Máte na střeše svého domu hromosvod?

Hromosvod zajišťuje maximální bezpečnost obyvatelům domu a chrání náš majetek před možnými následky bouřkových jevů. Přestože podle doprovodného zvukového jevu bouřky zlidověl název hromosvod, správným označením je bleskosvod, protože vede blesk a ne hrom.

Dům bez hromosvodů

Není-li dům osazen účinným systémem hromosvodů, nebo jste zanedbali jejich revizi a hromosvody mnohou být poškozeny, pak si v případě úderu blesku elektrický výboj může najít snazší cestu a vážně poškodit kovové části domu a elektrická vedení, zapříčinit rozsáhlý požár, nebo zranit či zabít osoby, které se poblíž bleskem poškozeného rozvodu vyskytují. Zákon nenařizuje povinnost mít hromosvod na malém rodinném domě, ale to neznamená, že do něj nebo jeho okolí nemůže uhodit blesk. I blesk, který uhodí v blízkosti domu, může zapříčinit škody na vašem majetku, například zasáhne-li vedení u domu, kterým se k vám výboj dostane.

Proč je důležité mít hromosvod?

Hromosvod je důležitý nejen pro ochranu našich životů a majetku, ale také pro pojišťovnu pro případ pojistné události. Pojištění domu zahrnuje nutnost mít hromosvod a u některých pojišťoven zaplatíte méně za pojistku, pokud máte hromosvod s platnou revizí. Nemáte-li před bleskovým výbojem ochranu, nepomůže vám ani pojištění domácnosti, ve kterém se s hromosvodem počítá. Z toho důvodu je nutné nejen hromosvody na domě vybudovat, ale provádět i pravidelné revize hromosvodů. Při zanedbávání pravidelných revizí může ochrana hromosvodu zeslábnout natolik, že nemá prakticky žádnou účinnost. Ochranný systém hromosvodů je nezbytný především v případě, kdy se budova nachází na otevřeném prostranství.

Kde všude může být v domě kov?

Moderní budovy mohou obsahovat mnoho kovových částí, které mohou vést bleskový výboj. Například ocelové výztuže v betonových konstrukcích, stavební ocel, okraje střech, kovové okapy, parapety, nebo kovová vodovodní potrubí. Kov je obsažen i v kabeláži sítí LAN, telefonních a televizních vedeních, nebo například v ozdobných kovových prvcích dveří.

Jak je to s hromosvody?

V dřívější době se instalovaly vysoké hromosvody, což je dnes již minulostí. Mnohokrát účinnější je použití soustavy krátkých tyčí (jímačů), které jsou rozmístěny po střeše, podle potřeby systému a ochrany budovy. Systém hromosvodu se volí podle typu střechy a jejího materiálu. Protože vypadají jako krátké hroty, nenarušují celistvost ani vzhled střechy. Hromosvod je možné nechat nainstalovat i jako efektní doplněk budovy, nebo naopak skrytě.

Jaký hromosvod je vhodný právě pro váš dům?

S výběrem správného hromosvodu vám pomůže odborník, protože pro každý dům se hodí jiný systém. Existují čtyři základní varianty. Hromosvody klasické, skryté, vedené do okapového svodu a aktivní. Materiál soustavy hromosvodu může být bezúdržbový nebo s údržbou, která se zajišťuje ochrannými nátěry, chránícími hromosvod před korozí. Nechcete-li mít s údržbou hromosvodu starosti, zvolte hromosvod z mědi, nerezu, nebo slitiny hliníku. Levnější variantou s nutností pravidelné údržby je pozinkovaná ocel a použití bezúdržbového materiálu pouze na špatně přístupných místech, kde by bylo provedení nátěru problematické.

Revize hromosvodů

Revize hromosvodů jsou určeny ČSN 33 1500. První revizi hromosvodu je nutné provést ihned po jeho instalaci a poté každých pět let a po každém zásahu bleskem, protože zásah bleskem může hromosvod poškodit. Revize je také nutná při instalaci satelitu nebo antény na střechu domu, ale i po rekonstrukci střechy, kdy bylo třeba hromosvod sejmout a opět instalovat.

Instalace a revize hromosvodu musí být provedeny kvalifikovaným odborníkem s potřebnými oprávněními a znalostí aktuální legislativy a norem.

Zdroj: www.elsol.cz