Sdílet
 

Váhy bez kalibrace nic nezváží

Datum vydání: 09.09.2010 | autor:
V roce 1799 byla v Paříži vytvořena desetinná metrická soustava. Byly uloženy 2 platinové etalony metru a kilogramu. Na těchto kořenech byla později vytvořena současná Mezinárodní soustava jednotek (SI). Zdroje dokonce uvádějí, že dnes představují náklady na měření a vážení 6% celkového hrubého národního produktu v Evropě. Obor, který se měřením a vážením zabývá, nazýváme metrologií. Doslova je skoro nemožné najít oblast lidské činnosti, který by se obešel bez měření a tento fakt se projevuje i v naší běžné komunikaci. Každé měřidlo je však nutné kalibrovat – seřídit pomocí etalonu (standardu) tak, aby měřilo přesně.
Foto: VÁHY-JAS, kalibrace mostní váhy Foto: VÁHY-JAS, kalibrace mostní váhy
Foto: VÁHY-JAS, kalibrace mostní váhy
Co je kalibrace?

Kalibrace je definována jako souhrn činností, které vedou ke stanovení vztahu mezi hodnotami veličiny naměřenými měřícím přístrojem (třeba váhou) a odpovídajícími hodnotami, které jsou realizované etalonem (standardem). V praxi tedy kalibrací váhu nastavíme pomocí etalonu (konkrétní objekt o přesné hmotnosti), aby vážila co nejpřesněji. Kalibrace končí vystavením zákonem stanoveného dokumentu a my můžeme váhu začít používat.

Seřízením měřícího přístroje (třeba právě váhy) předejdeme kromě splnění zákonných podmínek mnoha nesnázím při práci všude, kde je třeba měřit (třeba vážit). Váhy (a ostatní měřící přístroje) je nutné kalibrovat před uvedením do provozu i průběžně.

Ve starém egyptě hrozil trest smrti každému architektovi odpovědnému za budování chrámů a pyramid, který při každém úplňku nezkalibroval své měřidlo délky. Nám sice dnes trest smrti za špatné měření nehrozí, ale náš zákazník určitě nebude spokojen, když se při vážení spleteme o 10 dekagramů, kilogram, metrák, tunu … Jedině snad, pokud zvážíme méně. Pokud však vážíme naložený nákladní automobil a spleteme se třeba o tunu, může řidič riskovat pokutu. Jedině přesným vážením předejdeme problémům a dohadům.
Foto: VÁHY-JAS Foto: VÁHY-JAS
Foto: VÁHY-JAS
Co je externí a interní kalibrace?

Při externí kalibraci nastavujeme výchozí parametry váhy pomocí externího etalonového závaží. To je možné si k váze dokoupit společně s kalibračním listem akreditované laboratoře. Lepší však je využít služeb pověřené servisní organizace, která má oprávnění k provádění akreditované kalibrace vah a o kalibraci vždy získat potvrzení (certifikát – kalibrační list). Kalibrace vždy probíhá v konkrétní třídě přesnosti, která odpovídá třídě přesnosti konkrétní váhy. Zjednodušeně: Čím přesnější máme váhu, tím přesnější musíme při kalibraci použít etalon (závaží).

Přesnější etalon (závaží) dosahuje menších maximálních dovolených chyb. V zásadě platí, že etalon by měl být o celý jeden řád (10x) přesnější jak sama váha. Uživatelská externí kalibrace není mnohdy ani dovolena, u stanovených (ověřených) měřidel je kalibrační přepínač uzamčen a chráněn plombou nebo ověřovací značkou. Nemůže tak dojít k manipulaci s nastavenými parametry váhy.

Při interní kalibraci dochází k nastavení parametrů váhy automaticky – pomocí interního motorového závaží (serva). Automatické seřízení může být závislé na teplotě okolí váhy či čase. Musíme ovšem počítat s tím, že váha s umožněnou interní kalibrací bude podstatně dražší. Interní kalibrace je vlastně opětovnou automatickou kontrolou.
Foto: VÁHY-JAS Foto: VÁHY-JAS
Foto: VÁHY-JAS
Obr: VÁHY-JAS, Osvědčení o akreditaci a příloha Obr: VÁHY-JAS, Osvědčení o akreditaci a příloha
Obr: VÁHY-JAS, Osvědčení o akreditaci a příloha
Oprávnění provádět kalibrace vah

V červnu 2010 získala firma VÁHY-JAS, s.r.o. od Českého institutu pro akreditaci, o.p.s. oprávnění provádět kalibrace vah podle požadavků na akreditaci kalibračních laboratoří podle normy ČSN EN ISO /IEC 17025:2005.

Rozsahem akreditace je podle získaného Osvědčení o akreditaci a jeho přílohy provádění kalibrace elektronických a mechanických vah s neautomatickou činností, které jsou využívané jako nestanovené měřidlo (váhy pro neobchodní styk). Kalibrovat může váhy nové i používané v rozsahu hmotnosti od 0 do 26.000 kilogramů. Kalibrace probíhá buď v sídle společnosti, nebo u zákazníka v místě používání váhy.

Používán je kalibrační postup KP-01 (interní postup vytvořený s ohledem na požadavky doporučeného harmonizovaného postupu a požadavků normy ČSN EN 45501). Objednávky kalibrace a dotazy můžete směrovat na telefonní číslo 461 530 424, případně e-mail: vahyjas@vahyjas.cz
Obr: VÁHY-JAS Obr: VÁHY-JAS
Obr: VÁHY-JAS
Po provedení každé kalibrace je jako důkaz vystaven kalibrační list s uvedením zjištěných parametrů váhy (opakovatelnost, excentricita, chyba vážení) a rozšířenou nejistotou. Kalibrační list vystavený laboratoří může být zákazníkem reprodukován jedině vcelku a jen s písemným souhlasem (informace o tom je uvedena přímo v kalibračním listu). Výsledky uvedené v kalibračním listu se týkají pouze kalibrovaných vah (informace o tom je uvedena přímo v kalibračním listu) a zákazníkem nesmí být použita kombinovaná značka (ILAC).

Společnost VÁHY-JAS, s.r.o. Uvítá jakékoli vaše názory, podněty a náměty na zlepšení v poskytování kalibrace vah. Zajímá ji váš názor na obsah kalibračního listu, rozsah poskytované kalibrace, její dostupnost a úroveň jednání s pracovníky laboratoře.

Mimo uvedenou akreditaci provádí pracovníci společnosti VÁHY – JAS, s.r.o. i kalibraci vah s automatickou činností, při které se provádí dynamické měření. Dokladem o provedené kalibraci je opět kalibrační list.

Společnost VÁHY-JAS, s.r.o. má zavedený systém kvality podle normy ISO 9001 a je členem Unie výrobců vah ČR OHK Svitavy.
VÁHY-JAS, s.r.o.

VÁHY-JAS, s.r.o.

Svitavy, Předměstí, Průmyslová 2194/3a, 56802
Tel: 461 530 424
Web: http://www.vahyjas.cz
E-mail: vahyjas@vahyjas.cz
Sdílení článku

Sdílejte na sociálních sítích

VÁHY-JAS, s.r.o.

Svitavy, Předměstí, Průmyslová 2194/3a, 56802
Tel: 461 530 424
Web: http://www.vahyjas.cz
E-mail: vahyjas@vahyjas.cz

Vybíráme články

Ohodnoťte článek kliknutím:
Diskuze na téma "Váhy bez kalibrace nic nezváží"

Buďte první a napište komentář k  "Váhy bez kalibrace nic nezváží"

NAHLÁŠENÍ NEVHODNÉHO PŘÍSPĚVKU zavřít
Opravdu chcete nahlásit administrátorovi tento příspěvek jako nevhodný ? ANO NE