Sdílet
 

Řešení našel Odbor rozvoje a cestovního ruchu

Hlavní roli při opravách povodňových škod na Pražském předměstí v Českých Budějovicích sehrály finanční prostředky získané z fondů Evropské unie.

Datum vydání: 15.10.2003 | autor:
Ohlédneme-li se zpět, není mnoho událostí, které by nám utkvěly v mysli tak, jako rozsáhlé povodně, jenž zasáhly naší republiku v druhé polovině srpna roku 2002.

Jedním z nejvíce postižených míst bylo město České Budějovice, kde ničivý živel zasáhl ve dvou povodňových vlnách. Druhá z nich dokázala, i navzdory rychle vybudované stěně z pytlů naplněných pískem, vystoupat z břehů Vltavy a zaplavit jednu část města - Pražské předměstí, které bylo několik metrů pod vodou. Není divu, ničivost a rozsah povodní byly nejvyšší za posledních 150 let v historii českého národa. Škody způsobené povodněmi si vyžádaly desítky miliard korun.

Magistrát města byl nucen jednat rychle.

Nejnaléhavější problémy způsobené velkou vodou byly odstraňovány okamžitě, neboť bylo nutné zajistit podmínky pro bezpečnost a zdraví občanů.
Další etapou nezbytnou pro zdárný chod města znamenalo obnovení základní funkce dopravní a sociální obslužnosti lokality. To se týkalo především nejnutnějších zabezpečovacích stavebních prací.

Avšak situace kolem vodou poničených komunikací byla poněkud složitější. Jednak příčinou velkého rozsahu poškození, jenž si na některých místech vyžádalo kompletní obnovu, ale také z důvodu výše jednorázového finančního zatížení města po srpnových povodních.


Vhodným řešením stávající situace byla možnost využití finančních prostředků Evropské unie, které Evropská komise uvolnila na předstrukturální iniciativu Phare v rámci Grantového schéma na podporu odstraňování povodňových škod, kde přislíbené finanční krytí dosahovalo 100% při dodržení všech smluvních podmínek.
Řešením tohoto úkolu byly pověřeny odpovědné odbory magistrátu města, Odbor rozvoje a cestovního ruchu, který zpracoval žádost a Správa veřejných statků, která zajistila konkrétní realizaci projektů. Žádosti o poskytnutí grantu byly předloženy k posouzení již v polovině října roku 2002. Pro obnovu této lokality daný odbor zpracoval celkem 5 projektů, z nichž dva úspěšně prošly hodnocením na konci listopadu a byla jim přiznána grantová podpora.

První projekt se týkal „Řešení oprav komunikací a přilehlých ploch v prostoru lokality Juvel“ (vymezena ulicemi Čéčovou a  Průběžnou) s požadovanou výší dotace 76.189 €, v přepočtu přes dva a čtvrt miliónu korun.
Druhý úspěšný projekt s názvem „Oprava povodňových škod na Pražském předměstí v Č.B.“ řešil obnovu komunikací sedmi nejpostiženějších míst na Pražském předměstí, jmenovitě v ulicích Resslova, Nerudova, U Trojice, Plzeňská a ulice V Oblouku. Požadovaná výše dotace byla 225.000 €, v přepočtu necelých 7 milionů korun.


Obecným cílem projektů bylo přispět k co nejrychlejší obnově hospodářské a sociální infrastruktury ve zmíněné lokalitě. Zejména pak šlo o zajištění bezpečnosti a plynulosti provozu nejen s ohledem na potřeby motoristů, ale i cyklistů a pěších. Provedené povrchové úpravy vozovek a chodníků měly zároveň splňovat požadavky na snadnou udržitelnost pořádku a z estetického hlediska přispět ke zkvalitnění životního prostředí na Pražském předměstí z dlouhodobější perspektivy.
V zimním období na přelomu roku 2002 / 2003 proběhly paralelně přípravy na podpisy smluv o poskytnutí grantové pomoci a následně výběrová řízení na zhotovitele stavebních prací. Zahájení stavebních prácí na jaře roku 2003 záviselo víceméně na počasí, tudíž k jejich zahájení došlo velice rychle a z ulic postupně začaly mizet vzpomínky na  loňské povodně.

Díky včasné reakci a kvalitně zpracovaným povodňovým projektům je dnes možné s potěšením konstatovat, že stavební práce jsou téměř u konce. Pro všechny obyvatele zmíněných míst je to zpráva více než příznivá. V relativně krátké době se jim nejen obnovily, ale také zlepšily podmínky pro spokojený život v jejich bydlišti, a to je pro každé město jistě dobrou vizitkou.
Zdroj: Odbor rozvoje a cestovního ruchu Magistrátu města České Budějovice, http://www.c-budejovice.cz
Sdílení článku

Sdílejte na sociálních sítích

Vybíráme články

Ohodnoťte článek kliknutím:

  Další články

 • Co nového v Jihočeském krajiCo nového v Jihočeském kraji

  Dnes se dozvíte informace týkající se rozvoje jihočeského regionu. Záměry kraje i představitelů měst a obcí v souvislosti s plánovanou výstavbou bytů či rodinných domů, informace o získávání nejrůznějších státních dotací…

 • Vstup Česka do Evropské unieVstup Česka do Evropské unie

  Na vstup do EU se připravuje celá Česká republika. Konkrétně v jižních Čechách se bude slavit. Jihočeská hospodářská komora připravuje v souvislosti se vstupem České republiky do Evropské unie hned tři akce a to ve spolupráci s…

 • Jihočeský kraj už zveřejňuje chystané veřejné zakázkyJihočeský kraj už zveřejňuje chystané veřejné zakázky

  Hlásit se do postavení vyzvaného uchazeče o veřejnou zakázku Jihočeského kraje mohou už zájemci na základě oznámení o připravovaném zadání veřejné zakázky, které je k dispozici na webových stránkách kraje. Umožňuje to…

Diskuze na téma "Řešení našel Odbor rozvoje a cestovního ruchu"

Buďte první a napište komentář k  "Řešení našel Odbor rozvoje a cestovního ruchu"

NAHLÁŠENÍ NEVHODNÉHO PŘÍSPĚVKU zavřít
Opravdu chcete nahlásit administrátorovi tento příspěvek jako nevhodný ? ANO NE