Jak účinně ochránit rostliny před titěrnými, ale nebezpečnými sviluškami Zobrazit fotky zobrazit 1 fotku

Začaly se vám rostliny obalovat jemnou pavučinou? Pak máte nejspíš co do činění se sviluškami. Ještě než situace dojde tak daleko, varuje vás náhlé žloutnutí listů, z kterých tito škůdci vysávají šťávu. Autor použité úvodní fotografie: Gilles San Martin – originally posted to Flickr as Tetranychus urticae with silk threads, CC BY-SA 2.0

Jak svilušky poznat?

Lidově se jí přezdívá červený pavouček. Svilušky tvoří početnou skupinu roztočů z kmene členovců. Dospělec měří okolo dvou až tří milimetrů, má čtyři páry nohou a vytváří si husté pavučinky. Vývoj jedné generace trvá krátce, díky čemuž se kolonie do dvou týdnů rozroste do sta tisícového počtu. Ti jsou schopni rostlinu zahubit a ta nakonec uschne.

Napadají jak pokojové rostliny, tak ty zahradní a skleníkové. Existuje jich okolo 140 druhů. V zahradách se setkáte nejčastěji se sviluškou ovocnou, stromovou, angreštovou a mnoha dalšími. První známky jejich výskytu věstí žluté skvrnky na svrchní části listů, z nichž vysávají šťávu. Ty by vás měly navést k bližšímu prozkoumání rostliny. Přítomnost svilušek pak potvrdí jemné pavučinky na spodní straně listů a výskyt pouhým okem obtížně viditelných dospělců různých barev (liší se podle druhu), na jejichž objevení si možná budete muset vzít lupu.

U nás se vyskytují dokonce i druhy svilušek napadající člověka a zvířata. Jedná se především o svilušku podzimní, lidově zvanou sametku, která má na svědomí podzimní vyrážku neboli trombidiózu.

Svilušky představují jednoho z nejobtížněji odstranitelných škůdců také z toho důvodu, že dokážou poměrně snadno přezimovat v půdě, štěrbinách kůry, konstrukčních spojích skleníku nebo ve starém dřevě a listí. Více o likvidaci přezimujících svilušek se dočtete níže.

Jak se svilušek zbavit?

Máte tři možnosti: postřik proti sviluškám na chemické bázi, bio preparáty nebo biologickou ochranu.

První možnost nabízí již zmíněný postřik na chemické bázi. Na seznamu registrovaných přípravků na ochranu rostlin jsou proti sviluškám zapsány tyto následující: Cascade 5 EC (0,15%), Magus 200 SC (0,05%), Nissorun 10 WP (0,07%), Omite 30 W (0,2%), Omite 570 EW (0,1%), Sanmite 20 WP (0,075%), Talstar 10 EC (0,02%) .

Velký problém však znamená jejich schopnost vytvořit si rezistenci proti chemickým prostředkům a to již během velmi krátké doby. V některých případech si jedinci tuto rezistenci k vám domů či na vaši zahradu již přinesli s sebou.

Další možnost nabízejí různé bio preparáty složené pouze z čistě přírodních látek, např. olejů či solí. Na tomto principu fungují například produkty prodávané pod názvy Bioan, Biool, Spruzit či Neudosan. Přidanou hodnotu těchto výrobků tvoří možnosti bezproblémového použití v uzavřených prostorech. Díky plně přírodnímu složení nemají žádné toxické účinky na lidi ani na zvířata.

Třetí možnost přináší velmi účinná biologická ochrana v podobě aplikace jednoho z roztočů:

  • dravý roztoč Phytoseiulus persimilis (přípravek Biolaagens, aplikace v dávkách 12-40 ks/m2)
  • roztoč Amblyseius californicus (přípravek Spical, aplikace v dávkách 10-50 ks/m2)
  • roztoč Phytoseiulus persimilis (přípravek Spidex, aplikace v dávkách 8-12 ks/m2)

Nižší hranice aplikace se používá při preventivním ošetření.

Dravý roztoč se pohybuje v porovnání se sviluškami velmi rychle a je schopen vysát dvacet larev či vajíček nebo pět dospělých svilušek za den. Jeho samička naklade za život okolo šedesáti vajíček, z kterých se vyklubou nymfy, které jsou již v tomto vývojovém stádiu dravé. Lze jej použít současně s dalšími predátory obvykle používanými k ochraně rostlin v bytě a ve sklenících.

Nevýhodou použití roztočů je jejich vysoká citlivost na mikroklima, a proto se jim nemusí u vás v bytě dařit. Negativně ho ovlivní nevyhovující teplota, nízká vzdušná vlhkost nebo chemické ošetření rostlin.

Prevence proti sviluškám

Při ochraně nejen proti sviluškám, ale i proti dalším škůdcům, jakými jsou třásněnky či různí roztoči, je nutné, abyste kompletně odstranili posklizňové zbytky rostlin a to nejlépe správným kompostováním. Při záparné teplotě správně založeného kompostu (70 až 80 °C) dochází k likvidaci všech vývojových stádií škůdců.

Na záhonech a ve sklenících dezinfikujte půdu. Zároveň se zárodky svilušek zničíte patogenní houby a semena plevelů a zredukujete únavu půdy. Vybrat si můžete ze dvou způsobů desinfekce. Prvním z nich je aplikace speciálních přípravků k dezinfekci půdy, kterých je k dostání celá řada. Druhou možností je realizačně náročnější dezinfekce horkou párou při 90 až 100 °C.

Zdroj: ČESKÉSTAVBY.cz, wikipedia.org