Sdílet
 

Vyrábějte si elektřinu sami!

Datum vydání: 30.07.2009 | autor:
Výroba elektrické energie z obnovitelných zdrojů v posledních letech rapidně roste. Energie, kterou získáváme ze slunce, vody, větru nebo biomasy, je čistější a citlivější k našemu životnímu prostředí. V současné době je navíc ekonomicky velice zajímavou a stabilní investicí. Velmi zajímavým, byť na vstupu relativně dražším řešením jsou potom fotovoltaické panely. Ty nám energii nejen vyrobí, ale můžeme ji i prodat.
Foto: Sun PI, solární elektrárna
Foto: Sun PI, solární elektrárna
Při spotřebovávání elektrické energie, kterou získáme z obnovitelných zdrojů, můžeme přebytek vzniklé energie dodávat regionální distribuční společnosti, nebo provozovateli přenosové soustavy, od kterých následně získáme finanční prémii. Tato prémie se nazývá zelený bonus nebo také výkupní cena. Vlastníci energetické soustavy jsou pak podle zákona povinni od nás elektřinu vyrobenou z obnovitelných zdrojů odkoupit. Vydělávejte, respektive šetřete fotovoltaickými panely.

Co je fotovoltaika?

Fotovoltaika je obor, který se zabývá přeměnou sluneční energie na energii elektrickou. V poslední době zažívá fotovoltaika velký rozmach. Počet těch, kteří využívají fotovoltaiku, se každé dva roky zdvojnásobuje. Fotovoltaika se tak řadí k největšímu a nejrychleji rostoucímu energetickému odvětví.

Je totiž mnoho důvodů, proč se solární energetika stala nejrychleji se rozvíjejícím energetickým odvětvím. Fotovoltaika je řešením, které neohrožuje životní prostředí, pomáhá snížit emise oxidu uhličitého, je dostupná ve většině oblastí světa a má mnoho dalších výhod souvisejících s využitím obnovitelných zdrojů.
Obr: Sun PI, sluneční záření v ČR
Obr: Sun PI, sluneční záření v ČR
Ilustrační foto (www.shutterstock.com)
Ilustrační foto (www.shutterstock.com)
Jaké jsou hlavní důvody pro využití solární energie?
  • Tato investice je přátelská k životnímu prostředí.
  • Technologie se neustále zdokonalují.
  • Fotovoltaika patří k nejperspektivnějším obnovitelným zdrojům energie.
  • Zajímavá je i výše a meziroční růst výkupních cen za dodanou elektřinu z obnovitelných zdrojů.
  • Stát výkup této energie garantuje, distribuční energetické společnosti jsou povinny ji vykoupit.
  • V České republice jsou velice dobré geografické (klimatické) podmínky pro využití solární energie.
Obr: Sun PI
Obr: Sun PI
Ilustrační foto (www.shutterstock.com)
Ilustrační foto (www.shutterstock.com)
Znáte principy fotovoltaického jevu?

Sluneční záření se skládá z fotonů, které dopadají na přechod P-N a svou energií vyrážejí z krystalické mřížky elektrony. Ty se stávají volnými a tedy zárodkem elektrického proudu. Samozřejmě, že ne všechny fotony uvolní elektrony, ovšem i tak získáme elektrické energie dostatek. Tento princip je známý už velmi dlouho, ale až při aktuálním technologickém pokroku je možné získanou energii efektivně využít.

Jak funguje fotovoltaický článek?

Pokud bychom měli jeden P-N přechod, příliš energie by nám neuvolnil, ovšem tisíce P-N přechodů už stojí za řeč. Už první elektronické kalkulačky obsahovaly solární články s několika stovkami P - N přechodů (fotodiod). Při správné konstrukci a pospojováním fotovoltaických článků nám pak vznikne fotovoltaický panel. Ten může mít výkonu cca 100 - 173 Wp/m2. Wp je přitom špičkový výkon při ideálních podmínkách (světlo o intenzitě 1000 W/m2 dopadá kolmo na panel při teplotě 25 oC).

Množství získané energie je závislé na technologii výroby fotovoltaických panelů (a tedy jejich účinnosti), intenzitě dopadajícího světla (ta závisí na lokalitě) a na ploše (její velikosti), na kterou světlo dopadá.

Velikosti fotovoltaických panelů jsou různé a závisí na konkrétním výrobci. Obecně ale můžeme říci, že aby byla dobrá manipulovatelnost s panelem při instalaci systému, měla by být plocha panelu menší než 2 m2. Všechny články či panely přitom vždy dodávají stejnosměrné veličiny, tedy stejnosměrné napětí a stejnosměrný proud.
Foto: Sun PI
Foto: Sun PI
Ilustrační foto (www.shutterstock.com)
Ilustrační foto (www.shutterstock.com)
Co je fotovoltaická elektrárna?

Fotovoltaická elektrárna je soubor menšího či většího počtu solárních panelů, střídače či střídačů a podpůrných a jistících prvků. K solární elektrárně přitom patří i její konstrukční prvky a kabeláž. Solární elektrárny se liší především svým výkonem, jinak jde většinou o stejný princip. Energie vyrobená dopadem slunce na fotovoltaické panely se přemění ve střídačích na střídavé veličiny a poté je předána do domácí či rozvodné elektrické sítě o kmitočtu 50 Hz.

Sluneční elektrárnu můžete postavit na střeše svého rodinného domu, chaty či výrobní haly, ale třeba i na volném pozemku (zde ji však musíte zabezpečit).

Podle způsobu dodávky energie do elektrorozvodné sítě pak rozlišujeme tyto 3 základní systémy. Ostrovní systém (bez připojení na elektrorozvodnou síť), systém s připojením na síť samostatnou přípojkou a nakonec připojení na síť za využití takzvaného zeleného bonusu.

Každý ze způsobů připojení má své plusy i mínusy. Ostrovní systém je však z ekonomického hlediska zajímavý pouze tam, kde není možné využít elektrickou přípojku.
Obr: Sun PI, solární elektrárna
Obr: Sun PI, solární elektrárna
Co je zelený bonus?

Zelený bonus (případně výkupní cena) je ve své podstatě dorovnáním rozdílu, který vzniká rozdílnými náklady na výrobu elektřiny z různých zdrojů (obnovitelných či neobnovitelných). Cena elektřiny vyrobené z obnovitelných zdrojů je při přepočtu na životnost výrobního zařízení zpravidla dražší než výroba elektřiny ze zdrojů neobnovitelných. Zelený bonus proto můžeme definovat také jako příplatek k tržní ceně elektřiny. Vzniklý rozdíl v ceně stát vyplňuje právě zeleným bonusem nebo výkupní cenou. Pro každý druh obnovitelného zdroje je cena každoročně upravována a zveřejněna v cenovém rozhodnutí Energetického regulačního úřadu.
Foto: Sun PI
Foto: Sun PI
Ilustrační foto (www.shutterstock.com)
Ilustrační foto (www.shutterstock.com)
Nejlevnější komponenty pro solární a větrné elektrárny

Solární technologie dnes už můžeme získat za vynikající ceny! Výborné cenové podmínky přitom přináší jednoduchý a zároveň kvalitní modulový systém. Zároveň jsou rychlé dodací lhůty, záruky i pozáruční servis. A v případě defektu je garantována nejen záruka na dobu 5 let, ale i rychlá výměna ze skladů v České republice.

Pokud tedy chcete stavět solární elektrárnu, obraťte se na značkového dodavatele Sun PI s.r.o. Zaručuje 90% výkonnost solárních panelů po dobu minimálně 15 let a 80% výkonnost po dobu minimálně 25 let. Přitom získáte skvělý poměr ceny a výkonu a vybírat můžete z široké nabídky komponent a stavebnic.

Sun PI s.r.o. dodává fotovoltaické panely značek Suntech, Phonosolar, REC a Kyocera, invertory SMA, Fronius, Danfoss, Omron a Delta a montážní (konstrukční) prvky od firmy Schletter.

Vyberte si stavebnici:


ks Výkon Cena (Euro) 1.98 kWp Panel Phonosolar 165 Wp 12 1 980 Wp 4 158 Měnič SMA 1 1 700 W 932 Nosná konstrukce (háky, profily mont. souč.) 1
350 Kabeláž DC + konektory 1
150 Celkem:

5 590 2.475 kWp Panel Phonosolar 165 Wp 15 2 475 Wp 5 198 Měnič SMA 1 2 100 W 1 122 Nosná konstrukce (háky, profily mont. souč.) 1
470 Kabeláž DC + konektory 1
212 Celkem:

7 002 3,3 kWp Panel Phonosolar 165 Wp 20 3 300 Wp 8 400 Měnič SMA 1 3 000 W 1 334 Nosná konstrukce (háky, profily mont. souč.) 1
595 Kabeláž DC + konektory 1
225 Celkem:

10 554
Sun PI s.r.o.

Sun PI s.r.o.

Písek, Budějovické Předměstí, Sedláčkova 6, 39701
Tel: 724 802 444
Web: http://www.sunpi.cz
E-mail: info@sunpi.cz
Sdílení článku

Sdílejte na sociálních sítích

Sun PI s.r.o.

Písek, Budějovické Předměstí, Sedláčkova 6, 39701
Tel: 724 802 444
Mobil: 724 802 444
Web: http://www.sunpi.cz
E-mail: info@sunpi.cz

Vybíráme články

Ohodnoťte článek kliknutím:
Diskuze na téma "Vyrábějte si elektřinu sami!"

Buďte první a napište komentář k  "Vyrábějte si elektřinu sami!"

NAHLÁŠENÍ NEVHODNÉHO PŘÍSPĚVKU zavřít
Opravdu chcete nahlásit administrátorovi tento příspěvek jako nevhodný ? ANO NE