Pravidelným servisem a revizí kotle ušetříte

Pokud váš kotel nefunguje, jak by měl, má s naprostou jistotou vyšší spotřebu paliva a nižší účinnost vytápění a ohřevu užitkové vody. A právě my Češi jsme typičtí tím, že si necháváme revizi kotle na poslední chvíli a nebo ji prostě nenecháme udělat. Zapomeneme na to v létě a těsně před topnou sezónou pak servisní technici nestíhají, ovšem to v lepším případě. A pravidelný servis by přitom neměli podceňovat ani majitelé kotlů plynových. 

Vyšší spotřebu paliva a nižší účinnost vytápění může mít váš kotel, aniž byste to vůbec zaregistrovali. Pravidelný roční servis přitom prodlužuje životnost kotle, zvyšuje jeho účinnost a předchází skutečně závažným poruchám. Pokud se kotel vážně porouchá, je třeba drahá oprava a nebo dokonce výměna topidla. V případě nových plynových kotlů je navíc pravidelný servis podmíněn pro uznání záruky při případné reklamaci. A záruka může být až šestiletá. Energetický zákon navíc dokonce ukládá provozovatelům plynových zařízení povinnost provádět servisní prohlídky těchto plynových zařízení každých 12 měsíců. V opačném případě nemusí dojít k pojistnému plnění v případě plnění pojistné události. Revizní technik plynových zařízení by také měl každé tři roky zkontrolovat i stav rozvodů plynu v budově.
Každou topnou sezónu se zanáší komora kotle sazemi a jestliže má kotel nedostatečný přívod vzduchu pro spalování, o to se zanáší víc. Usazené saze zhoršují tepelnou výměnu a účinnost spalování, vy však na první pohled vůbec nic nepoznáte. Zdá se, že kotel prostě funguje bez problémů, ovšem má vyšší spotřebu paliva a tedy nižší účinnost spalování.

Při pravidelné roční prohlídce plynového kotle se čistí výměník, hořák a trysky, seřizují se plynové armatury (tlak plynu na hořáku), kontroluje se účinnost spotřebiče, ale i jeho zabezpečovacích prvků (plynový spotřebič je poměrně nebezpečné zařízení) a též vzduchové části expanzní nádoby. Čistí se také filtry pevných částic. Nakonec je proveden zápis o prohlídce do příslušného formuláře, či do záznamového listu.

Co se týká ceny pravidelné prohlídky kotle, není dána fixními sazbami, ovšem není také nijak vysoká. Obzvláště, když si zajistíte stálého servisního technika a neskáčete z firmy na firmu. Nejde o výdaje v řádech tisíců. A pozor, od 1.1. 2017 se musí na žádost místně příslušného obecního úřadu prokázat platnou revizní zprávou i majitelé kotlů na tuhá paliva. Důvodem je boj s vysokoemisními kotli, které zamořují životní prostředí a neexistence této revizní zprávy bude sankcionována pokutou ve výši až 20.000 korun. Je tedy třeba zajistit si revizi takového kotle ještě před topnou sezónou 2016 / 2017. A co víc, od 1.9. 2022 již nebudeme smět provozovat kotle nižší emisní třídy jak 3. Čili obrovské množství domácností čeká výměna kotle na tuhá paliva za jiný, šetrnější k životnímu prostředí.

Zdroj:
www.ČESKÉSTAVBY.cz, www.shutterstock.com