Sdílet
 

Znáte rozdíl mezi cejchováním a kalibrací vah?

Datum vydání: 16.05.2012 | autor:

Podle metrologického zákona (Zákon č. 505/1990 Sb. o metrologii) se váhy rozdělují na kalibrované a cejchované – čili úředně ověřené. Kalibrace váhy znamená „nastavení a zjištění hodnoty“ a kalibrovat lze každou váhu. Kalibrace je zpravidla ukončena vystavením kalibračního listu.

Mostní váha Mostní váha
Mostní váha
Vedle toho však existují váhy (a patří k těm dražším), které se kalibrují samostatně, čili nastavují a zjišťují honotu díky svému vnitřnímu vybavení, bez externího zásahu člověka a jiných měřících zařízení.

Cejchování stanovených měřidel

Cejchují se váhy, které jsou konstruované jako měřidla vhodná pro obchodní styk, přímý prodej, zdravotnictví. Jde o takzvaná „stanovená měřidla.“ Cejchovaná váha je zaplombována úřední institucí (hovoříme o notifikované osobě) a je označena nálepkou. Cejchované váhy se poté vždy prověřují po dvou letech – hovoříme o takzvaném „obnovení cejchu.“

Váhy se dělí na I. , II., a III. třídu přesnosti. I. a II. třída představuje laboratorní a analytické váhy, které je vždy nutné docejchovat na na místě jejich použití, jelikož roli zde hraje i rozdílná gravitace v různých nadmořských výškách. V tomto případě jde o 2. stupeň ověření váhy.
Mostní váha Mostní váha
Mostní váha

Kalibrace a kalibrační laboratoř

Kalibrace vah provádějí kalibrační laboratoře, které jsou pro tuto činnost akreditované Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. Kalibrační laboratoř musí pro získání akreditace prokázat naplnění požadavků normy ČSN EN ISO / IEC 17025:2005 a tedy svou odbornou způsobilost objektivně a nezávisle vykonávat kalibraci elektronických a mechanických vah v rozsahu uvedeném v osvědčení o akreditaci.

Kalibrace elektronických a mechanických vah s neautomatickou činností se provádí u nově zakoupených vah, opravených vah a vah používaných zákazníkem. Kalibrace se provádí v sídle laboratoře nebo u zákazníka, tedy v místě, kde je váha umístěna a používána. Kalibrace vah je vždy prováděna závazným a dokumentovaným kalibračním postupem, který vychází z požadavků příslušných technických norem.

O průběhu a výsledcích kalibrace kalibrační laboratoř vždy vystaví svému zákazníkovi Kalibrační list, kde je uvedena nejistota výsledků kalibrace. Výsledky, které jsou v kalibračním listu uvedené, se samozřejmě týkají pouze kalibrované váhy uvedené v kalibračním listu. Kalibrační list lze reprodukovat jedině v celku a zákazník nesmí použít kombinovanou akreditační značku ILAC.
Mostní váha Mostní váha
Mostní váha

ES prohlášení shody

U vah, které jsou uváděné na trh (dodávané zákazníkovi) se též provádí takzvané „ES posouzení shody.“ Toto posouzení je právně rovnocenné a plně nahrazující prvotní ověření váhy provedené od ČMI (Českého metrologického institutu).

ES posouzení shody je právně zakotvené v zákonu č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky (v platném znění) a nařízení vlády č. 326/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na váhy s neautomatickou činností.

Pokud váha splní požadavky, je označena schválenými samolepkami. Samolepky potvrzují úspěšné provedení předepsaných zkoušek. Zároveň je vystaven doklad „ES prohlášení shody,“ což je analogický dokument ES potvrzení o ověření měřidla, které vystavuje ČMI. Poté může být váha zákazníkem platně používaná jako stanovené měřidlo po dobu určenou vyhláškou o stanovených měřidlech (č. 345/2002 Sb. v platném znění).
Cejchování mostní váhy Cejchování mostní váhy
Cejchování mostní váhy

Přesné cejchování mostních vah

Pro názornost si přibližme přesné cejchování mostních vah, které se provádí na místě u zákazníka. Mostní váhy jsou určené k vážení dopravních prostředků, jak prázdných, tak s těžkými náklady. Mostní váhy jsou cejchované podle Zákona č. 505/1990 Sb. o metrologii a toto cejchování nejčastěji provádí přímo dodavatel váhy. Cejchování mostních vah pro obchodní použití ale realizuje příslušný úřad.

Při cejchování mostních vah se používají etalony – závaží vážící přesně 1 tunu. Na místo je dopraví nákladní automobil s hydraulickou rukou. S ohledem na váživost mostní váhy může být etalonů až 20 (20 tun). S etalony se porovnávají metrologické vlastnosti váhy. Cejchováním (ověřením) mostní váhy potvrzujeme, že váha má požadované metrologické vlastnosti. Ocejchovaná váha je opatřena úřední značkou přesné grafické podoby nebo je vydán ověřovací list.

Zdroj: www.vahyjas.cz
VÁHY-JAS, s.r.o.

VÁHY-JAS, s.r.o.

Svitavy, Předměstí, Průmyslová 2194/3a, 56802
Tel: 461 530 424
Web: http://www.vahyjas.cz
E-mail: vahyjas@vahyjas.cz
Sdílení článku

Sdílejte na sociálních sítích

VÁHY-JAS, s.r.o.

Svitavy, Předměstí, Průmyslová 2194/3a, 56802
Tel: 461 530 424
Web: http://www.vahyjas.cz
E-mail: vahyjas@vahyjas.cz

Vybíráme články

Ohodnoťte článek kliknutím:
Diskuze na téma "Znáte rozdíl mezi cejchováním a kalibrací vah? "

Buďte první a napište komentář k  "Znáte rozdíl mezi cejchováním a kalibrací vah? "

NAHLÁŠENÍ NEVHODNÉHO PŘÍSPĚVKU zavřít
Opravdu chcete nahlásit administrátorovi tento příspěvek jako nevhodný ? ANO NE