Katastr nemovitostí nabízí službu aktuálního sledování změn Zobrazit fotky zobrazit 2 fotky

Katastr vyvinul již více nástrojů pro ochranu vlastníků nemovitostí. Kromě toho, že zavedl ochranou 20-ti denní lhůtu, během které katastr nesmí provést vklad, nabízí také Službu sledování změn. Využijí ji zejména vlastníci více nemovitostí, kteří nemají čas všechny své nemovitosti neustále prověřovat.

Komu je hlídání změn v katastru určené?

Jednoduše řečeno všem, kteří mají po právní stránce s danou nemovitostí něco společného. Do tohoto okruhu lidí patří nejen samotný vlastník, ale také zástavní nebo podzástavní věřitel, oprávněný z věcného břemene, oprávněný z předkupního práva, práva zpětné koupě či práva lepšího kupce. Služby může využít dokonce i nájemce (v případě, že je nájemní smlouva zapsaná v katastru). Služba je poskytována jak fyzickým, tak právnickým osobám.

Služba vás včas upozorní třeba i na exekuci

I když člověk pravidelně kontroluje „ručně“ své nemovitosti, může se stát, že některou změnu odhalí zkrátka pozdě. Takovým nebezpečím může být například uvalení nečekané exekuce nebo pokus o ukradení nemovitosti. Díky tomu, že se o změně včas dozvíte, můžete začít „průšvih“ ihned řešit. Typickým příkladem je případ, kdy podvodník zfalšuje podpis na kupní smlouvě a snaží se nemovitost odcizit. Služba sledování změn je jedním z nástrojů, jak zavčasu zabránit zápisu a nepřijít tak o nemovitost. Nejedná se ale jen o změnu vlastnických práv, ve hře jsou také věcná břemena, různé zástavy a jiné omezující záznamy.

Jak služba funguje?

V případě nastalé změny u sledované nemovitosti katastr do 24 hodin automaticky informuje uživatele. Ten si může nastavit, zda chce dostávat zprávy pomocí e-mailu, SMS nebo zpráv do datové schránky.

Pro osoby či právnické subjekty s věcným právem k velkému počtu nemovitostí (např. banky) je vhodnější zřídit odebírání událostí v XML formátu prostřednictvím webové služby.

První možností je nechat si zřídit službu osobně, na kterémkoliv katastrálním úřadě a to na počkání. Druhou možností je prostřednictvím datové schránky přes internetovou aplikaci. Třetí a poslední možností je zaslání písemné žádosti na adresu Českého úřadu zeměměřického a katastrálního. Vzor žádosti naleznete zde.

Při zaslání žádosti poštou nezapomeňte nechat podpis na vyplněné žádosti úředně ověřit. Pokud si přístup necháváte zřídit přímo na katastrálním úřadě, ověří vaši totožnost na místě. V případě, že využijete ke zřízení internetové aplikace, bude vaše totožnost ověřena pomocí datové schránky.

Přihlašovací údaje obdrží uživatel po zřízení služby.

Kolik služba stojí?

Pokud potřebujete sledovat maximálně 20 nemovitostí, zaplatíte paušální poplatek 200,-Kč za 12 po sobě jdoucích měsíců. Pokud potřebujete sledovat více než 21 nemovitostí, sledování každé nemovitosti v průběhu jednoho roku vás bude stát 10,-Kč.