Jihočeský kraj už zveřejňuje chystané veřejné zakázky Hlásit se do postavení vyzvaného uchazeče o veřejnou zakázku Jihočeského kraje mohou už zájemci na základě oznámení o připravovaném zadání veřejné zakázky, které je k dispozici na webových stránkách kraje. Umožňuje to novela zásad pro zadávání veřejných zakázek, kterou schválila krajská rada na konci minulého roku a jejíž cílem je podstatně rozšířit výběr vyzvaných uchazečů.

„Až doposud platilo, že při zpracování návrhů na zadání veřejné nabídky jsme využívali zejména databáze dodavatelů sídlících na území celého kraje, přičemž se dbalo na to, aby nebyly z jedné lokality. U zakázek nad 2 miliony korun bylo možné navržený seznam většinou pěti vyzývaných organizací doplnit ještě při jednání rady kraje, což se nezřídka dělo. Postup podle novelizovaných zásad je sice pro krajský úřad časově i administrativně náročnější, ale zájemci o veřejné zakázky jej jistě přivítají. Poskytne nám podstatně širší přehled o firmách, od nichž lze očekávat nabídku i na různé specifické zakázky, takže komisionální výběr dodavatele bude co nejobjektivnější“, řekl jihočeských hejtman Jan Zahradník.

Oznámení o chystaném zadání veřejné zakázky je dostupné na internetových stránkách www.kraj-jihocesky.cz pod volbou Informace/Veřejné zakázky, kde je i jednoduchý formulář pro vyjádření zájmu o zařazení mezi vyzývané uchazeče. Vzhledem k tomu, že vždy po sedmi dnech od vyvěšení bude oznámení automaticky zařazeno do archivu, krajský úřad doporučuje zájemcům navštěvovat uvedenou stránku nejméně jednou týdně.

„Předběžné zveřejňování informací o chystaném zadání zakázek a s tím spojená možnost hlásit se o postavení přímo vyzvaných uchazečů by mělo rovněž zabránit domluvám o nabídkových cenách v úzkém okruhu opakovaně vyzývaných firem“\', zdůvodňuje nový postup krajský radní Luboš Průša.
Jako první bylo na webových stránkách kraje zveřejněno chystané vyhlášení veřejné zakázky na opravu opěrné zdi školní jídelny ve Volyni, s nímž se lze seznámit ještě do středy tohoto týdne.
Jihočeský kraj tak nastolil s předstihem to, co bude povinné na základě novely zákona o veřejných zakázkách od dubna letošního roku.