Sdílet
 

ČKAIT- Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Datum vydání: 13.10.2003 | autor:
ČKAIT je veřejnoprávní stavovská organizace, která vznikla v roce 1992 na základě zákona č. 360/92 Sb. (zákon ČNR o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a  techniků činných ve  výstavbě).
Jak vyplývá ze stavebního zákona, je autorizace nutnou podmínkou pro výkon vybraných činností, jejichž výsledek ovlivňuje ochranu veřejných zájmů ve výstavbě.

Autorizovaná osoba (AO) je povinna vykonávat činnosti, pro které jí byla udělena autorizace, v souladu s obecně závaznými právními předpisy a v souladu s Profesním a etickým řádem ČKAIT. Je povinna se dále odborně vzdělávat a sledovat informace nezbytné pro správný výkon své činnosti.


Členskou základnu ČKAIT tvoří více jak 22 tisíc autorizovaných inženýrů a techniků, jimž byla udělena autorizace na základě úspěšného složení předepsané zkoušky odborné způsobilosti. Zákonem 360/92 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě došlo ve vybraných činnostech ve výstavbě k přenesení odborné odpovědnosti na fyzické osoby: autorizované architekty, autorizované inženýry, autorizované techniky a autorizované stavitele.
Autorizované osoby nesou příslušný díl odpovědnosti zejména v oblasti projektování a vedení realizace staveb. Z pohledu ČKAIT se jedná o odbornou a technickou kvalitu činnosti v rámci oborů a specializací, ochranu veřejných zájmů a zájmů klientů při územním plánování, projektování, výstavbě, ochraně a tvorbě životního prostředí.

 • ČKAIT je připravena k jednání a spolupráci při zpracování legislativních úprav, týkajících se výstavby a stavebnictví a při novelizaci předpisů.
 • Živnostenským úřadům nabízí ČKAIT konzultace k upřesňování kvalifikačních předpokladů pro činnosti, které nejsou přesně specifikovány současnými právními úpravami.
 • ČKAIT je připravena spolupracovat v koncepčních otázkách územního plánování, projektování a realizace staveb, odborného vzdělávání a při soutěžích na zadávání zakázek hrazených z veřejných prostředků, pokud bude příslušným orgánem ke spolupráci vyzvána.

Pojištění autorizovaných osob
Každý člen ČKAIT je pojištěn z odpovědnosti za škody, způsobené výkonem své činnosti – § 16 zákona č. 360/92 Sb. Pojištění pro všechny autorizované osoby zajišťuje ČKAIT.


Smlouva o vzájemném uznávání autorizací mezi občany Evropské unie
ČKAIT po vstupu ČR do EU povede evidenci zahraničních osob oprávněných vykonávat vybrané činnosti na území ČR a bude jim vydávat příslušné oprávnění.

Informační centrum ČKAIT
K naplnění svého poslání a pro usnadnění přístupu k informacím svým členům zřídila Komora v roce 1998 Informační centrum ČKAIT, které zajišťuje ediční činnost, tj. vydávání periodik, neperiodických publikací v několika edičních řadách, shromažďuje, zpracovává a zpřístupňuje členům Komory odborné informace faktografické (ekonomické, statistické a obchodní) a dokumentografické (z odborné literatury), zprostředkuje informace zahraničních inženýrských komor týkající se stavebnictví. Ve studovně Informačního centra jsou k dispozici odborné časopisy, sbírky a věstníky, zpravodaje, statistické ročenky a publikace, adresáře, katalogy, kalendáře akcí a další odborné materiály z domova i ze zahraničí.
Informační centrum ČKAIT Sokolská 1498/15, 120 00 Praha 2 tel:227 09 02 11 http://www.ice-ckait.cz/
Sdílení článku

Sdílejte na sociálních sítích

Vybíráme články

Ohodnoťte článek kliknutím:

  Další články

 • Co nového v Jihočeském krajiCo nového v Jihočeském kraji

  Dnes se dozvíte informace týkající se rozvoje jihočeského regionu. Záměry kraje i představitelů měst a obcí v souvislosti s plánovanou výstavbou bytů či rodinných domů, informace o získávání nejrůznějších státních dotací…

 • Vstup Česka do Evropské unieVstup Česka do Evropské unie

  Na vstup do EU se připravuje celá Česká republika. Konkrétně v jižních Čechách se bude slavit. Jihočeská hospodářská komora připravuje v souvislosti se vstupem České republiky do Evropské unie hned tři akce a to ve spolupráci s…

 • Jihočeský kraj už zveřejňuje chystané veřejné zakázkyJihočeský kraj už zveřejňuje chystané veřejné zakázky

  Hlásit se do postavení vyzvaného uchazeče o veřejnou zakázku Jihočeského kraje mohou už zájemci na základě oznámení o připravovaném zadání veřejné zakázky, které je k dispozici na webových stránkách kraje. Umožňuje to…

Diskuze na téma "ČKAIT- Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě"

Celkem komentářů: 1

Dotaz - stížnost na kvalitu zpracování Odborného p 03.12.2016, 09:15:29

Dobrý den,
prosím o sdělení, jakým způsobem je možno uplatnit dotaz - stížnost na kvalitu zpracování Odborného posudku zpracovaného Autorizovaným inženýrem
Děkuji
S pozdravem

Ing. Emil Šubrt
Ulrychova 844/4
624 00 Brno-Komín
E-mail: emil.subrt@gmail.com
Mobil: 728 013 334

Přidat nový komentář k  "ČKAIT- Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě"

NAHLÁŠENÍ NEVHODNÉHO PŘÍSPĚVKU zavřít
Opravdu chcete nahlásit administrátorovi tento příspěvek jako nevhodný ? ANO NE