Hledejte certifikát

Inspekce nemovitostí se i v České republice stává běžnou součástí procesu nákupu nemovitosti, stejně jako je tomu v západních zemích. Vysoká konkurence na trhu s developerskými projekty nyní nastolila nový trend. O nezávislou inspekci žádají inspektory přímo developerské firmy, aby tak předcházely nespokojenosti a reklamacím ze strany kupujících.

Po delší odmlce ve výstavbě developerských projektů, která byla způsobena především ekonomickou krizí, se zdá, že se situace v této oblasti realitního trhu začíná vracet zpět do původních kolejí. Objevují se nově dostavěné projekty a i do dalších let jsou plány developerských společností bohaté. Jedna věc se však v této oblasti změnila a to je přístup kupujících. Kupující jsou v současnosti mnohem sebejistější, vědí naprosto přesně, co chtějí a pevně si za tím jdou. I proto se developeři snaží svým klientům vycházet vstříc v mnoha směrech, nebo dokonce jejich přáním předbíhat.
„Když jsme před lety plánovali koupi bytu, věděli jsme, že chceme do novostavby. Potřebovali jsme se co nejdříve nastěhovat, takže nějaké velké rekonstrukce starých bytů vůbec nepřipadaly v úvahu,“ říká Marek Kučera. „Byli jsme se na několik nových bytů podívat, a překvapilo mě, že jsem i já jako laik v každém bytě postřehl několik závad, poškození nebo nedodělky. Představoval jsem si, že u novostavby by mělo být všechno nové, poctivě provedené, jednoduše bez závad,“ dodává.
Takovou situaci potvrzují i inspektoři nemovitostí, kteří se zabývají prověřováním nových bytů a domů. Není výjimečné, že během inspekce objeví i několik desítek závad. A jak prozrazují, novostavby nejvíce trpí na poškození omítek, nekvalitní malby, špatně udělanou elektroinstalaci. Ve většině případů naleznou závady v koupelně a na toaletě. „Téměř vždy se setkáme s problémy, které souvisí s obklady a dlažbou, omítkami a malbami nebo s provedením sádrokartonů. Křivě osazené vany nebo sprchové kouty, na které pak logicky navazují obklady, které nejsou v rovině. Klasikou je špatné a nekvalitní spárování mezi dlaždicemi a to se týká například i balkonů a teras. Tam se navíc objevují komplikace s chybným spádování, takže místo aby voda odtékala z balkónu pryč, buď tam zůstává stát, nebo rovnou teče do obvodové zdi nemovitosti,“ říká Ing. Tomáš Zima z inspektorské společnosti Nemoinspekt (www.nemoinspekt.cz).
Kromě těchto závad se u novostaveb můžeme setkat také s chybnou výměrou nemovitosti. Zákonem povolená tolerance jsou 3% z celkové podlahové výměry nemovitosti. Inspektoři nacházejí však i 5% odchylku. A když si pak přepočítáme cenu za metry čtvereční, zjistíme, že to není zcela zanedbatelný problém.
Mnozí zájemci o koupi novostavby si proto najímají inspektory nemovitostí, aby zjistili skutečný stavebně-technický stav daného objektu a aby developer zjištěné závady odstranil ještě před koupí.
Ale existují i developerské společnosti, které se snaží takovýmto komplikacím předcházet.
„Dříve nás developeři brali spíše jako soupeře. Byli jsme ti, kdo jim kazí jejich dobré jméno a snižují kvalitu jejich práce. Situace se ale v současné době mění. Developeři vědí, že pokud jejich nemovitosti nebudou mít odpovídající kvalitu, kupce pro ně najdou jen velmi těžko. A i malá závada dokáže zájemce od koupě odradit. V poslední době nás tedy ti developeři, kterým jde o kvalitní práci, sami oslovují. Buď nás zvou jako externí stavební dozor, nebo chtějí, abychom jejich nemovitosti nezávisle prověřili ještě předtím, než je navštíví první zájemce o koupi,“ říká Ing. Tomáš Zima z inspektorské společnosti Nemoinspekt a dodává „nemovitosti, které jsou předem odborně zkontrolovány, pozná zákazník jednoduše. Jsou označeny certifikátem „Prověřeno inspektorem nemovitosti Nemoinspekt“.
Mnohým kupujícím tento certifikát může napovědět, že se u dané nemovitosti nebudou muset zdržovat vyjednáváním o odstraňování závad a poškození. 
Výhody však neplynou jen pro kupujícího. Samotný developer touto službou získá čas, který by musel trávit vyřizováním klientských připomínek.
„Dokážu si představit, že takový certifikát může mnoha lidem pomoci v orientaci na trhu s novými nemovitostmi. Po zkušenostech, které jsme právě s nákupem nového bytu získali, bych něco takového opravdu uvítal. Odpadlo by táhlé vyjednávání o odstranění nedodělků a závad a jsem si jist, že inspektoři by jich asi odhalili mnohem více, než já,“ uzavírá Marek Kučera.

O inspekci:

Inspekce nemovitosti je neinvazivní stavebně-technický průzkum nemovitosti. Provádějí ho kvalifikovaní pracovníci vzdělaní v oboru stavebnictví. Například prověření bytu o rozloze 80m2 zabere inspektorovi zhruba dvě až tři hodiny, během kterých udělá kontrolu těchto oblastí:
  • Základy a nosné konstrukce (stěny a stropy), střecha
  • Nenosné příčky a ostatní konstrukce
  • Exteriér a fasáda, hydroizolace a tepelná izolace
  • Vnitřní instalace (voda, kanalizace, plyn, vzduchotechnika, elektroinstalace, vytápění)
  • Interiéry, povrchy, zařizovací předměty
  • Vstupní i interiérové dveře a okna
  • Sklepy, garáže a společné prostory
  • Požární bezpečnost a hygienické podmínky
  • Měření rovinnosti povrchů podlah a stěn
  • Měření elektroinstalací, měření vlhkosti a další případná měření
Výstupem z inspekce nemovitosti je závěrečná zpráva, kde jsou v orientačním půdorysu nemovitosti vyznačeny zjištěné závady a uvedeny odhady nákladů na jejich odstranění. Cena inspekce se odvíjí od typu a rozlohy nemovitosti. Například u klasického bytu o rozloze 80m2 se cena pohybuje kolem 6 tisíc korun. 
Více informací na www.nemoinspekt.cz

O společnosti:

Technickou odbornost společnosti Nemoinspekt zajišťují zkušení odborníci z oblasti stavebnictví. Všichni absolvovali vysoké školy stavebního směru (ČVUT, VUT) a při následné mnohaleté praxi se věnovali například posuzování a realizaci staveb ve funkci technického dozoru i zástupce investorů, práci v předním architektonickém studiu, nebo autorskému projektování a realizacím rekonstrukcí. V současné době společnost sdružuje více než 30 inspektorů po celé České republice a může tak poskytnout služby klientům ve všech krajích. Všichni inspektoři mají při výkonu své profese k dispozici kvalitní měřicí zařízení a dokonale znají a respektují metodiku pro odborné prověření nemovitosti. Společnosti je členem Asociace inspektorů nemovitostí.