Znáte nejlepší instalace solárních systémů?

První solární systémy pro přípravu teplé vody se objevily v 60. a 70. letech minulého století. Impulzem pro rychlý vývoj solárních systémů se stala "první ropná krize." V 60. letech však solární systémy předběhly svoji dobu, na jejich skutečné využití zatím svět nebyl připraven a zájem o solární systémy na čas opadl. 

V posledních letech se k solárním systémům opět vrací pozornost. Globální ekonomická krize nutí lidi investovat do úsporných opatření a solární systémy jsou bezesporu správnou volbou při snaze snížit náklady na provoz objektů. Také tlak na snižování emisí CO2, k němuž se zavázaly vyspělé státy, dal možnost vzniku dotačních programů typu "Zelená úsporám." 
Lze předpokládat, že budou dotace solárů z tohoto programů, který již byl zastaven, nahrazeny jiným dotačním titulem. Pořízení a instalace solárních systémů jsou za posledních 10 let dotovány téměř nepřetržitě. 

Dnes je situace trochu odlišná. V průběhu let se změnil životní stereotyp bydlení a solární systémy začínají být běžnou součástí domácností. Moderní konstrukce nízkoenergetických domů a bytů snižují energetickou ztrátu. 
Díky plastovým oknům a dokonalým izolacím se vyplatí investovat do tepelných zdrojů s nižšími provozními náklady a vysokou účinností. Ty jsou často doplněny o solární systém pro přípravu teplé vody nebo i přitápění.

Dohromady tak solární kolektory s tepelnými čerpadly, izolací a plastovými okny tvoří jedinečný úsporný ekologicko-technický systém vytápění moderních domů a ty nejlepší instalace solárních kolektorů Regulus roku 2010 si teď můžete sami prohlédnout v naší fotogalerii.

Kotvíme solární kolektory

V zásadě existuje 7 různých způsobů instalace solárních (termických) kolektorů. Některé typy instalace lze kombinovat i s fotovoltaickými panely (výroba elektřiny z energie Slunce) a střešními okny, především pak takzvanou „kompletní střechu“ bez střešní krytiny, kdy krytinu nahrazují právě solární panely. Upevňovací systémy jsou velmi pevné a stabilní, jejich montáž je snadná a způsoby kotvení jsou vhodné pro všechny typy solárních kolektorů.

Základ představují vodorovně umístěné speciální hliníkové H profily, které umožňují vložení speciálních šroubů a matic a jejich posouvání po profilu podle potřeby. Do šikmé střechy umisťujeme fixační háky, které jsou vyrobené z hliníku či nerezu. Na ploché střechy se zase umisťují trojúhelníkové vzpěry - rámy. Na držáky nebo vzpěry se přišroubují vodorovně dva rovnoběžné H profily. Na ty jsou pak umístěné kolektory. K profilu se jednoduše připevňují čtyřmi šrouby a přítlačnými destičkami. Trojúhelníkové držáky jsou dodávané pro sklony 25, 45 a 60o.

Instalace na střeše

Jde o osvědčené a vlastně i nejčastější řešení, vhodné pro veškeré typy střech a na jakoukoli střešní krytinu. K ukotvení se používají nejčastěji speciální háky, v případě střešního šindele či střechy plechové se pak kolektory ukotvují do střešní konstrukce, skrz krytinu a je důležité utěsnění vzniklých otvorů, aby nám jimi do střechy nezatékalo. 

Instalace ve střeše

Při instalaci „ve střeše“ je solární systém do střechy začleněn a plocha kolektorů pak nahrazuje střešní krytinu. Jde však pouze o částečné pokrytí střechy, kolem solárních kolektorů je opět položena střešní krytina. I v tomto případě je důležitá izolace, především pak v místech napojení plochy kolektorů na střešní krytinu a v místech spojů jednotlivých panelů.

Kompletní střecha

Pokud uvažujete o maximálním zisku ze solární energie, je možné pokrýt kolektory střechu zcela. V tomto případě se často kombinuje umístění solárně termických kolektorů, fotovoltaických panelů a střešních oken. 

Umístění na plochou střechu či na zem

Princip umístění na plochou střechu je vlastně obdobný jako umístění kolektorů na zem. Solárně termické kolektory jsou nesené speciální konstrukcí s pevně nastaveným či nastavitelným úhlem. Hovoříme o takzvaných montážních rámech. Ty jsou do ploché střechy kotvené buďto zatěžováním (konstrukce rámu je zatížena a není tedy nutné rám kotvir do střechy) nebo spojením s konstrukcí budovy – střechou. Ve druhém případě je opět zásadní kvalitně provedená hydroizolace v místech, kde je rám do ploché střechy kotven. I v případě umístění rámu na zem můžeme rám buďto zatížit nebo kotvit do předem připraveného betonového základu.

Kotvení do fasády

Solární kolektory či moduly můžeme kotvit do části fasády či na její celou plochu. K tomuto řešení ale saháme pouze v případě, že není k dispozici vhodná plocha střechy, střecha je vůči světovým stranám nevhodně orientována či je zastíněna.

Kotvení do markýzy či zastřešení terasy

Jde o velmi zajímavý způsob umístění solárních kolektorů. Při instalaci na markýzu, respektive při takovém konstrukčním řešení kolektory markýzu vlastně nahrazují a slouží kromě výroby teplé vody i jako stínění plochy pod markýzou a vůbec jako ochrana před povětrnostními vlivy.
REGULUS spol. s r.o. Poslat poptávku