Jak se kalibrují a cejchují váhy

Podle metrologického zákona (Zákon č. 505/1990 Sb. o metrologii) rozdělujeme váhy na kalibrované a cejchované (úředně ověřené). Přitom kalibrace váhy představuje „nastavení a zjištění hodnoty“ a kalibrovat můžeme úplně každou váhu. Kalibrace váhy je zpravidla ukončena vystavením kalibračního listu.

Některé váhy se dokážou kalibrovat samostatně - nastavují a zjišťují hodnotu díky svému vnitřnímu vybavení bez externího zásahu člověka a jiných měřících zařízení. Zatímco cejchování vah (resp. stanovených měřidel) se provádí u měřidel konstruovaných pro obchodní styk, přímý prodej a také pro zdravotnictví. Hovoříme o takzvaných „stanovených měřidlech.“ Cejchovaná váha je vždy zaplombována úřední institucí (resp. notifikovanou osobou) a je označena nálepkou. Cejchované váhy se prověřují po dvou letech, kdy dochází k takzvanému „obnovení cejchu.“

Váhy dělíme na I. , II., a III. třídu přesnosti. I. a II. třída představuje laboratorní a analytické váhy, které je vždy nutné docejchovat na místě jejich použití, jelikož roli zde hraje i rozdílná gravitace v různých nadmořských výškách. V tomto případě jde o 2. stupeň ověření váhy.

Kalibrace vah

Kalibrační laboratoř firmy VÁHY - JAS,s.r.o. byla akreditovaná v roce 2010 Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. na kalibraci vah. Kalibrační laboratoř prokázala naplněním požadavků normy ČSN EN ISO / IEC 17025:2005 svou odbornou způsobilost objektivně a nezávisle vykonávat kalibraci elektronických a mechanických vah v rozsahu uvedeném v osvědčení o akreditaci.

Pracovníci akreditované kalibrační laboratoře provádí kalibraci vah v sídle své firmy, ale také u zákazníka - v místě, kde je váha umístěna a používána. Kalibrace vah se provádí podle závazného a dokumentovaného kalibračního postupu (dokument KP - 01 postup kalibrace váhy), který vychází z požadavků příslušných technických norem týkajících se vah.

O průběhu a výsledcích kalibrace kalibrační laboratoř vystaví zákazníkovy Kalibrační list s uvedením nejistoty výsledků kalibrace.

Laboratoř zároveň stanovuje pro zákazníky závazná pravidla pro užívání informace o kalibraci váhy akreditovanou laboratoří. V těchto pravidlech je mimo jiné, že výsledky uvedené v kalibračním listu se týkají pouze kalibrované váhy uvedené v kalibračním listu, zákazník může kalibrační list reprodukovat jedině v celku, a že zákazníkem nesmí být použita kombinovaná akreditační značka ILAC.

Přesné cejchování mostních vah

Přesné cejchování mostních vah se provádí na místě u zákazníka. Mostní váhy jsou určené k vážení dopravních prostředků – prázdných i s těžkými náklady. Mostní váhy jsou cejchované podle Zákona č. 505/1990 Sb. o metrologii a toto cejchování nejčastěji provádí přímo dodavatel váhy. Cejchování mostních vah pro obchodní použití ale realizuje příslušný úřad.

Při cejchování mostních vah se používají etalony, což jsou závaží vážící přesně 1 tunu. Na místo je dopraví nákladní automobil s hydraulickou rukou. S ohledem na váživost mostní váhy může být etalonů až 20 (20 tun). Pomocí etalonů se porovnávají metrologické vlastnosti váhy, čili cejchováním (ověřením) mostní váhy potvrzujeme, že váha má požadované metrologické vlastnosti. Ocejchovaná váha je opatřena úřední značkou přesné grafické podoby, nebo je vydán ověřovací list. Ověření mostní váhy potvrzuje, že má váha požadované metrologické vlastnosti.

Při cejchování se využívá jako zátěž i samotný nákladní automobil. Pro dodavatele váhy je výhodné tento automobil přímo vlastnit, v opačném případě si jej musí pronajmout. Společnost VÁHY - JAS s.r.o. si pro tento účel pořídila vlastní nákladní vozidla MAN 390. Tato vozidla pronajímá včetně etalonů i dalším dodavatelům, kteří takto vybaveni nejsou.

Zdroj: www.vahyjas.cz