Sdílet
 

Geometrický plán pro katastr nemovitostí

Datum vydání: 18.12.2012 | autor:

V jakých případech potřebujeme vytvoření geometrického plánu? Geometrický plán si většinou žádá katastr nemovitostí. Vyhotoví nám jej firma poskytující geodetické čili zeměměřičské služby. V jakých případech je nejčastěji geometrický plán třeba a jaké vstupní informace jsou nutné pro jeho vyhotovení?

Geodetické měření Geodetické měření
Geodetické měření
Geodetické měření Geodetické měření
Geodetické měření
Geometrický plán je podklad pro katastr nemovitostí. Geometrický plán je třeba doložit například ke kupní smlouvě nemovitosti, k darovací smlouvě, ke kolaudačnímu rozhodnutí atd. Geometrický plán je tedy předepsanou přílohou k některým listinám a podává se na územně příslušný katastrální úřad spolu se žádostí o zápis.

Kdy potřebujeme geometrický plán

Nejčastěji se geometrický plán vyhotovuje pro vyznačení budovy po dokončení stavby, při vytyčení hranic pozemku, při rozdělení pozemku, jako podklad pro hypotéční úvěr, nebo při vyznačování věcného břemene.

Vyznačení budovy

Geometrický plán je třeba u dokončené výstavby pro vložení údajů do katastru nemovitostí. Další možností je vložení stavby, která dosud nebyla v katastru vložena. Dále se geometrický plán využívá při realizaci přístavby, která změní půdorys stávající budovy.

K žádosti o zápis do katastru nemovitostí budeme kromě geometrického plánu potřebovat ještě kolaudační rozhodnutí, případně také doklad o přidělení evidenčního nebo popisného čísla.

Rozdělení pozemku, změny vlastnických hranic, vytyčení hranic

Pokud bude část pozemku vlastníkem prodána nebo darována, musí být opět vyhotoven geometrický plán, který je povinnou součástí kupní nebo darovací smlouvy.

Při vkladu do katastru nemovitostí k tomuto plánu přidáváme ještě onu kupní či darovací smlouvu a souhlas příslušného stavebního úřadu. Podobné podmínky má také vyhotovení geometrického plánu při změně hranice pozemku nebo při jejím vytyčení v terénu.
Geodetické měření Geodetické měření
Geodetické měření

Podklady pro hypotéku

V geometrickém plánu se za účelem získání hypotéčního úvěru vyznačuje rozestavěná budova. Pro vyhotovení tohoto geometrického plánu nestačí pouhý projekt budoucí stavby. Geometrický plán pro účely poskytnutí hypotéky lze vyhotovit až tehdy, kdy je zřetelný půdorys prvního nadzemního podlaží budovy.

K zápisu o rozestavěné stavbě do katastru nemovitostí je třeba kromě geometrického plánu také stavební povolení a čestné prohlášení vlastníka.

Vyznačení věcného břemene

Geometrický plán s vyznačením břemene graficky zachycuje a vyjadřuje věcné břemeno a rozsah práv, která omezují vlastníka pozemku ve prospěch jiného.

Jaké informace od nás bude geodet potřebovat

S geometrickým plánem musíme počítat s dostatečným předstihem (až několik týdnů). Jeho vyhotovení a schválení katastrálním úřadem je časově náročné. Budeme potřebovat parcelní číslo pozemku a název příslušného katastrálního území. Na základě těchto údajů si geodet vyzvedne podklady na katastrálním úřadu a začne zpracovávat geometrický plán.

Zdroj: www.geopen.cz

Zdroj použitých fotografií: www.shutterstock.com
GEOPEN, s.r.o.

GEOPEN, s.r.o.

Brno, Husovice, Husovická 9, 61400
Tel: 545 210 121
Web: http://www.geopen.cz
E-mail: geopen@geopen.cz
Sdílení článku

Sdílejte na sociálních sítích

GEOPEN, s.r.o.

Brno, Husovice, Husovická 9, 61400
Tel: 545 210 121
Mobil: 603 411 109
Web: http://www.geopen.cz
E-mail: geopen@geopen.cz

Vybíráme články

Ohodnoťte článek kliknutím:
Diskuze na téma "Geometrický plán pro katastr nemovitostí"

Buďte první a napište komentář k  "Geometrický plán pro katastr nemovitostí"

NAHLÁŠENÍ NEVHODNÉHO PŘÍSPĚVKU zavřít
Opravdu chcete nahlásit administrátorovi tento příspěvek jako nevhodný ? ANO NE