Vyměňte starý kotel za nový pomocí dotace Zobrazit fotky zobrazit 5 fotek

Výměna starého kotle za nový, nízkoemisní, nás tak jako tak čeká všechny. V novele zákona o ochraně ovzduší je stanovena povinnost vytápět od 1. září 2022 kotlem alespoň 3. emisní třídy, přičemž však již od 1.1. 2018 se nesmějí prodávat ani kotle 3. emisní třídy. Čili ideální je pořízení kotle ještě vyšší emisní třídy jak 3. (alespoň 4.). Nejde však o malou investici a proto byly spuštěné takzvané „kotlíkové“ dotace. Vedle nich lze žádat o dotaci na nový topný systém i z programu Nová zelená úsporám. 

Co je kotlíková dotace a jak ji získat?

Program na podporu výměny kotlů, který je též jinak nazýván 'Kotlíková dotace,' se postupně rozšířil do jednotlivých krajů ČR. Logicky se začalo těmi oblastmi, které jsou emisemi nejvíce postiženy a kde je proto nejvyšší zájem emise snížit. Cílem Kotlíkových dotací je však snížit znečištění ovzduší v celé naší zemi a to konkrétně znečištění způsobené malými zdroji tepla na tuhá paliva, kterých si nikdo dlouho nevšímal. Při součtu emisí ze všech těchto zdrojů však dojdeme k ohromnému číslu. A právě proto byla do novely zákona o ochraně ovzduší (platné od 1.9.2012) zakódována povinnost vytápět od 1. září 2022 kotlem alespoň 3. emisní třídy, přičemž však již od 1.1. 2018 se nesmějí prodávat ani kotle 3. emisní třídy. Kotlíková dotace se dotýká pouze lokálních topenišť do tepelného výkonu 50 kW, čili topenišť v běžných rodinných domech, chalupách a samostatně vytápěných bytech. Dotace je poskytována na různé typy kotlů, ovšem pouze v případě výměny stávajících ručně plněných kotlů na tuhá paliva za nové efektivní nízkoemisní zdroje tepla. Kotlíkové dotace jsou tedy přesně cílené!
Na nové kotlíkové dotace půjde letos do krajů 9 miliard korun. Na výměnu starého kotle za nový stát přispěje žadatelům částkou až 127 500 korun. Ministerstvo životního prostředí zveřejnilo základní rámec podmínek kotlíkových dotací, které budou nově hradit evropské fondy. Kvůli financování z fondů EU si nejdříve musí o peníze zažádat kraje, které budou následně poskytovat dotace přímo občanům. Ministerstvo zveřejnilo 1. výzvu pro kraje v hodnotě 3 miliardy korun. Kraje musí o dotaci pro občany zažádat do 30. září. Konkrétní žadatel může dotaci získat na nový zdroj tepla včetně nákladů na jeho instalaci, na novou otopnou soustavu, rekonstrukci otopné soustavy včetně nezbytné regulace a měření, úpravy spalinových cest, finančně méně náročná opatření na snížení energetické náročnosti budovy (max. 20 tis. Kč), služby energetického specialisty, projektovou dokumentaci a vložkování komína.

Maximální náklady, ze kterých bude hrazena dotace činí 150 tis. Kč, což představuje maximální výši dotace 127500 Kč. Výše dotace činí na nový kotel výhradně na uhlí 70%, na kotel kombinovaný (uhlí + biomasa) a kotel plynový 75% a na kotel určený výhradně na biomasu a na tepelná čerpadla 80%. Dalších 5% získají žadatelé z oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduší, přičemž je stanoven seznam měst a obcí se znečištěným ovzduším.

Kde žádat a co musíme doložit?

O dotaci můžeme žádat na krajském úřadě poté, co konkrétní kraj vyhlásí výzvy pro občany. K žádosti o dotaci (žádosti budou k dispozici na krajských úřadech) bude třeba doložit průkaz energetické náročnosti budovy (PENB), fotodokumentaci stávajícího kotle napojeného na otopnou soustavu a komínového tělesa, uvedení typu kotle (odhořívací, prohořívací apod.), materiálu (ocel, litina) a jmenovitého výkonu, prohlášení o jeho funkčnosti a používaném palivu, případně palivech, dále písemný souhlas spoluvlastníků domu v případě, že je jich více, písemný souhlas vlastníka pozemku v případě, kdy vlastník nemovitosti je odlišný od vlastníka pozemku, na němž se rodinný dům nachází.

Pokud vlastníte dům, který nesplňuje energetickou účinnost C, bude povinností realizovat zároveň jedno z následujících energetických opatření (nejvhodnější opatření vám doporučí energetický specialista):
  • Zateplení střechy nebo půdních prostor
  • Zateplení stropu sklepních prostor nebo podlahy
  • Dílčí zateplení dalších konstrukcí (např. severní fasáda apod.)
  • Oprava fasády, např. prasklin a dalších poruch fasády – eliminace tepelných mostů
  • Oddělení vytápěného prostoru rodinného domu od venkovního (např. zádveří)
  • Dílčí výměna oken
  • Výměna vstupních a balkónových dveří
  • Instalace těsnění oken a dveří, dodatečná montáž prahů vstupních dveří
  • Výměna zasklení starších oken za izolační dvojskla

Automatické kotle Vollcano

Automatické kotle Vollcano jsou vhodné nejen k vytápění rodinných domů, ale jakýchkoli objektů s tepelnou ztrátou od 4,5 do 18 kW, přičemž zaručí tepelnou pohodu s minimálními náklady na vytápění. Díky automatickému provozu a snadné údržbě vyžadují minimální pozornost, velký zásobník umožňuje až sedmi denní provoz bez přikládání paliva (zásobníky jsou vyráběné ve dvou velikostech a lze je umístit z levé i pravé strany kotle). Ze zásobníku je palivo dopravováno šnekovým podavačem na litinový rošt, který je součástí hořáku. Výhodou kotlů Vollcano je možnost spalovat v hořáku jak hnědé uhlí, tak dřevní pelety a to s účinností až 91,3% a splnění požadavků na Ekodesign. Je tak zaručena šetrnost k životnímu prostředí a to právě i při spalování hnědého uhlí. Teplotu v místnosti je doporučeno regulovat pomocí termohlavic nebo prostorového termostatu. Tichý provoz kotlů zajišťuje motor s převodovkou a ventilátor se snímačem otáček. Spalování je řízeno jednotkou Tech ST 480 zPid, která si sama řídí přísun paliva i vzduchu, uživatel tedy nemusí při každé změně venkovní teploty přísun paliva a vzduchu upravovat. Funkce zPid umožňuje výraznou úsporu paliva. Kotle si udržují vysokou účinnost i díky snadnému čištění. Kotle Vollcano jsou kompletně vyráběné ve firmě ZKDesign a.s.. Vyráběné jsou kotle Vollcano 20 (na hnědé uhlí a dřevní pelety) a Vollcano 20 PEL (pouze na dřevní pelety).
Technické parametry kotle Vollcano 20Technické parametry kotle Vollcano 20 PEL
Výkon kotle 4,5 – 18 kWVýkon kotle 4,5 – 18 kW
Účinnost až 91,3%Účinnost až 91,3%
Hmostnost 345 kgHmostnost 345 kg
Průměr kouřovodu 150 mmPrůměr kouřovodu 150 mm
Minimální komínový tah 0,1 mbar (10) PaMinimální komínový tah 0,1 mbar (10) Pa
Objem násypky 245 litrů nebo 360 litrůObjem násypky 245 litrů nebo 360 litrů
Elektrický příkon 70 WElektrický příkon 70 W
Garanční paliva: hnědé uhlí ořech 2 a dřevní pelety 6-10 mm kvalita A1, A2, B dle ČSN EN 14961-2Garanční palivo: dřevní pelety 6-10 mm kvalita A1, A2, B dle ČSN EN 14961-2

Zdroj: www.vollcano.cz