Vložit nový dotaz
Nalezeno 2721 dotazů

Může mi stavební úřad zakázat rovnou střechu?

Dobrý den, nechal jsem zpracovat projekt na rodinný dům s třemi byty. Dokončuji příjezdovou cestu se sítěmi, kterou mě úřad povolil územním rozhodnutím a stavebním povolením. Stavební úřad mě nechce povolit dům s třemi byty, rovnou střechou a balkony se zastíněním vynesenými na BSH trámech. Balkony tohoto typu prý spadají do povoleného množství m2- zastavění .Rovnou střechu nepovoluje obec v územním plánu ač po tomto nařízení si ve vesnici sousedi domy s rovnou střechou staví. Může mi stavební úřad zakázat rovnou střechu, dřevěné balkony se zastíněním, protože prý spadají do zastavěné plochy a tři byty v rodinném domě?

Městský úřad Jindřichův Hradec - Odbor výstavby a územního plánování

Tak je to trochu jinak. Dnes je naprosto zásadní závazné stanovisko orgánu územního plánování. Někde je to jako samostatné oddělení…


Z jaké strany se měří výška plotu?

Dobrý den, prosím o upřesnění, z jaké strany se měří výška plotu. Náš pozemek je pod úrovní sousedního o 4m níže. Kolem pozemku je vystavená stará kamenná zeď převyšující úrověň sousedního pozemku z jeho strany asi o 1m, tedy do pasu dospělé osoby ( šíře zdi je cca 80cm ). Rádi bychom si z důvodu zvýšené aktivity a množství lidí na sousedním pozemku postavili z důvodu alespoń částečného soukromí plot. Sousedé, a jejich početné a časté návštěvy pohybující se na pozemku výše, nám chtě nechtě ( jako z balkonu ) koukají na zahradu, o zídku se opírají a vyhlíží a obhlíží nám zahradu, po opěrné zdi vzhledem k její šířce i chodí jako po chodníčku a my je máme neustále od jara do podzimu nad hlavami. Zahradu máme podlouhlou podél této zdi a nemáme možnost, jak si někde za rohem soukromí zajistit. Je nepříjemné, když vás z 5. metrové výšky někdo sleduje a má rozhled po celé zahradě. Je možné výšku plotu počítat od úrovně jejich pozemku , tj. vystavit ploč či jiný druh zástěny do výše 1,5m od úrovně jejich terénu? Návrh vysázet z jejich strany např. živý plot atp. bylo zamítnuto :-(. Osobně máme RD o asi 3m výše nad dalšími sousedy a vyšli jsme si vstříc, vysadili jsme při hranici pozmku živý plot, abychom si vzájemně poskytli soukromí..a když se chceme potkat, opravdu nejsme za hradbami izolovaní, a běžne se potkáváme, bavíme. S novými sousedy výše se dohoda nezdařila. Děkuji za odpověď. Uvádí se všude výška jen plotu či zídky ale nikde, odkud se má v případě výškově různých pozemků vycházet.

Městský úřad Jindřichův Hradec - Odbor výstavby a územního plánování

No, žádný předpis to nestanovuje. Musel by v konkrétním případě k tomu zaujmout stanovisko stavební úřad. A to stanovisko bych si sehnal…


Jaké jsou parametry příjezdové cesty k chatě?

Dobrý den, koupili jsme pozemky, které jsou umístěny mimo zastavěnou část obce. Jedná se o obec z roztroušenou zástavbou, Bílé Karpaty. Jeden pozemek máme stavební (plánujeme zde stavět RD) a na druhém pozemku je vedle toho stavebního vyjetá cesta ke 2 sousedním chatám a zde končí, nikam nepokračuje. V současné době probíhá řízení, zda se jedná o veřejně účelovou komunikaci. Můj dotaz je, pokud bude cesta uznána za veřejnou, můžeme ji přesunout na okraj stejného pozemku tak, aby nám vznikl nerozdělený celek. V současné době se jedná o mírně zpevněnou polní cestu, která se v zimním období neudržuje. A jaké parametry by nová cesta měla mít. Musí nám soused povolit tuto cestu, když by se nová cesta prakticky nacházela na stejné parcele. Jedná se totiž o souseda, se kterým vedeme řízení. Podotýkám, že se nejedná o rodinné domy, ale chaty. Oba mají možný příjezd k obecní komunikaci po svém pozemku, ale nechtějí si provést vlastní příjezd. Předem děkuji za odpověď Matějová

Městský úřad Jindřichův Hradec - Odbor výstavby a územního plánování

Určitě bych počkal na pravomocné rozhodnutí o tom, zda jde o veřejnou či neveřejnou cestu. Ale v každém případě posunutí cesty vyžaduje…


Jak zkolaudovat stavbu, když mi firma nechce předat dokumentaci?

Dobrý den, stavební firma mi začala stavět dřevostavbu, již během stavby docházelo ke konfliktům ohledně kvality odvedených prací a nakonec firma přestala téměř reagovat. Já však potřebuji stavbu, kterou jsem bohužel v dobré víře doplatil s tím že firma sepsané nedostatky odstraní, kvůli hypotece zkolaudovat. Firma však závady neodstranila a navíc mi nyní odmítá dodat veškeré podklady ke stavbě potřebné ke kolaudaci, dokud jim nepodepíši papíry, ve kterých se vzdávám veškeré záruky na dům. Na to já, ale odmítám přistoupit a vše se asi bude muset řešit soudně. Hledám však nějakou možnost, jak alespoň na své náklady prozatím dům zkolaudovat. Děkuji za jakoukoliv radu.

Městský úřad Jindřichův Hradec - Odbor výstavby a územního plánování

Klasika – vydírání. Má to určité hranice, co se dá vydržet. Ale doporučil bych jednat s bankou, na rovinu jim vysvětlit situaci a…


Svislá izolace starého činžovního domu

Dobrý den, prosím o názor dle Vašich zkušeností: starší činžovní dům cca 5 nadzemních podlaží, v centru Prahy, nyní je z jiných důvodů (instalace atd.) odkryto zdivo částečně po obvodu suterénu v prostoru dvora. Stavba má vodorovnou vodotěsnou izolaci podlahy suterénu, svislou nemá. Otázka především je, zda svislé stěny suterénu, které jsou odkryté, není vhodnější ponechat bez izolace z důvodu dosavadní funkčnosti bez viditelné vlhkosti v suterénu a pouze zasypat vhodným zásypem. Případně vhodné řešení dle Vašich zkušeností. Děkuji předem za Vaši odpověď.

T SYSTEM s.r.o.

Odkryté stěny suterénu logicky pěkně vysychají, zvláště ve III čtvrtletí roku, kdy je tento proces nejintenzivnější. Když volný…


Jak postupovat s napojením na obecní sítě přes sousední pozemky?

Dobrý den, prosím o radu, jak postupovat. Jedná se o napojení na obecní sítě vedoucí přes předzahrádky soukromých domů, tedy soukromých pozemků, kde je potřeba se domluvit s konkrétním majitelem na přístupu. Jedná se však i přes tuto situaci stále o obecní sítě, které by pochopitelně neměly být umístěny za hranici soukromých parcel, přesto tomu tak je. Proč toto obec v minulosti dopustila, nevíme. Podstatné však je že nám zde obec neposkytuje žádnou účinnou podporu pro zajištění přístupu k těmto obecním sítím. Nezbývá tedy, než se dohodnout s konkrétním majitelem soukromé parcely, pokud ten však odmítne, nevíme, zda máme nějaký právní nástroj pro umožnění napojení se na obecní sítě vedoucí přes soukromý pozemek i bez dohody s dotčeným soukromým vlastníkem. Děkuji,

Městský úřad Jindřichův Hradec - Odbor výstavby a územního plánování

Na rovinu, těžká rada. Obec by měla mít k veřejné síti zřízenou služebnost (dříve věcné břemeno). Ale tato služebnost nebude…


Problém s příjezdovou cestou z hlediska záchranných sborů

Dobrý den. Po několika letech se nám podařilo koupit téměř ideální pozemek pro stavbu pasivního domu. Obdelník -šÍřka 20m, délka 100m, orientace k jihu, naprostá rovina. Při severním okraji vede betonová účelová komunikace šířky 3m k ČOV s vodovodem, kanalizací a elektřinou. Na jižní straně polní cesta, která se po 210m napojuje na sousední ulici. Severní třetina pozemku je vedena v ÚP jako "zahrady" (UZ -užitkovou zeleň, zahrady, extenzivní sady a zahrady bez nadzemních staveb mimo oplocení; plochy bez staveb pro bydlení, sport, rekreaci, dopravu a tech. vybavení), jižní 2/3 jsou určeny pro RD. Od počátku tvorby projektové dokumentace jsme chodili na SÚ na konzultace a podřizovali se jejich požadavkům. Dům jsme po dohodě umístili téměř k okraji "zóny zahrad" s tím, že se přes ni napojíme na betonovou cestu vzdálenou 35m severně. Při návštěvě život. prostředí k podání žádosti o vynětí ze ZPF se náš záměr úřednici nezdál, konzultovala ho na odboru ÚP, kde najednou otočili o 180°, oznámili, že se spletli a musíme se připojit k jižní polní cestě vzdálené asi 60m. Na otázku stran příjezdu záchranných sborů nám bylo řečeno, že to není problém, protože dům stojí 35m od severní betonové cesty a záchranné složky mohou zbylou vzdálenost přijet po trávě přes zónu zahrad. Tuto variantu nám nakonec smetl ze stolu vedoucí SÚ, že záchranné složky musí mít zpevněnou cestu až k domu. Poslední verze je ta, že si máme zpevnit recyklátem 210m dlouhou polní cestu na jihu a od ní povedeme po našem pozemku 60m zpevněné cesty. My zíráme, projektant zírá. Obec nyní pracuje na změně ÚP a bude měnit zónu zahrad na plochu pro bydlení, což by mohlo být za 2-3 roky.. Je event. nějaká jiná možnost, jak to celé vyřešit?? Jak je to tedy s příjezdem záchranných sborů, stačila by jim betonová cesta 35m od domu a zbytek dojet po trávě (event. travnaté cestě)? Dal jsem si tu práci a po podrobném bádání v ÚP jsem zjistil, že v naší obci jsou 3 domy, které asi 15 let stojí v zóně zahrad (ÚP platný od r.2001) a k domu jezdí pouze po svém 30m dlouhém travnatém pozemku. Je opravdu zakázáno přes "zónu zahrad" mít příjezdovou cestu? Ať už zámkovou dlažbu, popř. zatravňovací dlaždice, nebo mlatovou?? Musí vůbec vést k domu nějaká zpevněná cesta, nestačila by jen vyježděná cesta v trávě popř. chodník/pěšina? Děkuji za odpověď. Aleš

Městský úřad Jindřichův Hradec - Odbor výstavby a územního plánování

Všechno jako vždy v poslední době se točí kolem vašeho územního plánu. Každý územní plán může mít regulaci formulovanou odlišně a…


Hydroizolace základů staré domu

Dobrý večer, rekonstruujeme 150 let starý dům. Automaticky jsme předpokládali, že bude potřeba hydroizolovat základy. Dvě firmy nám bez zamyšlení udělaly cenovou nabídku, dnes třetí firma po měření vlhkosti ve zdech, konstatovala, že hydroizolace není potřeba. Předešlé dvě firmy měření neprováděly. Prosíme, o další zkušený názor... Základy jsou kamenné, hloubku základů zatím neznáme, dům je podsklepen z 1/4, ve sklepě se nachází studna. V domě je provedena hydroizolace (vykopání hlíny, struska, beton, ipa, polystyren, podlahové topení a opět beton). Kolem domu bylo provedeno srovnání terénu, tak abychom prozatím byli všude pod úrovní podlahy v domě. Moc děkujeme, hezký večer. Aneta a Marek

VIT+, s.r.o.

Dobrý den, To je takový zajímavý dotaz, hydroizolovat základy... předpokládám, že se jedná o obkopání domu a provedení svislé…


Jaká příjezdová cesta je nutná k rodinnému domu?

Dobrý den, Prosím o upřesnění. Máme pozemek který je přibližně 70 metrů od silnice 3.třídy. Plánujeme si tam postavit ,ale straší nás s tím jak musí být udělaná cesta k domu asfaltem ,kanálem ,osvětlením. Víte prosím jaká je pravda? Cestu budeme využívat pouze my ,protože nikdo jiný tam ani stavět nebude. Mnohokrát Děkuji.

Městský úřad Jindřichův Hradec - Odbor výstavby a územního plánování

Tak napřed zaklínadlo: aby šel někde postavit rodinný dům nebo jiná stavba – musí být záměr v souladu s územním plánem obce. Pak…


Jak se bránit sousedově stavbě blízko mého pozemku?

Dobrý den, soused si na vedlejší parcele chce postavit přízemní RD bez podkroví štítem ke mě. Parcela je svahovitá směrem od silnice do zahrady s převýšením 3,5m na 10-ti metrech. Jelikož má sousedův pozemek šířku cca 15,5m a dům chce mít široký 11m, přišel mě požádat jestli může postavit dům 1m od hranice. To mi vadí, protože já mám cca 2m od hranice 15 let zkolaudovaný venkovní bazén. Tento bazén má kolem pochozí plochu a místo ke slunění. Když soused postaví, tak budu mít podlahu u bazénu vůči sousedově podlaze na pergole o cca 1,5m níže. Když k tomu přidám fakt, že bazén bude od jeho domu vzdálen cca 3m a jeho dům je situován vůči mému na jihozápad a ještě přidám výšku domu minimálně 3-4m, tak tento dům zamezí přístupu slunce aspoň půl dne, když budu uvažovat měsíc srpen. Je možné se proti tomu nějak bránit? Chtěl jsem po něm aby u naší hranice dodržel 3,5m, ale to prý nemůže, protože na jeho druhé straně bude v budoucnu stavební místo a stavební úřad ho nutí, aby dodržel 3,5m vzdálenosti od druhé hranice. Tudíž mu zbývá postavit blíže ke mě, nebo zúžit jeho dům. Logicky ho chápu a nechci mu bránit ve stavbě, ale taky nechci v takové míře přijít o pohodu bydlení a nechat si zastínit bazén. Pro mě nejlepším řešením by bylo, kdyby postavil spíše blíže druhé straně a na mojí stranu by zůstalo více. Taky mi vadí, že chce soused pergolu mít u mojí hranice s výhledem na bazén. Kdybych chtěl postavit plot od rozstlého terénu, jednalo by se o zěď vysokou až 6m právě kvůli svahovitosti pozemku od silnice. Snad jsem problém správně a pochopitelně popsal. Zkusíte mi tedy prosím prozradit jaké mám možnosti?

Městský úřad Jindřichův Hradec - Odbor výstavby a územního plánování

Odpovím krátce. Rodinný dům (dnes i o větší ploše než 150 m2) lze povolit tzv. společným oznámením záměru (územní souhlas +…