Sdílet
 

Injektáží proti vzlínající vlhkosti

Datum vydání: 05.08.2010 | autor:
Injektionscreme je thixotropní vodný impregnační krém s obsahem silan-siloxanů. Používá se k beztlaké injektáži jakéhokoli druhu zdiva: cihlového, smíšeného, z opuky, ale i zdiva z přírodního kamene. Po vniknutí do zdiva vytvoří takzvanou „bariéru“ - infúzní clonu proti kapilárně vzlínající vlhkosti. Injektionscreme kombinuje všechny vlastnosti silikonových mikroemulzí krémového provedení.
Foto: Remmers, balení Injektionscreme
Foto: Remmers, balení Injektionscreme
Injektionscreme se jako emulze skládá minimálně ze dvou tekutých složek, které byly pomocí emulgátorů upraveny tak, aby vznikla krémová konzistence. Při kontaktu s kapilárně aktivním povrchem se emulgátorové vazby na základě působení smáčivých sil v pórech rozevřou a krém se opět změní na původní tekutiny - v našem případě silan-siloxanový olej (účinnou látku) a vodu. Účinná látka pronikne hluboko do kapilár a pórů, kde při svém pronikání vytěsňuje vodu v opačném směru a zároveň brání vodě uvolněné z krému, aby smáčela póry. Voda tak zůstává blízko povrchu, kde se postupně odpařuje.

Aktivní látka emulze se dělí na dvě fáze: fázi siloxanového oleje a fázi silanových par. Olejová fáze proniká vodivými kapilárami do zdiva kde reaguje s alkalickými radikály minerálního podkladu a vytváří polysiloxanové hydrofóbní 'deštníky' v pórech, které brání kapilárnímu vzlínání vody. Silanové páry pronikají vzdušnými kapilárami a póry ve zdivu a jako nejmenší křemičité částice jsou schopny dostat se i skrz nejužší póry do ještě větší oblasti kolem vrtu, kde za reakce s CO2 a alkalickými radikály opět vytvářejí siloxany a polysiloxany.

Krém se injektuje do zdiva pomocí vyvrtaných otvorů s průměrem 16 až 22 mm. Vzdálenost vyvrtaných otvorů je 10 až 12 cm. Otvory se obvykle vrtají horizontálně do některé z ložných spár ve zdivu. Hloubka vrtů se rovná tloušťce zdiva mínus 3 až 5 cm. Aplikace krému do vrtů se provádí pomocí nízkotlakého postřikovače s prodlužovací tyčí bez trysky a filtru. V závislosti na průměru otvorů se provádějí 1 až 2 násobná plnění.
Foto: Remmers, aplikace Injektionscreme
Foto: Remmers, aplikace Injektionscreme
Foto: Remmers, sanovaný obkekt
Foto: Remmers, sanovaný obkekt
Přednosti Injektionscreme:
 • Je připraven k přímému použití.
 • Jeho aplikace je spolehlivá i u zdiva, které obsahuje dutiny, kaverny a trhliny.
 • Umožňuje vodorovné vrtání do spáry zdiva.
 • Nepodporuje tvorbu solí.
 • Je vyroben bez těkavých organických sloučenin.
 • Množství použitého materiálu je kontrolovatelné - dosahujeme tak nízké spotřeby.
 • Jeho aplikace je nenáročná.
Technické parametry Injektionscreme:
 • Obsah účinných látek: 15 hmotnostních %
 • Hustota: 0,84 kg/l
 • Konzistence: krémová
 • Hodnota pH: neutrální
 • Teplota vzplanutí: > + 100 oC.
 • Balení: plastové kbelíky na 5 a 18 litrů
 • Spotřeba: 4 l/m2 průřezového zdiva
 • Počet plnění: záleží na průměru vrtů (ø 16 až 18 mm = dvě plnění, ø 20 až 22 mm = jedno plnění)
Foto: Remmers, sanovaný obkekt
Foto: Remmers, sanovaný obkekt
Injektionscreme je vhodný i pro vícevrstvé zdivo. Obzvláště vhodný je pro pohledové zdivo (cihelné, přírodní kámen). Naopak je nevhodný pro subtilní zdivo 10 a 15 cm z děrovaných cihel a tvárnic. Aplikuje se v rámci systému vodorovně nebo šikmo vrtaných otvorů infúzní clony. Vhodný je také pro injektáž zdiva z opuky, zaručuje spolehlivé rozprostření v porézních podkladech. Snadná je přitom aplikace pomocí nízkotlakého postřikovače

Příprava podkladu

Stávající omítku je nutné odstranit minimálně 80 cm nad vlhkostní mapy. Poškozené a nepevné spáry vyškrábeme 2 cm hluboko. Otevřené spáry nejprve vyrovnáme pomocí malty Remmers Grundputz do líce zdiva. Plochy zdiva od podlahy (resp. terénu) po úroveň 30 cm nad rovinu vrtů přestěrkujeme Remmers Sulfatexschläme v systému Kiesol.

Rozteč vrtů musí být 10 až 12 cm. Vrty vrtejte vodorovně nebo mírně šikmo, nejlépe do druhé ložné spáry ve zdivu. Hloubka vrtů se rovná tloušťce zdi - 3 cm. Aplikace krému je možná až do stupně nasycení zdiva vodou maximálně 65%. V případě vyššího procenta nasycení je nutné provést termicky konvektivní předsoušení zdiva (patentováno).

Beztlaké napouštění

Pro napouštění bez tlaku se používají zpravidla vrty cca 20 mm v průměru. Injektážní krém se vstřikuje do vrtů pomocí nízkotlakého postřikovače bez použití trysky (z uzavíracího ventilu;odstraňte filtr). Na držadlo se nasadí dodávaný trubkový nástavec.
Foto: Remmers, aplikace Injektionscreme
Foto: Remmers, aplikace Injektionscreme
Nízkotlaká injektáž

Při nízkotlaké injektáži se krém aplikuje pomocí narážecích plastových pakrů, případně kovových šroubovacích pakrů. K vlastní injektáži použijte zařízení s manometrem a nejlépe i průtokoměrem.

Další informace

Je nezbytné svislé utěsnění stěn cca 30 cm nad rovinu vrtů a ošetření solí pomocí Remmers Salzsperre, Remmers Grundputz nebo Salzspeicherputz. Zdivo opatřete Remmers Sanierputz Altweiss a proveďte napojení na izolaci podlahy, resp. utěsnění soklu. Krém nezpracovávejte pod +5 oC a nad 30 oC. Na 10 cm tloušťky zdiva a 1 m délky zdiva spotřebujete cca 0,4 litru injektážního krému. Průměr vrtů a rozmezí mezi plněními kolísá dle skladby zdiva a jeho rozměrů. Materiál lze skladovat v originálních uzavřených nádobách, v chladu a za ochrany před mrazem, minimálně 1 rok. Skladovací teplota musí být mezi +5 oC a +25 oC.

Související opatření ohledně sanace a odvlhčení zdiva najdete ZDE, případně ZDE.
Foto: Remmers, sanovaný obkekt
Foto: Remmers, sanovaný obkekt
Remmers CZ s.r.o.

Remmers CZ s.r.o.

Říčany, Říčany, Kolovratská 1445, 25101
Tel: 323 604 877
Web: http://www.remmers.cz
E-mail: mail@remmers.cz
Sdílení článku

Sdílejte na sociálních sítích

Remmers CZ s.r.o.

Říčany, Říčany, Kolovratská 1445, 25101
Tel: 323 604 877
Web: http://www.remmers.cz
E-mail: mail@remmers.cz

Vybíráme články

Ohodnoťte článek kliknutím:
Diskuze na téma "Injektáží proti vzlínající vlhkosti"

Buďte první a napište komentář k  "Injektáží proti vzlínající vlhkosti"

NAHLÁŠENÍ NEVHODNÉHO PŘÍSPĚVKU zavřít
Opravdu chcete nahlásit administrátorovi tento příspěvek jako nevhodný ? ANO NE