Sdílet
 

Pro úvěr bez geometrického plánu nechoďte

Datum vydání: 15.02.2010 | autor:
Vytyčit stavbu je vůbec prvním krokem, který musí stavebník učinit ještě než stavět začne. Podle stavebního zákona musí vytyčit prostorové polohy budoucí stavby osoby odborně způsobilé, tedy geodeti. Stejně tak se bez služeb geodeta neobejdeme, pokud budeme žádat o úvěr a budeme chtít ručit rozestavěnou stavbou.
Foto: Ing. Lubomír Čech
Foto: Ing. Lubomír Čech
Vytyčení a geometrický plán

Geodet vypracuje geometrický plán, a to v okamžiku, kdy je již zřejmé uspořádání prvního nadzemního podlaží. Je tak definován půdorys domu a pokud se již nezmění, bude nám geometrický plán stačit i pro přiložení k žádosti o kolaudaci stavby dokončené.

Jestliže však není třeba, abychom v katastru nemovitostí z důvodu získání úvěru zapisovali rozestavěnou stavbu, budeme geodeta žádat o vypracování geometrického plánu až pro kolaudační řízení. Tedy v době, kdy je dům již postaven.

Vytyčení stavby geodet provádí podle vytyčovacích výkresů a v souladu se stavebním povolením a územním rozhodnutím. Často si ale nevystačíme jen s vytyčením stavby, bývá nutné změřit i přípojky inženýrských sítí, problémy mohou nastat i se samotnou hranicí pozemku.

Pokud vlastník pozemku nezná její průběh, případně někdo při stavbě domu hraniční znaky poškodil, je nutné vytyčit právě i vlastnickou hranici pozemku ještě předtím, než začneme stavět plot.
Foto: ČESKÉSTAVBY.cz
Foto: ČESKÉSTAVBY.cz
Foto: Ing. Lubomír Čech
Foto: Ing. Lubomír Čech
Práce geodeta na našem pozemku a protokoly

Geodet v praxi na našem pozemku a podle vypracované projektové dokumentace stavby vyznačí konkrétní údaje. Tedy ty, co si v projektové dokumentaci přečte. Vymezí tak přesnou polohu stavby, hranic pozemku, či přípojek sítí. Vytyčením tedy určí polohu stavby v terénu.

Následně nám vystaví doklad o tom, že jsme si stavbu skutečně nechali vyměřit a toto vyměření neodporuje (je v souladu) stavebnímu povolení a projektu (stavební dokumentaci). Tento doklad se jmenuje „Protokol o vytyčení stavby,“ tedy jejím umístění v terénu.

Pokud nám geodet vyznačoval hranice pozemku, vystaví „Protokol o vytyčení hranic pozemku.“ S vytyčením hranic pozemku musíme následně seznámit všechny vlastníky pozemků sousedících. Ti se pak mohou právě v protokolu vyjádřit souhlasně či nesouhlasně. V každém případě však musí všichni vlastníci sousedících pozemků obdržet i příslušnou dokumentaci – tedy kopie protokolu.

Geodet ale není v celém procesu tím nejvyšším. Jeho měření musí vždy ověřit úředně oprávněný zeměměřičský inženýr.
Foto: ČESKÉSTAVBY.cz
Foto: ČESKÉSTAVBY.cz
Ilustrační foto (www.shutterstock.com)
Ilustrační foto (www.shutterstock.com)
Zápis na katastru nemovitostí

Pokud pak chceme stavbu či jen pozemek zapsat v katastru nemovitostí, neobejdeme se bez geometrického plánu. Pokud žádáme o úvěr na stavbu rozestavěnou, bude naše banka požadovat výpis z listu vlastnictví, kde je rozestavěná stavba již zapsaná. Geometrický plán je tedy v tomto případě vypracován na rozestavěnou stavbu. V případě, že o úvěr žádat nebudeme, bude geometrický plán zhotoven až ke kolaudačnímu řízení, na stavbu dokončenou.

Dalším důvodem, proč si pořizovat geometrický plán, je zřízení věcného břemene na část pozemku. Geometrický plán zde graficky znázorňuje rozsah věcného břemene.

A nakonec budeme geometrický plán potřebovat i při změně vnějšího obvodu nemovitosti. Třeba když přistavujeme další místnosti, případně garáž, nebo třeba zimní zahradu. Tento geometrický plán budeme potřebovat ke kolaudaci přístavby.

A jak už jsme zmínili výše, nakonec je nutné, aby měření geodeta ověřili autorizovaní zeměměřičtí úředníci. Musíme tedy navštívit katastrální úřad, který svým souhlasem s očíslováním parcel potvrdí, že vypracovaný geometrický plán vyšel z platných údajů, jež jsou v katastru nemovitostí skutečně uvedené.
Foto: ČESKÉSTAVBY.cz
Foto: ČESKÉSTAVBY.cz
Ilustrační foto (www.shutterstock.com)
Ilustrační foto (www.shutterstock.com)
Doba pro vypracování geometrického plánu

Doba vypracování geometrického plánu je závislá na podkladech, jaké jsou pro konkrétní lokalitu dostupné. Jestliže tyto podklady již existují v digitální podobě, můžeme s geometrickým plánem počítat cirka do týdne. Pokud však digitální podklady k dispozici nejsou a tedy existují jen analogové, počkáme si minimálně dva týdne, případně i měsíc.

A pozor, musíme ještě započítat i úřední lhůty, které si pro potvrzení (autorizované ověření) geometrického plánu vymezuje katastrální úřad. Ze zákona je to 10 pracovních dnů.

Cena geometrického plánu není fixní

Cenu vyhotovení geometrického plánu vždy sjednáme osobně, s konkrétním geodetem. Rozdílná může být cena v jednotlivých regionech naší země. Roli však hraje i rozsah vyměřování. Je rozdíl, zda geodet jen jednoduše rozděluje pozemek, nebo vyměřuje rozsáhlou stavbu ke kolaudaci.

Spolehlivého geodeta přitom není třeba nějak složitě hledat. Už při zpracování projektu stavby vám váš projektant osvědčeného geodeta doporučí.
Ing. Lubomír Čech

Ing. Lubomír Čech

Kolín, Kolín V, Veltrubská 55/378, 28002
Tel: 321 720 297
Web: http://www.geometr.cz
E-mail: lubomir.cech@volny.cz
Sdílení článku

Sdílejte na sociálních sítích

Ing. Lubomír Čech

Kolín, Kolín V, Veltrubská 55/378, 28002
Tel: 321 720 297
Web: http://www.geometr.cz
E-mail: lubomir.cech@volny.cz

Vybíráme články

Ohodnoťte článek kliknutím:
Diskuze na téma "Pro úvěr bez geometrického plánu nechoďte"

Buďte první a napište komentář k  "Pro úvěr bez geometrického plánu nechoďte"

NAHLÁŠENÍ NEVHODNÉHO PŘÍSPĚVKU zavřít
Opravdu chcete nahlásit administrátorovi tento příspěvek jako nevhodný ? ANO NE