Co přinese rekonstrukce bytového domu?

Rekonstrukci si zaslouží jakýkoli starší bytový dům bez ohledu na konstrukční materiál a nejen to, vyloženě ji potřebují. Samostatnou kapitolu však představují domy panelové. Proč se zabývat jejich rekonstrukcí a co vše s ní souvisí? Co přinese rekonstrukce bytového domu?

Stáří a nevyhovující stav

Naprostá většina současných panelových bytových domů byla postavena v 60. až 80. letech minulého století. Cílem bylo řešit co nejrychleji bytovou krizi, dnes to však znamená, že téměř 700 tisíc panelových domů je starších jak 35 let a téměř pětina z nich vyžaduje rekonstrukci naléhavě. Statistika dokonce říká, že rekonstrukci vyžaduje cca 60% současného bytového fondu.

Důvody pro rekonstrukci bytového domu

Pokud chceme jakýkoli dům používat dlouhou dobu, rekonstrukci se nevyhne a to samé se samozřejmě týká i domů bytových. Současné „paneláky“ dokonce již překračují předpokládanou životnost. Důvodů pro rekonstrukci je však více. Rekonstrukce zvýší obytný komfort a tedy kvalitu bydlení, zvýší se též hodnota domu a bytů v něm, prodloužíme životnost domu, odstraníme příčinu vzniku plísní, ozdravíme obytný prostor, zajistíme si příjemnou teplotu po celý rok a sníží se nám náklady za vytápění o 30 až 60%. Samozřejmě však jde prvořadě o zamezení destrukce domů a zamezení ohrožení bezpečí jejich obyvatel, přičemž se prodlouží životnost budovy o 30 až 50 let. Kvalitní rekonstrukcí výrazně zlepšíme estetiku životního prostředí domu i jeho okolí.

Kroky rekonstrukce a návratnost

Komplexní rekonstrukce panelového bytového domu zahrnuje rekonstrukci obvodového pláště domu, zateplení fasád i střech, výměnu oken a dveří, ale také úpravy lodžií, balkónů a výtahů a rekonstrukce rozvodů a instalací ve stoupačkách, případně i v samotných bytech, tedy instalatérské práce.

Návratnost rekonstrukce panelového bytového domu činí okolo 20 let, může se však v tomto období změnit především v závislosti na inflaci a zvyšování cen energií, čímž se návratnost sníží. Investice do komplexní rekonstrukce domu je tedy trvalá, návratná a výhodná.

Kromě již zmíněných kroků rekonstrukce bytového domu lze do ní ještě zahrnout sanaci vlhkého zdiva, odizolování podlahy nad sklepními prostory, rekonstrukci odpadů, rozvodů vody a topení, ale i rozvodů elektřiny a plynu. 
A například některé odpady stačí pouze vyčistit a nikoli měnit již při samotné rekonstrukci domu. Čištění a údržba odpadů jsou navíc důležité i později po rekonstrukci domu.

Zasklení balkónů a lodžií

Velice zajímavým krokem je též rekonstrukce a zasklení balkónů či lodžií, při kterých dokonce lze zvětšit jejich plochu, i když tím částečně nahrazujeme plochu, kterou naopak ztratíme kvůli zateplovacímu systému. Zasklení lodžie či balkónu dokonce zvětší obytný prostor bytu, vznikne vlastně malá a nevytápěná zimní zahrada s posuvnými okny, která lze pro případ velkého vedra účinně stínit například žaluziemi.

Zateplení domu

Za zásadní je při rekonstrukcích bytových domů též považováno zateplování fasád, ovšem klíčový je v tomto případně správný výběr zateplovacího systému a jeho bezchybná aplikace. Zateplení nám sníží tepelné ztráty především v zimních měsících, zároveň sníží hluk pronikající zvenčí a zamezí přehřívání bytu v létě. Optimální tloušťka izolace je u fasád bytových domů 20 až 30 cm a u střech 30 až 40 cm. Důležitá je také izolace nevytápěného přízemí nebo sklepa - ideálně ze spodní strany stropu. Zanedbány nesmí být detaily jako zateplení ostění oken, parapetů a detailů na balkonech a lodžiích.
OPTIMI, spol. s r.o. Poslat poptávku