Chcete na zahradě pálit listí? Není to jen o vašem rozhodnutí! Zobrazit fotky zobrazit 3 fotky

O jakémkoli zbytečném požáru nelze říci nic jiného než to, že je prostě „zbytečný.“ A právě podzimní pálení listí, které lze provádět až do prvního sněhového poprašku, je častým zdrojem požárů. Oheň je dobrý sluha, ale špatný pán.

Nechat doutnat hromadu listí a větviček a jít si spokojeně lehnout - to se nám vůbec nemusí vyplatit. Nemluvě už o legislativních náležitostech činnosti, které říkáme pálení listí, respektive suchého zahradního odpadu. Je třeba na nic nespoléhat a klást hlavní důraz na opatrnost. Je sice pravdou, že z hlediska hasičů můžeme v přírodě pálit cokoli, co v ní vyrostlo, ovšem v praxi je to složitější. Prostě je třeba dodržovat konkrétní pravidla. A tím prvním pravidlem je „ohlášení“ pálení listí, klacků a jiného zahradního odpadu, přičemž u soukromých osob je toto ohlášení dobrovolné a u firem povinné!

Ohlaste pálení listí hasičům

Ohlášení pálení listí, klacků a jiného zahradního odpadu provedeme jednoduše – vytočíme číslo 150 a na druhé straně se vám ozve dispečink. Oznámíme, kde, odkdy a dokdy budeme pálit a co a poté nadiktujeme své telefonní číslo. Jde o prevenci, která se ovšem může oboustranně vyplatit. V některých krajích dokonce vytvořili on-line internetové formuláře.

Vytvořte bezpečné ohniště

Dalším důležitým pravidlem je vytvoření pořádného ohniště. Prostě není možné pálit cokoli a kdekoli a to samozřejmě nejen na zahradě, ale i v lese, na louce či strništi. A v žádném případě se už nesmí pálit celé porosty. Vypalování luk a strnišť prostě není povoleno!
Ohniště je třeba dobře ohraničit kameny či cihlami, případně lze použít i vyhloubenou jámu. Navíc je třeba umístit co nejblíž k ohništi materiál k hašení – nejčastěji samozřejmě vodu. Respektive naopak –vybíráme místo vedle vodního zdroje. Nosit na zahradu hasící přístroj se může na první pohled jevit jako nesmysl, ovšem pokud již máme zazimovaný zavlažovací systém a venkovní kohoutek a z barelů je voda vypuštěná, aby nepraskly, nic jiného nám nezbude.

Důležitá pravidla

V žádném případě nerozděláváme oheň za silného větru – je to příliš nebezpečné. Poté, co ukončíte pálení listí, ohniště řádně uhaste vodou, ať tam po vašem odchodu již nic nedoutná. A pokud by vás napadlo podpalovat zahradní listí a roští benzínem, lihem, či jinou vysoce hořlavou tekutinou, zapomeňte na to a též si pamatujte, že od ohně se neodchází, musíme jej mít pořád pod kontrolou a dohlížet na něj musí dospělý člověk, nikoli děti (nikdo do věku 15 let). V každém případě též uvolněte příjezdovou cestu, aby se na místo mohli dostat pohodlně hasič, pokud by to bylo třeba. Když si prostě chcete hrát s ohněm, respektujte hasiče. 

Berte ohled na přírodu a život

Z hlediska ohleduplnosti k přírodě není možné rovnou pálit hromadu listí, kterou postupně po týdny kupíme – může zde totiž být ukryti ježek či nějaký plaz, ještěrka a nebo obojživelník. Hromadu listí a klacíků je prostě třeba opatrně přeházet a navíc bychom měli zvážit, zda alespoň jednu kupu listí nezatížit třeba kameny a na zahradě nenechat právě jako vhodný úkryt pro živočichy. Nepalte též na zahradě syntetické materiály - plasty, gumy atd.

Rozhodují obce

A nakonec ještě jedno velké POZOR! Velkou rozhodovací pravomoc mají v tomto směru obce, které mohou obecními vyhláškami jakékoli venkovní pálení odpadních materiálů zcela zakázat či zásadně omezit! Proto nestačí pouhý telefonát hasičům, ale je třeba informovat se na místně příslušném obecním úřadu či magistrátu města.

Pálení listí je ekologické a též tradiční řešení

V každém případě ale platí, že pokud je zahradní odpad suchý a obec nebrání v jeho spálení, jde též o ekologický způsob jeho likvidace, stejně jako kompostování. Tato likvidace je dokonce šetrnější než ukládání odpadu do popelnic a kontejnerů. 
Zdroj: www.ČESKÉSTAVBY.cz, www.shutterstock.com