Jakou zvolit trávníkovou směs? Zobrazit fotky zobrazit 13 fotek

Před zakládáním trávníku si musíme uvědomit, jakou travní plochu vlastně chceme. Co od trávníku očekáváme? Jakou bude plnit funkci? Jak často jsme schopni o trávník pečovat? Teprve podle těchto informací můžeme začít vybírat travní směs. Znát bychom měli i půdní a klimatické podmínky svého pozemku. Travní osivo konkrétní šarže vždy odpovídá osivu používanému pro travní koberce. I travní koberce proto můžeme po zimě dosévat odpovídajícím osivem, pokud je travní plocha místy vyholena, poničena sněžnou plísní a podobně. Ovšem nabízeno je i univerzální osivo pro obnovu.

Jak vybrat travní směs?

S výběrem vhodné travní směsi vám poradí váš zahradník či vyškolený personál v zahradním centru. Na balení travní směsi by mělo být uvedeno % složení jednotlivých druhů rostlin a záruční doba osiva, která garantuje schopnost semen vyklíčit. A pozor, nepleťme si pojmy klíčivost a dormance, dormance semen představuje inhibici klíčení, i když jsou pro ně vhodné podmínky (zahrnuje vnitřní (genetickou) inhibici klíčení a vnější inhibici neprodyšnou kůrou). Směs nesmí být nikdy složena z jednoho druhu traviny, vždy musí jít o směs různých odrůd. Směs z jednoho druhu traviny je pro travní plochy naprosto nevhodná.

Receptury travních směsí jsou sestavovány pro požadované vlastnosti travních ploch. Dílčí druhy trav a jejich odrůdy se od sebe liší biologickými vlastnostmi: rychlostí vzcházení, mohutností, výškou rostlin, šířkou listové čepele, odolností vůči suchu, vlhku, chladu a chorobám, vztahem k zastínění, schopností regenerace.

Okrasné travní směsi nabídnou esteticky vyhlížející travní plochy. Nabízené jsou směsi parkové, golfové, nebo zahradní. Trávníky založené z těchto travních směsí vyžadují lepší přírodní podmínky (půdu, živiny, klima, závlahu) a intenzivní ošetřování. Jedině za dodržování pravidelné údržby travních okrasných ploch (výživa, vertikutace, aerifikace, závlaha, sečení) dosáhneme dokonalého trávníku.
Trávníky pro aktivní odpočinek vyžadují zátěžové směsi (hry dětí, sportování relaxačního charakteru, domácí zvířata). Zátěžový trávník bude rychle regenerovat po případném poškození.

Problematické pozemky, které jsou silně osluněné, chudších a písčitých půd, je třeba osít travní směsí, která bude takovým podmínkám odolávat – DO SUCHA. Především pak horším závlahovým podmínkám. Trávníky založené z této směsi se vyvíjejí pomaleji, ovšem dobře přečkávají krátkodobé přísušky.

Zastíněné pozemky vyžadují směs travin snášejících stín – DO STÍNU. Rostliny snesou částečné zastínění západních a severních svahů. Hodí se i pod solitérní dřeviny a ke stěnám. Tyto směsi snesou i mírnou zátěž.

Nabízené jsou i travní směsi speciálně určené k obnově poškozených trávníků. Rychle jimi oživíme okrasné i zátěžové trávníky.

Založit však můžeme i květnatou louku. Nabízené jsou směsi, které zahrnují i více jak 2 desítky druhů květin a bylin. Založením květinové louky na části zahrady získáme krásu, vůni, ale i vydatnou píci pro domácí zvířata.

Vysévání trávníku

Trávníky můžeme vysévat od jara do podzimu, ovšem letní výsev se příliš nedoporučuje. Statisticky nejvhodnější jsou k výsevu termíny od 15.3. do 15.5 a od 15.8 do 30.9.

Množství osiva je vždy závislé na druhu směsi. Výsevné množství na plochu 100 m2 činí u okrasných trávníků 2 až 2,5kg, u sportovních trávníků 2,5 až 3kg a u krajinných trávníků 1 až 1,5kg.

Sejeme v závislosti na velikosti vysévané plochy. Pro setí velkých ploch se používají secí zařízení, malé plochy oséváme ručně. Z celkového množství nejprve oddělíme 20% osiva jako rezervu pro případné dosetí prázdných či řídkých míst. Osiva proto pořizujeme větší množství právě o uvedených 20%.

Ruční výsev provádíme rovnoměrným rozhozem osiva ve dvou směrech (ze severu na jih či z východu na západ). Dosáhneme tak rovnoměrného rozptýlení osiva. Osivo vyséváme na povrh, nebo velice mělce do půdy. Čili po rozhozu osiva je jemně zapravíme do půdy a plochu lehce utužíme, aby se vytvořily příznivé podmínky pro vzcházení osiva. Po zapravení musí být osivo hluboko nejvýše 0,5 až 1 cm. Na velkých plochách používáme lehké rýhované a hladké válce. Malé plochy se smíří i s železnými hráběmi a následným utužením povrchu třeba šlapáním po dlouhé desce. Sejeme za bezvětří a do vlhké půdy, nikoli však vyloženě mokré.

Příprava travní plochy před výsevem

Trávníky nemají vyhraněné nároky na půdu. Nejvhodnější jsou pro ně půdy střední až středně těžké, na lehkých půdách vyžaduje trávník více závlahy. Do lehkých půd přidáváme jílovité minerály, do extrémně těžkých půd zase písek. Trávníkům nejlépe chutná pH 5,5 až 6,5. Při nižším pH zapravujeme do půdy před rytím nebo orbou odpovídající množství vápníku.

Z budoucí travní plochy též musíme odstranit plevele: především pýr plazivý, kopřivu dvoudomou, bršlici kozí nohu a další). Použijeme neselektivní herbicid v době intenzivního růstu plevele. Herbicid necháme účinkovat alespoň 14 dnů.

Hrubá příprava travní plochy probíhá na podzim. Půdu zryjeme či zoráme, zapravíme organické hnojivo. Ideální je příprava na podzim rok před výsevem. Trávník pak zasejeme časně zjara do rovné plochy. Nerovnosti půdy znemožňují rovnoměrné sekání trávníku na požadovanou výšku. Navíc to prostě není hezké. Před setím stačí pozemek uhrabat do roviny. Aplikovat též můžeme průmyslová hnojiva. Povrch následně utužíme. Kypření stačí opravdu jen mělké, jelikož osivo vyžaduje tvrdé lůžko, ovšem s měkkou peřinou.

Zdroj použitých fotografií: www.shutterstock.com