Představujeme terminály a programy pro samoobslužné vážení Zobrazit fotky zobrazit 12 fotek

Samoobslužné terminály BI400 a NOAX (VJsys) jsou určené pro mostní váhy a vážní domky, ovšem jejich obsluhu si provádí sám řidič, nikoli personál provozovatele váhy. Na mostní váze a nebo ve vážním domku je umístěna vážní jednotka, přičemž řidič automobilu přepravujícího materiál je schopen zadat si sám do systému (a snadno) veškeré požadované informace. Důležité je samozřejmě i softwarové vybavení těchto zařízení.

Samoobslužný terminál BI400

Samoobslužný terminál BI400 je vážní jednotka, která se umisťuje na mostní váhu a nebo do vážního domku. Terminál je navržen tak, aby řidič byl sám schopen zadat požadované informace do systému. Terminál je propojen k řídícímu PC přes Ethernet a velkou předností systému je schopnost práce 24/7.

Samoobslužný terminál BI400 je nabízen ve dvou variantách - Master (vyhodnocovací jednotku má umístěnu přímo v terminálu ) a Slave (vyhodnocovací jednotka je u PC). Terminály přitom lze propojit i s PLC systémem zákazníka (např. plnění dávek – cementárny). Příslušenstvím terminálů jsou optické senzory, automatické závory, nulovací smyčky, čtečky karet, kamerový systém, který vyfotí náklad a SPZ, přídavný displej, thermo tiskárna a Intercom.

Samoobslužný terminál NOAX

Samoobslužný terminál VJsys je též vážní jednotkou, která se umisťuje na mostní váze a nebo ve vážním domku. A též je stejně jako terminál BI400 navržen tak, aby řidič byl sám schopen zadat požadované informace do systému. Velkou předností tohoto systému je automatické odesílání vážních lístků elektronickou cestou (e-mailem) a dotyková aplikace pro průmysl, zemědělství atd. I tento terminál je vybaven optickými senzory, automatickými závorami, nulovacími smyčkami, čtečkami karet, kamerovým systémem, který vyfotí náklad a SPZ, přídavným displejem, thermo tiskárnou a Intercomem.

Programy pro elektronické váhy

Programy pro elektronické váhy velmi pomáhají při minimalizaci nákladů. Lze je aplikovat u vah, které komunikují s PC. Základním vybavením programu je možnost vážení pomocí šablon (vážení s pevnou tarou) – SPZ (vážní lístek) lze uložit jako šablonu, přičemž uživatel zvolí obsah šablony (k SPZ lze uložit taru, řidiče, partnera, zboží, dopravce atd.).

Programy umí vedení až 6 pokladních knih v různých měnách a 6 vážních knih, umí vážit na vahách různých výrobců (jiná váha na příjezdu i odjezdu), účtovat služby na vážním lístku (dopravné a nakládku), umí tvořit ceny - číselník zboží obsahuje tři dealerské ceny (zvlášť pro příjem a výdej zboží, v číselníku partnerů lze zadat slevy (přirážky), případně smluvní ceny), umí psát poznámky o jednáních, lze zapnout režim „více položek zboží na jeden vážní lístek,“ lze vážit cizí vozidla za úhradu, mají modul fakturace, ovládání semaforů, podporu externích displejů, ukládání fotografie nákladu z kamerových systémů, generátor sestav, přístupová práva pomocí kterých lze vybraným uživatelům povolit opravy vážních lístků, ruční zadání váhy, opravy číselníků atd.

Lze si vyjet přehledné výstupy za libovolné časové období (vážní knihu, pokladní knihu, pohyb zásob, přehledy podle partnerů a zboží položkově i rekapitulačně, výkony řidičů, statistiky,…), pro sběrny surovin (tisk přejímacího dokladu s rozlišením plátce/neplátce DPH), výstupy pro vážení odpadů (evidence podle zákona o odpadech včetně tvorby sestav pro odbor životního prostředí a exportu dat do programu EVI - formát INISOFT mini).

Programy též nabízí podporu pro vážení s jinými kontejnery na příjezdu a odjezdu, podporu pro evidenci palet, tisk značky CE pro vybrané druhy zboží, automatické aktualizace ceníku z lokální sítě nebo z FTP serveru, export dat do účetnictví s podporou dávek (na síti online u vzdálených pracovišť na FTP server), případně generování e-mailu.

Příslušenstvím jsou vyhodnocovací jednotky, kamerový systém, semafory, závory, optické závory, bezkontaktní čtečky, samoobslužný terminál, tiskárna a I/O moduly.

Minimální konfigurace pro samostatný PC nebo Server je Win XP, Win Vista, Win 7, PC Intel Celeron 700 MHz, 256 MB RAM, 2GB volného místa na HD, monitor 15' - lépe 17' (rozlišení 1024 x 768) a výstup RS 232 (Com Port).