vytyčené nebo vlastníky upřesněné hranice pozemků (vyhotovuje se, pokud má být jako součást listiny předložen k zápisu pro provedení změny geometrického a polohového určení nemovitostí).
FOTO: GEOTRONICS (www.geotronics.cz)
FOTO: GEOTRONICS (www.geotronics.cz)
Musím být vlastníkem pozemku, abych nechal geometrický plán vypracovat?

Ne, nemusíte. Zjednodušeně řečeno platí, že kdo si GP objedná, ten i zaplatí službu a informace jsou v tomto směru veřejné. Je přece naprosto běžné nahlédnout do katastrální mapy, která je vždy aktualizovaná na základě geometrických plánů. Samozřejmě ale nelze porušit zákon.

Musím jako majitel pozemku (zadavatel plánu) před vlastním zaměřením ´něco´ zajistit?

Nemusíte zajistit vůbec nic, vše za vás vyřeší oslovený geodet. Jedině je snad nutné zmínit, že musíme oslovené geodetické firmě umožnit přístup na pozemek. Geodetovi pouze musíte sdělit příslušné parcelní číslo a o jaké katastrální území jde. Víc informací pak už kromě kontaktu na objednavatele služby geodet nepotřebuje.

Jak rychle bude geometrický plán od okamžiku oslovení geodeta vypracován?

Rychlost vypracování geometrického plánu závisí především na tom, zda k příslušnému katastrálnímu území existují digitální či analogové mapové podklady. V případě digitálních podkladů zabere 2 dny zaměření a dva dny vypracování plánu. Do týdne ho tedy máte k dispozic jeho pracovní verzi. Pokud jsou podklady pouze analogové, jsou na zaměření třeba i až dva týdny. Pak daný geometrický plán putuje na katastrální úřad pro ověření správností geodetických postupů. Katastr má ze zákona lhůtu pro vrácení 30 dní. Jakmile se vrátí z katastru budete vyzván k jeho vyzvednutí.

Je možné zaměřené místo hned vytyčit a oplotit?

Nejprve je nutné žádat stavební úřad o povolení, záleží však na výšce plotu, v určitých případech je možné stavbu plotu jen ohlásit. V každém případě ale musí být pozemek nejprve vytyčen.

A kolik takový geometrický plán vlastně stojí?

Základní cena za vypracování konkrétního geometrického plánu je 5000,-Kč bez DPH. Často se ale poskytují rozličné slevy, v některých katastrálních územích pak slevy ve výši až 15 či 20%.
GEOPARTNER s.r.o.

GEOPARTNER s.r.o.

Židlochovice, Židlochovice, Komenského 86, 66701
Web: http://www.geopartner.info
E-mail: cmarada@geopartner.info
Sdílení článku

Sdílejte na sociálních sítích

GEOPARTNER s.r.o.

Židlochovice, Židlochovice, Komenského 86, 66701
Mobil: 776 754 689
Web: http://www.geopartner.info
E-mail: cmarada@geopartner.info

Vybíráme články

Ohodnoťte článek kliknutím:
Hlasoval: 1 uživatel
Diskuze na téma "Vše o geometrickém plánu"

Buďte první a napište komentář k  "Vše o geometrickém plánu"

NAHLÁŠENÍ NEVHODNÉHO PŘÍSPĚVKU zavřít
Opravdu chcete nahlásit administrátorovi tento příspěvek jako nevhodný ? ANO NE