Ohřejte si vodu jednoduše - Sluncem Sluneční energie, která dopadá na Zem, je více jak 15.000 krát větší než veškerá energie, kterou na Zemi spotřebujeme. Přitom je energie Slunce zadarmo. Zadarmo však nejsou technologie, které dovedou sluneční energii využít, například k ohřevu vody, nebo ohřevu vody a přitápění. Podáte-li však žádost o dotaci z programu Zelená úsporám, může její výše pokrýt i 100% vstupních nákladů, běžně pak 50%. Řekněte si až o 80.000,- Kč, částku na vypracování projektu a kontrolu provedeného opatření a případně i dotační bonus.

Moderní solárně termické kolektory mohou pouze ohřívat užitkovou vodu, nebo jen vodu bazénovou, za současného ohřevu užitkové vody pak mohou podporovat vytápění (přitápí) nebo ohřívat vodu v bazénu. Veškeré systémy jsou kromě toho, který je určen jen pro ohřev bazénové vody, určené k celoročnímu provozu a jejich životnost je minimálně třicet let. Každých 5 let je přitom nutná jejich revize a výměna nemrznoucí směsi je nezbytná každých 6 let.

Pro ohřev užitkové vody v běžném rodinném domě si vystačíme s bojlerem na 250 litrů vody a 2 solárními panely o celkové ploše cca 4 m2. Samozřejmě však záleží na tom, co všechno o kolektorů očekáváme (přitápění, ohřev bazénové vody) a jaké si zvolíme, respektive které navrhne projektant. Ploché kolektory mají menší výkon než vakuové, záleží však i na značce a tedy konkrétním výrobci a také stáří vyvinuté technologie.

Základním principem všech solárních systémů je přednostní odeběr tepla ze solárních kolektorů, odkud je rozváděné pro ohřev teplé užitkové vody nebo vody otopné. Zároveň jsou ostatní systémy odstavené. Nejzákladnější a také nejběžnější je instalace standardního elektrického bojleru v kombinaci s instalací kolektorů. Systém je nutné navrhnout tak, že pokud je tepla přebytek, využijeme je k ohřevu vody v bazénu nebo podpoře vytápění. Pokud je slunečního záření naopak nedostatek, nastoupí záložní zdroj energie (třeba právě elektrický dohřev pro ohřev TUV a stávající kotel pro ohřev otopné vody) a voda se pak solárním systémem pouze dohřívá.

Pro kvalitní a bezchybnou funkci systému je samozřejmě nutné instalovat i kvalitní regulační zařízení, které reguluje odběr a potřeby tepla podle předem nastaveného režimu. Ohřev vody užitkové i otopné pak už probíhá automaticky, tedy bez našeho zásahu. Díky regulačnímu zařízení navíc dosáhneme i značných provozních úspor.
Instalaci solárně termických kolektorů podporuje dotační program Zelená úsporám v oblasti C. Podporovány jsou kolektory určené pro ohřev užitkové vody nebo ohřev vody a přitápění. Na instalaci solárních kolektorů určených pro přípravu teplé vody v rodinném domě získáte dotaci ve výši 55.000,- Kč, na kolektory určené k ohřevu vody a přitápění dotaci ve výši 80.000,- Kč. Navíc je podporován i projekt na kontrolu správnosti provedení opatření částkou 5.000,- Kč. O podporu vypracování projektu a kontroly je nutné žádat zároveň s žádostí o podporu investiční, tedy podporu instalace kolektorů. Výpočet měrné roční potřeby tepla na vytápění a přípravu teplé vody je podporován částkou 10.000,- Kč. Získat navíc můžete i dotační bonus za kombinaci úsporných opatření, je však nutné podat žádost na jednotlivá opatření současně. Kombinace oblasti C.1 a A nebo C.3 a A, B či C.2 je vždy podpořena částkou 20.000,- Kč.

Co tato čísla znamenají v praxi? Pokud je solární systém správně vyprojektován, pořízen a instalován, může dotace činit dokonce až 100% vstupních nákladů na pořízení. Špičkový solární systém tak získáme za minimální vstupní náklady. Minimálně se nám pak prostředky vynaložené na pořízení dotovaného systému vrátí i již za několik měsíců provozu. Kvalitní solární systémy nám přitom uspoří až 80% energie potřebné k ohřevu vody.

Kvalitní solární systémy vám může instalovat pouze firma, která je zařazena do Seznamu odborných dodavatelů programu Zelená úsporám, stejně tak musí být konkrétní technologie zařazena v Seznamu výrobků a technologií programu.
Příklad zapojení: Solární systém pro ohřev TUV
Tento solární systém je určen k ohřevu užitkové vody. Doporučená sestava obsahuje řídící jednotku SP-24, jednostoupačkovou čerpadlovou skupinu obsahující všechny bezpečnostní a regulační armatury, dva kolektory BL58G-1800-18, bojler na 200 až 250 litrů a expanzomat.
Příklad zapojení: Solární systém pro ohřev TUV + přítápění
Tento solární systém je určen k ohřevu užitkové vody a přitápění do topného systému. Doporučená sestava obsahuje řídící jednotku SP-24, jednostoupačkovou čerpadlovou skupinu obsahující všechny bezpečnostní a regulační armatury, dva kolektory BL58G-1800-24, bojler na 300 až 400 litrů a expanzomat.
K dnešnímu dni si lidé zažádali o dotace ve výši téměř 6,5 miliardy korun. O podporu na využití obnovitelných zdrojů energie a její úspory projevilo ke konci května zájem už více jak 22 tisíc žadatelů, což se rovná celkové výši dotací 6,4 miliardy korun. A to je více jak jedna třetina z celkové výše možných dotací z tohoto programu. Počet žádostí o dotace se přitom každý měsíc zvyšuje.

I po březnu 2010 navíc zůstala zachována podpora vypracování projektů konkrétních opatření a dotační bonus za kombinaci opatření. Ministerstvo životního prostředí zrušilo dosud platné omezení podpory vypracování projektů. Stalo se tak druhým dodatkem k přílohám II Směrnice č. 9/2009. Podpora projektu tedy nadále platí v nezměněné výši. Dotace projektu vznikla jako motivační prvek pro podávání žádostí v programu Zelená úsporám.
Plochý kolektor BL-ll 2.0DT

Plochý solární kolektor BL-ll 2.0DT se zvýšenou tepelnou izolací je určen pro celoroční provoz. Kvalitní měděný absorber je vyroben z jednotlivých pásů svářených ultrazvukem a opatřených nejmodernějším vysoce selektivním povrchem TINOX. Rám kolektoru je vyroben ze slitiny hliníku. Solární tvrzené sklo má vysokou odolnost proti rozbití a vysokou propustnost pro sluneční záření. Celková plocha jednoho kolektoru je 2 m2, čistá absorpční plocha kolektoru pak 1.85 m2. Účinnost tohoto kolektoru je 82,1%, hmotnost 39 kg a stagnační teplota 205 oC.
Kolektory zapsané v Seznamu výrobků a technologií programu Zelená úsporám:

Vakuový trubicový kolektor BL58G-1800-18

Vakuový trubicový kolektor BL58G-1800-18 nejnovější generace má zesílenou konstrukci. Kolektory této řady jsou navržené pro použití v Evropě a vynikají vysokou účinností díky novému třívrstvému selektivnímu povrchu. Vakuové kolektory jsou určeny pro nucené (s čerpadlem) či samotížné solární systémy (bez čerpadla), především pro celoroční ohřev užitkové vody, ohřev bazénů a přitápění. Své uplatnění najdou na objektech občanské vybavenosti, činžovních domech, penziónech, průmyslových komplexech, ale především v domech rodinných. Hmotnost jednoho kolektoru je 66 kg, celková absorpční plocha 2,6 m2 a plocha aparatury 1,71 m2. Pohltivost kolektoru je 92% a emisivita 8%. Provozní teplota okolí může být až -40 oC, stagnační teplota kolektoru je 250 oC a jeho účinnost 70,6% doporučená velikost bojleru k jednomu kolektoru je 100 až 150 litrů.
Vakuový trubicový kolektor BL58G-1800-24

Solární trubicový kolektor BL58G-1800-18 nejnovější generace se zesílenou konstrukcí je taktéž navržen pro užití v Evropě a vyniká vysokou účinností díky novému třívrstvému selektivnímu povrchu. Své uplatnění najde na objektech občanské vybavenosti, činžovních domech, penziónech, průmyslových komplexech, ale především rodinných domech. Jeden kolektor váží 80 kg, jeho celková absorpční plocha je 3.4 m2 a plocha aparatury 2.28 m2, pohltivost 92%, provozní teplota okolí až -40 oC, účinnost 70.6% a doporučená velikost bojleru k jednomu kolektoru 130 až 200 litrů.