Sdílet
 

Váhy se uplatní snad v každém oboru

Datum vydání: 30.04.2012 | autor:

Vážení je jedním z nejstarších a nejrozšířenějších způsobů měření, jeho historie sahá až do dávnověku. Váhy a vážení provázejí obchod od nepaměti. Sofistikovanější vážící přístroje se však začaly používat až na konci 18. a začátku 19. století. A první rovnoramenné – jazýčkové váhy se začaly používat až ve století 19, stejně jako váhy kuchyňské (Francie).

Stará jazýčková rovnoramenná váha Stará jazýčková rovnoramenná váha
Stará jazýčková rovnoramenná váha

Co je váha, princip vážení

Váha je (kromě významu měrné jednotky – hmotnost) přístroj sestrojený za účelem měření hmotnosti pomocí tíže. Váhy dnes pracují na různých fyzikálních principech. Vážením porovnáváme tíhy (hmotnosti) těles – gravitační působení (sílu) zemského gravitačního pole. Pro vážení platí rovnice F = G (M m/r2); F = síla gravitačního pole Země, G = gravitační konstanta, M = hmotnost Země, m = neznámá hmotnost zkoumaného tělesa, r = vzdálenost mezi těžištěm Země a místem, kde se měření provádí. Jednotky G, M a r lze pokládat za konstantní. Velikost měřené síly je tedy zároveň mírou hmotnosti váženého tělesa či látky. Tíhová síla je v konkrétním místě dána podle 2. Newtonova zákona součinem hmotnosti a lokálně konstantního místního tíhového zrychlení. Tolik k vážení běžnému. Vedle toho existují velice přesná vážení, kde je brán ohled i na nadmořskou výšku místa, ve kterém vážíme a na vlivy atmosféry.
Stará váha rovnoramenná Stará váha rovnoramenná
Stará váha rovnoramenná
Domácí váha osobní Domácí váha osobní
Domácí váha osobní
Elektronická váha kuchyňská Elektronická váha kuchyňská
Elektronická váha kuchyňská
Váha kyvadlová Váha kyvadlová
Váha kyvadlová

Typy vah

Váhy dělíme podle jejich konstrukce a podle použitých fyzikálních metod vážení. Pákové váhy porovnávají hmotnost váženého předmětu či látky se závažím o konkrétní známé hmotnosti. Pákové váhy dál členíme na rovnoramenné, nerovnoramenné (decimálky - liší se délky obou ramen, přezmeny – délka jednoho z ramen může být proměnná) a kyvadlové (pracují na principu vychýlení ramene s pevným závažím ze svislé polohy). Dalším typem vah jsou váhy pružinové, měřící pomocí deformace pružiny (velikost deformace je přímo úměrná působící síle). A nakonec používáme váhy tenzometrické (elektronické), které měří prostřednictvím deformace piezoelektrického prvku (také měří na základě deformace způsobené tíhou váženého předmětu či látky, ale elektronicky). Tenzometrické váhy jsou nejpřesnější a přinesly doslova revoluci ve vážení.

Kromě běžných mechanických či elektronických vah v domácnostech se speciální elektronické váhy s digitálními displeji či LCD obrazovkami uplatní kdekoli – používají se váhy laboratorní, průmyslové či mostní. Například automobilové váhy mohou mít rozměry od 4 m do 18 m a váživost do 60 tun.
Kompaktní váha
Kompaktní váha

Váhy pro průmysl

Mezi průmyslové váhy patří váhy stolní a kompaktní, počítací, podlahové, paletové (s nízkým profilem), váhy pro recepturní vážení, závěsné kolejnicové váhy, váhy kontrolní (na kontrolních procesech je pro splnění požadovaných norem průmyslová výroba postavena), váhy určené pro míchání barev. V průmyslu se však uplatní i váhy poštovní a laboratorní a také váhy mostové a automobilové a váhové terminály. Zásadní jsou v průmyslu systémy pro řízené dávkování a přenos materiálů (surovin).

Standardně jsou součástí vah displeje a LCD displeje a připojit lze také LCD monitory, tiskárny, váhové moduly a snímače. Přitom je používán software, pro jehož aplikaci jsou nutné vstupy a výstupy pro PC.
Můstková váha
Můstková váha

K čemu se v průmyslu váhy využívají

Váhy se v průmyslu běžně používají k dávkování, recepturování a plnění, počítání kusů, vážení za pohybu, vážení v prostředí s nebezpečím výbuchu, ke kontrole zásob, pro OEM a systémovou integraci.

Používá se vážení kontrolní (+/-), přesné nebo jednoduché. Vážení se využívá i při statistických kontrolách procesů řízení kvality, kontrolách zásob a k vážení zásobníků, nádrží a násypek. Váhy se hodí i při zpracování odpadů a druhotných surovin a při těžbě - integrované systémy nakladačů vytěženého materiálu. Hmota je zvážena už na lžíci bagru, číslo zaznamenáno a nákladní vůz už nemusí na váhu mostovou. V potravinářském průmyslu zase snadno zvážíme kusy poražených zvířat na vahách závěsných (zvířata jsou pověšena na háky).
Váha silniční Váha silniční
Váha silniční

Váhy kompaktní, můstkové a jiné pro průmysl

U kompaktních vah jsou zobrazovač i vážící plošina jednolitým - kompaktním celkem. Můstkové váhy jsou vyrobené pro snadné umístění na stůl nebo podlahu, indikátor mají připojen k vážícímu můstku kabelem. Plošinové váhy se umisťují na podlahu či do úrovně podlahy. Paletové váhy se pak odlišují vážící plochou ve tvaru U. Laboratorní váhy s vysokým rozlišením jsou určené pro přesné vážení v průmyslovém výzkumu a při kontrole jakosti. Váhy závěsné jsou určené k vážení zavěšených břemen. Často se zavěšují na hák jeřábu a zároveň tak probíhá vážení i doprava. Váhy silniční jsou určené k vážení silničních vozidel s nákladem i bez. Vyrábí se jako nájezdové či zapuštěné. Pásové váhy se hodí k vážení sypkých materiálů a granulí za pohybu. A nakonec se používají i váhy na nakladačích, mohou být dokonce i součástí těchto zařízení (například vysokozdvižných vozíků).

V zásadě však lze říci, že základ průmyslového vážení představují váhy kompaktní a můstkové.
Kalibrace silniční váhy Kalibrace silniční váhy
Kalibrace silniční váhy

Nezbytná kalibrace vah

Historie kalibrace vah sahá až do roku 1799, kdy byla v Paříži vytvořena desetinná metrická soustava, konkrétně byly uloženy 2 platinové etalony metru a kilogramu. Dnes používáme mezinárodní soustavu jednotek (SI). A každé měřidlo je právě třeba kalibrovat, což znamená „seřídit podle etalonu (standardu, konkrétního objektu o přesné hmotnosti), aby měřilo přesně. Kalibrace se zakončuje vystavením zákonem stanoveného dokumentu, až poté je možné váhu používat. Váhy a ostatní měřící přístroje se kalibrují před uvedením do provozu, ale také průběžně. Rozlišujeme kalibraci externí a interní. Při externí kalibraci se nastavují výchozí parametry váhy za užití externího etalonového závaží, které si lze k váze dokoupit s kalibračním listem akreditované laboratoře. Většinou se však kalibrace provádí servisní firmou, která je ke kalibraci akreditována a může předložit potvrzení - certifikát (kalibrační list). Záleží na třídě přesnosti váhy, v této třídě pak probíhá také kalibrace. Interní kalibrací se nastavují parametry váhy automaticky, za užití interního motorového závaží (serva). Jde vlastně o opětovnou automatickou kontrolu. Tyto váhy jsou však podstatně dražší.

Zdroje použitých fotografií: www.shutterstock.com, www.vahyjas.cz
VÁHY-JAS, s.r.o.

VÁHY-JAS, s.r.o.

Svitavy, Předměstí, Průmyslová 2194/3a, 56802
Tel: 461 530 424
Web: http://www.vahyjas.cz
E-mail: vahyjas@vahyjas.cz
Sdílení článku

Sdílejte na sociálních sítích

VÁHY-JAS, s.r.o.

Svitavy, Předměstí, Průmyslová 2194/3a, 56802
Tel: 461 530 424
Web: http://www.vahyjas.cz
E-mail: vahyjas@vahyjas.cz

Vybíráme články

Ohodnoťte článek kliknutím:
Diskuze na téma "Váhy se uplatní snad v každém oboru"

Celkem komentářů: 1

Opravdu kvalitní váhy 26.11.2012, 22:12:49

Na adrese www.prumyslove-vahy-zs.cz jsem pořídil silniční váhu. Super přístup obchodníků.

Přidat nový komentář k  "Váhy se uplatní snad v každém oboru"

NAHLÁŠENÍ NEVHODNÉHO PŘÍSPĚVKU zavřít
Opravdu chcete nahlásit administrátorovi tento příspěvek jako nevhodný ? ANO NE