Rozdíly v dostupnosti bydlení mezi příhraničím a Prahou narůstají Zobrazit fotky zobrazit 5 fotek

Zamrznutí úrokových sazeb hypoték a cen bytů přinesly stagnaci indexů dostupnosti bydlení, které se nyní pohybují na dosah dlouhodobě nejpříznivějších hodnot. Rozdíly mezi regiony však narůstají a zatímco v Ústeckém kraji na pořízení průměrného bytu stačí necelé 2 roční příjmy tamních domácností, v Praze je to více než 8.

Celorepublikový index dostupnosti bydlení, který vyjadřuje, jak velkou část příjmu domácnosti vynaloží průměrná česká domácnost na splátku hypotéky, v červnu zopakoval květnový výsledek na úrovni 29,3 %, tedy jen o 0,3 p.b. nad dosavadním rekordem. Přeloženo z řeči čísel, kombinací rekordně nízkých úrokových sazeb a bytů po cenové korekci se nacházíme v období s excelentními podmínkami pro pořízení vlastního bydlení.

Na celorepublikové úrovni sice indexy dostupnosti stagnují, ale na úrovni krajů se o nudě nedá hovořit ani náznakem. V polovině krajů došlo k meziměsíčnímu zlepšení dostupnosti bydlení, přičemž největší posun zaznamenal Karlovarský kraj (meziměsíční pokles indexu o 0,8 p.b.), po kterém následuje Plzeňský a Moravskoslezský kraj (m/m - 0,6 p.b.). Naopak v sedmi krajích došlo v uplynulém měsíci ke zhoršení dostupnosti bydlení, přičemž nejvíce index narostl v Praze - z květnových 54,4 % na 55,2 % (m/m + 0,8 p.b.) a Jihočeském kraji (m/m +0,6 %).
Mezi regiony s dlouhodobě nejlepší dostupností bydlení i nadále patří Vysočina, Moravskoslezský kraj a především Ústecký kraj. Ve všech těchto krajích index v uplynulém měsíci prolomil dosavadní minima, takže dostupnost bydlení zde nikdy před tím nebyla lepší. Statisticky například ústeckým domácnostem splátka hypotéky v tuto chvíli ukrajuje z rodinného rozpočtu 12,5 procenta. Na opačném konci je potom Praha, Jihomoravský kraj a Královehradecký kraj.

Nůžky mezi hlavním městem a kraji jako je Ústecký, Moravskoslezský a Karlovarský se v posledních měsících opět začínají rozevírat. Například rozdíl mezi indexem dostupnosti bydlení v Ústeckém kraji a Praze v tuto chvíli činí 42,7 procenta. Historicky ovšem největší rozdíl tyto regiony dosahovaly v lednu 2009. Tehdy to bylo plných 75,2 %, jak ilustruje následující graf.

Index návratnosti bydlení (INB)

Stagnaci rovněž vykazuje celorepublikový index návratnosti bydlení, který vyjadřuje, kolikanásobek čistého ročního příjmu musí průměrná česká domácnost vynaložit na pořízení bytu v předem definovaném standardu. Podle těchto statistik červen uzavřel s návratností bydlení na úrovni 4,42 roku.
Mezi regiony s nejlepší návratností bydlení dlouhodobě patří Ústecký kraj, Moravskoslezský kraj a Vysočina. Na opačném konci je potom Jihomoravský kraj, Královehradecký kraj a Praha, kde na pořízení průměrného bytu, jehož cena v tuto chvíli podle statistik portálu realityčechy.cz činí 3,58 mil. Kč, musí tamní domácnosti vynaložit více než 8 ročních příjmů.

Zdroj: GOLEM FINANCE, www.realityčechy.cz, ČSÚ