Koi kapry lze naučit na krmení z ruky (Foto: Shutterstock) Zobrazit fotky zobrazit 10 fotek

Nejčastější rybou v zahradních jezírkách je koi kapr, chovat zde však lze například i karase, líny, jesetery a další druhy ryb. Ryby budou vodu čistit od komářích larev, jezírko však především oživí, učiní atraktivnějším, stane se místem častého pozorování rybího života. Vlastně bude jakýmsi větším akváriem v zahradě. Musíme ale především zajistit, aby se zde rybám opravdu dařilo.

Když už investujeme do zahradního jezírka, je určitě fajn, pokud se v něm objevují ryby a co teprve ty krásně zbarvené. Ryby mají v jezírkách navíc výbornou schopnost zbavovat je komářích larev a nás samé tedy komárů, redukovat jejich stav v zahradě. nakonec právě jezírka se stávají semeništěm (líhništěm) komárů stejně jako různé sudy a barely na dešťovou vodu.

Výběr druhů ryb vhodných do zahradního jezírka není vůbec malý, zdaleka není třeba sázet jen na nejoblíbenější koi kapry. Chovat zde lze i úctyhodné jesetery, zlaté karase, líny, veslonose americké a vyzy, z exotických akvarijních druhů pak běžné živorodky (paví očka, mečovky a platy), z labyrintek hlavně rájovce, z cichlid především kančíky a z dalších kaprovitých rybek dania a různé druhy parmiček. Mnohé druhy však lze do jezírek vysazovat až pozdě na jaře, lépe na začátku léta a podle počasí pak mohou venku zůstat obvykle do září. Ne každý rybí druh se však hodí do každého jezírka či rybníčku. Představme si je postupně spolu s nároky na životní prostor. Právě typ a velikost vodní plochy jsou totiž pro volbu druhů ryb zásadní stejně jako jejich vzájemná snášenlivost.

Velikost jezírka a ryb musí být ve vzájemném vztahu

Čím větší ryby, tím větší nároky na prostor. Logické pravidlo číslo 1. A pokud opomineme fakt, že hovoříme o vodních plochách sladkovodních, jiné důležitější pravidlo neexistuje. A důležitá není jen velikost jezírka co se týká jeho plochy, ale též hloubka. Čím hlubší jezírko, tím lépe. Minimální hloubka jakéhokoli jezírka, kde chceme chovat ryby, by pak měla být alespoň 1 metr, kdy již mohou ryby v jezírku i přezimovat (samozřejmě nikoli ty teplomilné exotické). Čím pak bude jezírko hlubší a větší, tím stabilnější se zde vytvoří ekosystém. Obzvláště chladnější voda u dna je důležitá, aby se ryby v jezírku v létě nepřehřívaly.

Velikost druhu a samotářský život ryb či život v hejnech, podmínky se různí

Velikost, do které ryby konkrétního druhu v dospělosti dorůstají, je stejně důležitá jako způsob života těchto ryb, zda je samotářský a nebo žijí v hejnech. Důležité je také, které druhy se navzájem snesou. Ohled však musíme brát i na teplotu vody za nejteplejších a naopak nejchladnějších dní. Některé druhy jsou na výkyvy teplot citlivé, jiné je přejdou bez problémů. Nakonec též bereme ohled i na případnou filtraci vody, tedy zda je instalována a jaká.

Ryby pro malá jezírka

Malá jezírka nabízí obvykle objemy okolo pouhých 1000 litrů vody. Často jde jen o plastové výlisky, ve kterých se voda za slunných a horkých dnů přehřívá. A právě to vede k růstu vodních řas a ubývání kyslíku. Z větších druhů ryb přežije v takovém prostředí nejvýše 10 až 15 karasů o velikosti max. 10 cm. Předností tohoto druhu je vyšlechtěná barevnost, která dokonce předčí i koi kapry. Navíc není karas oproti koi kaprům tolik náročný a také je o dosti levnější. Dalším nenáročným druhem pro malá jezírka je například slunka, která nepřerůstá velikost 10 cm.

Ryby pro středně velká jezírka

Do jezírek větších objemů (2 až 3 tisíce litrů) lze vysadit kromě karasů (nejvýše 5 kusů o velikosti do 15 cm) i jeseny (nejvýše 20 kusů o velikosti do 10 cm) a líny (nejvýše 5 kusů o velikosti do 15 cm). Čili se nám sem vejde až 30 kusů tří různých druhů, které se navzájem snesou. Vhodné jsou i drobné místní druhy, například střevle potoční a koljušky. 

Pokud pak již má jezírko objem okolo alespoň 5000 litrů, lze si již pořídit i oblíbené koi kapry. Nejvýše však do jednoho jezírka 10 kusů o velikosti do 15 cm. Nasadit sem ale můžeme na léto i tropické akvarijní rybky, které si budou regulovat teplotu vody volbou její hloubky. Nezbytná je však již také filtrace vody, jako to děláme u akvárií. Jedině tak udržíme vodu čistou. Filtr musí být samozřejmě dostatečně výkonný, odpovídající objemu vody a množství chovaných ryb.

Určitě pak vždy platí, že to s počtem ryb v jezírku nesmíme nikdy přehánět, vlastně platí, že čím méně, tím lépe. Ale samozřejmě nelze na druhou stranu koupit pouhé 2 jedince druhu, který žije v hejnech. V úvahu též musíme vzít i budoucí velikost ryb. Třeba koi kapr může dorůst délky až 100 cm a může se dožít věku až 30 let, tedy za ideálních podmínek. Běžně však doroste alespoň 30 cm zaručeně. Poku tedy budeme dimenzovat jezírko o objemu 5000 litrů na výše zmíněných 10 koi kaprů velikosti 15 cm, v brzké době nám již objem jezírka nebude stačit.

Ryby pro větší zahradní jezírka

I u větších jezírek je pravidlo přiměřenosti důležité. Volíme nejvýše 50 jesenů velkých 10 cm, 25 karasů či 10 línů velkých 15 cm a nejvýše 20 koi kaprů velkých 15 cm. Pokud chcete kombinovat koi kapry například s jesetery, je třeba zmenšit násadu koi kaprů. Ale není třeba se bát, první otázka prodejce bude na objem jezírka, plochu, hloubku a přítomnost filtrace. Podle toho vám pak doporučí množství ryb vybraných druhů a nároků.

Ryby pro koupací jezírka

Volba ryb do koupacích jezírek je samostatnou kapitolou. Vlastně budou v jezírku dělat právě to, co pro potřeby koupání v čisté vodě nechceme. A tím jsou výkaly, které jsou výživou pro řasy, navíc nám zde bude zahnívat krmení. Ryby se zde proto hodí spíše do dočišťovacího prostoru a vůbec nejlepší bude si zde ryby odpustit. Koupací jezírka nejsou malou investicí stejně jako jejich údržba a čištění vody a právě chov ryb zde přímo odporuje původnímu záměru. Pokud se zde ale ryb přesto nechcete vzdát, pořiďte si alespoň plovoucí krmítka a krmte častěji a co nejméně, aby v jezírku nezůstávaly přebytky krmiva. Platí též, že větší hejno ryby snáze snáší stres spojený s lidským koupáním v jezírku, několik rybek zaručeně uhyne.

Chov ryb v jezírku

Chov ryb začíná již jejich koupením, přepravou a vysazením do jezírka. Rybky nakupujte pouze u seriózních prodejců, kde navíc získáte i mnoho potřebných rad. Případně ideálně i literaturu (tento článek je pouze inspirací, prvotním vstupem do tématu). Nejhorší je zavléci si novými rybkami z hypermarketu chorobu, která vám v jezírku nakonec vyhubí všechny rybky.

Ideálním způsobem přepravy je přeprava pod kyslíkovou atmosférou v plastových sáčcích a nebo kyblících s krytem. Před vypuštěním rybek do jezírka je důležité vyrovnání teploty vody v přepravním prostoru, proto vložíme nejprve sáček zavázaný, necháme jej plavat na hladině a rybky vypustíme až po cca třiceti minutách. Nebo ponoříme do vody zakrytý kyblík v menší hloubce. Vodu z přepravní nádoby je přitom vhodné do jezírka nevylévat, může obsahovat zárodky chorob. Je též třeba nespěchat s nasazením ryb do nového jezírka, je vhodné počkat alespoň několik týdnů po napuštění vody do jezírka. V jezírku se začne tvořit ekosystém, kterému přispívají i vysazené rostliny. A samozřejmě spuštěná filtrace vody.

Důležité je také případné zazimování rybek do zimoviště a jejich návrat do jezírka. Zazimovat je třeba včas, ale návrat nesmíme uspěchat. Nesmí již mrznout a teploty musí být stabilních, exotické druhy navíc vysazujeme pouze na léto. Teplota v jezírku však nesmí být ani u otužilých druhů nižší jak v zimovišti.