Bydlí s vámi myši a potkani a vy to neřešíte? Hrozí vám pokuta Zobrazit fotky zobrazit 3 fotky

Blíží se zima a škůdci se začínají stahovat do lidských obydlí. Mnoho majitelů nemovitostí ani neví, že jim zákon ukládá povinnost likvidovat hlodavce. Pokud tak neučiní, hrozí jim tučná pokuta.

Na koho se hrozba vztahuje

Ve své podstatě na všechny vlastníky nemovitostí, včetně majitelů pozemků. Výstraha před vysokou pokutou se týká především podnikatelů a vlastníků bytových domů, bytových družstev a SVJ.  V případě, že by podcenili prevenci, sankce z toho plynoucí se mohou vyšplhat až do výše dvou milionů korun. Zároveň, pokud se prokáže poškození zdraví osob či způsobení jiných škod, sankce se mohou vyšplhat až na tři miliony.

A co soukromé fyzické osoby?

Na majitele bytů, rodinných domů a pozemků se vztahují mírnější podmínky. Problém může vzniknout ve chvíli, kdy se škůdci začnou rozšiřovat na sousedovu nemovitost. Zákon mu umožňuje kontaktovat odbor životního prostředí nebo hygienickou stanici. Příslušný úřad má za povinnost prošetřit situaci v případě, že dojde k velkým škodám nebo újmě na zdraví. V případě, že by se vám prokázalo zavinění, můžete za způsobený přestupek dostat pokutu až do výše 10 tisíc korun

O jakých zákonech se bavíme

Zákonů, které bojují „proti hlodavcům“, je hned několik: 

  • Zákon č.25/2000 o ochraně veřejného zdraví. Tento zákon ukládá povinnost zajistit speciální ochrannou dezinfekci, dezinsekci či deratizaci. Nařízení se vztahuje jak na podnikatele (fyzické i právnické osoby), tak na nepodnikající fyzické osoby. V případě, že se jedná o pobytové místnosti, obytné místnosti, nebytové prostory sloužící k podnikání, za provedení deratizace zodpovídá vlastník nemovitosti či společenství vlastníků.
  • Zákon č.392/2015 Sb. – o ochraně veřejného zdraví.
  • Vyhláška č. 137/2014 o hygienických požadavcích na stravovací služby.
  • Zákon č. 166/1999 o veterinární péči.

Prevencí proti hlodavcům je uklizený dům

Myši a potkani se do domu a jednotlivých místností dostávají nejčastěji nekompletními stavebními úpravami, stoupačkami, škvírami pod dveřmi či pootevřenými okny blízko u země. Hlavně myši se protáhnou prakticky všude. 

V bytových domech hlodavci dělají neplechu obzvláště ve společných částech prostoru, suterénu, sklepech, kolárnách, kočárkárnách apod. Velké riziko představují také úklidové komory, kde je toaleta nebo výlevka. Hlodavci se sem snadno dostanou skrze stoupačky. Zkontrolujte také praskliny a otvory ve stropech, stěnách a podlaze. Díry vyplňte betonem, do něhož můžete přidat také skleněné střepy. 

Zásadním krokem je udržování pořádku. Myši a potkani si libují v neuklizených prostorech s velkým množstvím nahromaděného nepořádku a věcí, kde si mohou vybudovat hnízda. Navíc, pokud byste v takových prostorech uskladňovali potraviny, brali by to zcela jistě jako pozvánku ke stolu i k bydlení.

Cena za deratizaci

Jak se zbavit myší a potkanů v domě svépomocí si přečtěte zde.

Rozhodnete-li se oslovit profesionální deratizátory, připravte si za rodinný dům přibližně 5.000,- Kč. Deratizační firmy poskytují komplexní služby. Tedy nejenže nakladou nástrahy, ale také uklidí uhynulá zvířata. 

V případě bytových domů se cena za deratizaci většinou počítá podle metrů čtverečních. Ohnisková deratizace vyjde od 1,5 m2 do 3,5 m2, celoplošná deratizace je v přepočtu na metry o něco levnější a pohybuje se od 0,50,- Kč do 2,- Kč.