Jak v zahradě vybudovat vodní prvek? Zobrazit fotky zobrazit 10 fotek Jakýkoli vodní prvek zahradu oživí, osvěží, dodá jí v parných letních dnech příjemné mikroklima a poskytne útočiště mnoha živočichům a rostlinám. Potůčky, kaskády, jezírka a další vodní prvky v zahradě ožijí ihned po svém založení. Na druhou stranu však potřebujeme i pravidelné zavlažování trávníku, stromů a keřů i užitkových zákoutí zahrady. Ideální zahrada pak dokáže veškeré potřeby vody skloubit dohromady.

Vytvořte z obyčejné zahrady skutečnou oázu

Trávu, stromy a keře má v zahradě každý. Kdo ale chce mít svou zónu klidu opravdu vyšperkovanou, zařadí také různé architektonické prvky. Skutečně však dokáže ozvláštnit okolí rodinného domu či chalupy jen voda – v jakékoli podobě a formě. V letošním mimořádně horkém létě jsme mohli všichni jen závidět tomu, kdo si mohl posedět u vody hned vedle svého domu. I malá vodní plocha svlaží dusný letní vzduch, obzvláště když je její součástí fontánka. Nemluvě o zavlažovacím systému, který změní klima v zahradě ihned po svém spuštění. Voda je živel, který nám pomůže dotvořit iluzi volné přírody a už jen pouhý pohled na ni nás příjemně osvěží.

Zahradní jezírka a rybníčky

Jezírko můžete vybudovat téměř kdekoli, problém bývá pouze ve skalnatém terénu. I na něm však lze s dostatkem fantazie vytvořit atypický vodní prvek s kaskádami. Vodní plochu umístěte tak, aby na ni nepadaly nečistoty z okolní vegetace. Ušetříte si do budoucna mnoho zbytečné práce s odstraňováním listí či větviček. Ještě před prvním kopnutím do země si ale uvědomte, kde přesně vede elektroinstalace vašeho domu a vůbec veškeré inženýrské sítě.

Slunce nebo stín?

Vodním plochám nesvědčí stálé slunce ani přílišný stín. Nadbytek slunečního záření způsobí nadměrný rozvoj řas. Chcete-li však pěstovat ve svém jezírku tolik oblíbené lekníny, dostatek slunce je naopak nutný. Teplota vody by se měla pro tyto květiny pohybovat mezi 20 až 25 stupni. Mají-li v nádrži kromě leknínů žít také ryby, počítejte s hloubkou 80 až 100 cm. Malé hejno zlatých rybek vám v jezírku spolehlivě zlikviduje larvy komárů a vás potěší pohled na živé tvory.
Umělá jezírka
Jde-li o nádrž, jejíž tvar má být vymodelován do terénu, vrstvení je následující: písek, fólie a pod ní geotextilie.Ve fóliích je velký výběr. Mohou být vyrobeny z PVC, gumokaučuku, polyesteru se skelným vláknem, nebo z polyetylénu. Posledně jmenovaný materiál má tužší a tedy odolnou konzistenci.

Přírodní jezírka
Zcela přírodní nádrže se budují na jílovém podloží. V takovém jezírku se můžete i koupat, pokud budete pravidelně měnit vodu. Jeho vyhloubení je pracné, vyžaduje použití techniky, výsledek však stojí za to.

Hotové nádrže
Také si můžete pořídit a na pozemek zabudovat hotovou nádrž z takzvaného termoplastu. Je odolná proti ultrafialovému záření a  proti tlaku rozrůstajících se kořenů. Chcete-li nádrž s rostlinami, zvažte, jak pestrá má výsadba být. Pro rostliny, které vyžadují různou hloubku, kupte nádrž s výškově členitým dnem. Nepodlehněte ale počáteční euforii a nádrž nepřeplňujte. Může to dopadnout tak, že se po čase rostliny samy zahubí nedostatkem živin. Vodní vegetace se rozrůstá velmi rychle. A také konkuruje živočichům. Zmenšuje jejich životní prostor. V rozumné míře jim ale naopak poskytuje nezbytný úkryt. Kořeny rostlin prospějí jezírku filtrováním a okysličováním vody. Pamatujte, že rostliny špatně snášejí výměnu vody v letních měsících, v době svého nejintenzivnějšího růstu. V tomto období vodu pouze doplňujte podle toho, jak rychle se odpařuje. Další možností je betonová nádrž s ochranným nátěrem.
Stojatá či tekoucí voda? Proč ne potůček!

Je-li váš pozemek alespoň mírně svažitý, můžete si dopřát dokonce umělý potůček. Jde o uzavřený koloběh. Voda stéká z nejvyššího místa, které imituje přírodní pramen a dole vytváří jezírko. Na jeho dně je umístěné čerpadlo s výkonem alespoň 50 litrů za minutu. To vhání vodu zpět nahoru. Pro umělý vodní tok se musí prohloubit koryto do hloubky alespoň 30 cm, do kterého se nasype štěrk. Pak následuje vrstva písku a speciální fólie (čím silnější, tím lepší). Nakonec se nasype další vrstva písku, ale tentokrát hrubšího.

Nejradostnější součástí budování potůčku je závěrečné osázení břehu rostlinami a obložení kameny. Ty zatíží fólii a zároveň vytvoří přirozený dojem. Umělý vodní tok bude vypadat jako by patřil do vaší zahrady odjakživa. Ti nejnáročnější ocení, když je součástí potůčku i malý vodopád.

Ať už zvolíte jakýkoli vodní prvek, vše je vhodné na závěr doladit romantickým osvětlením. Jako milovníci zahradničení a přírody vůbec určitě oceníte různé lampičky na solární pohon. Vydávají nevtíravé - jakoby měsíční světlo. Přitom svítí zadarmo. Nerozvádějte po zahradě elektřinu zbytečně.
Komfort a úspora automatického zavlažování

Naopak se ale vyplatí rýpnout do země a rozvést po zahradě zavlažovací systém. Nekonečné nošení konví s vodou či ruční postřikování hadicí nejenže omrzí, ale často ani není možné. Jedete na služební cestu, na dovolenou či prostě máte zrovna jiný program, než právě zahradu. Jenže na zahradě je nutné zavlažovat vše, pokud nám zrovna počasí nedopřeje pravidelný déšť. Užitkovou část, stromy, keře a samozřejmě i trávník.

Moderní zavlažovací systémy umožní nastavení intenzity zalévání podle potřeb zeleně, tedy šetrnější zalévání a výrazné úspory vody. Závlaha zahrady je cílená a rovnoměrná. A pokud je automatické zalévání nastavené na brzké ranní hodiny, dochází k minimalizaci odparů vody, zalévání je účinnější a tedy levnější. Systém dokáže optimálně využít každou kapku vody a zajistit šetrnou zálivku.
Vybudovat můžete na své zahradě systém takzvané mikrozávlahy, která se nejčastěji používá pro záhony. Mikrozávlaha zajistí závlahu pouze v potřebném množství a ke zbytečnému plýtvání vodou tak nedochází vůbec. Systém reaguje prostřednictvím čidla na změnu počasí a přizpůsobí zavlažování intenzitě srážek. Automatické zavlažování větších ploch naopak využívá trysek, jejich možného otáčení v nastaveném úhlu a rozprašování vody. Může dokonce mít i funkci přerušení závlahy za silného větru.

Automatický zavlažovací systém se ukrývá v zemi a nám tedy nepřekáží. Dokonce i trysky mohou být zasouvací. Před spuštěním zavlažování se tedy ze země vysunou (teleskopický výsuvník) a poté zase zajedou do původní polohy. My pak můžeme sekat trávník, aniž bychom se museli tryskám vyhýbat.

Výhledové plánování

Je třeba brát v potaz, že s odstupem několika let bude vše v zahradě vypadat podstatně jinak. Plánujte pečlivě a s rozvahou, nic už později nepůjde ,,přestěhovat.“ Nebo nelehké rozhodování o rozvržení zahrady včetně vodních ploch raději svěřte profesionálům. Jen ten, kdo nešetří na investici do projektu, získá přesnou představu o tom, co bude za své peníze budovat a k jakým proměnám bude docházet v jednotlivých ročních obdobích a následujících letech. Pokud se přece jen cítíte na zakládání zahrady svépomocí a hledáte jen nápad či inspiraci, objednejte si u odborné firmy pouze takzvanou studii, případně rovnou projekt.
Chce-li zahradu obohatit o jezírko až někdy v budoucnu, nechte si na něj dostatek volného místa. Nepodceňujte sílu kořenů stromů a keřů, které se budou rozrůstat a vyvíjet obrovský tlak na okolní terén. Stěny vodní nádrže by nemusely odolat. Mezi jezírkem a kořeny stromů počítejte s volným pruhem šířky alespoň 3 metry, pokud neplánujete jezírko přírodní.

Řešení pro nedočkavé

Takzvaná rychlá varianta zahrnuje vyšší náklady na přemisťování vzrostlých stromů či keřů. Někdy se tento postup používá při ,,zahuštění“ stávající výsadby. Trávník lze také získat již hotový ve formě koberce s dostatečně vyvinutým kořenovým systémem. Odpadá plánování a odhadování o kolik vyroste a zhoustne zeleň v prvních letech po vysazení. Velmi rychlý způsob, jak zakomponovat vodní prvek, je pak usazení plastové nádrže a její osázení.

Vodní živel vnese do vaší zahrady něco navíc. Tekoucí voda dynamiku a příjemný zurčivý zvuk, stojatá voda zase klidné tiché místo k relaxování. V létě bude okolo vody příjemné mikroklima. V neposlední řadě vás může hřát dobrý pocit z toho, že jste vybudovali šikovné pítko a koupadlo pro ptactvo a další živočichy. Vodní prvek v zahradě rychle ožije bohatým životem.
Řešení do záplavové oblasti

Příroda však není jen krásná a proměnlivá, ale i rozmarná a zrádná, když podceníme její rizika. Svými nešetrnými zásahy jsme narušili harmonii přírody a za to dnes platíme. Pokud se na váš pozemek pravidelně valí přívalová voda, či jste již protrpěli nečekanou povodeň, není nic snazšího, než terén zahrady vymodelovat tak, aby počítal s potřebou odvodnění a nečekané vodě pomohl odejít. V takovém případě je dokonce možné sáhnout po originálním řešení – suchém korytu, které se přívalovou vodou jednou za čas zaplní a zase ji vhodným spádováním terénu zahrady odvede pryč.

Na druhou stranu ale toto koryto vůbec nemusí být po zbytek roku suché. Stačí jen elegantně vyřešit okamžité odvedení vody z jezírka, pokud jej potřebujeme naplnit vodou přívalovou. Zásadně však záleží na typu pozemku a lokalitě. Samozřejmě není možné vodu znenadání „poslat“ k sousedům, kde napáchá nemalé škody.
Drenážování pozemku

Když je vody příliš, je nutné zahradu odvodnit nejen v případě přívalové vody a záplav. Nejčastějším řešením přemokřených pozemků je drenážování. Hovoříme o zahradách s vysokou hladinou spodní vody nebo zahradách v blízkosti vodních ploch. Obornou řečí: musíme na takové zahradě upravit vodní poměry.

Zahrady odvodňujeme drenážní soustavou složenou z drenážních trubek nebo drenáží z větších kamenů či štěrku. Voda je odváděna na nejnižší místo pozemku do jímky. Pokud je to možné, pak do přírodního vodního toku či plochy. V zásadě pozemek odvodňujeme, pokud je hladina vody v menší hloubce jak 800 až 1500 metrů pod povrchem. Odvodněním však nesmíme ohrozit vodní poměry sousedních pozemků. Proto tento krok určitě neprovádějte sami, ale obraťte se na zahradníky.

Více informací o realizaci vodních ploch a prvků, zavlažování v zahradě, případně drenážování a odvodu vody získáte u svého zahradnického ateliéru (ZDE).
LandART atelier s.r.o. Poslat poptávku