Jak propadnout kouzlu svažité zahrady

Realizovat zahradu ve svahu je složitější, náročnější a nákladnější než na rovném pozemku, pokud ale využijeme do důsledku všech předností svahu, dosáhneme rozmanitého uspořádání a pěkného až výjimečného vzhledu zahrady. Pokud ale máme hluboko do kapsy, raději se svažité zahradě vyhněme.

1. Zhodnotíme výškové rozdíly

Pokud má svah jen mírný sklon, nic složitého nás nečeká, ale také nic vyloženě výjimečného nevznikne. Menších nerovností terénu snadno využijeme k vytvoření táhlých, plynulých vln. Ty jsou v zahradě velmi praktické, jelikož nás neomezují v pohybu a údržbě zahrady a přitom působí pěkně, byť nejde o žádný zázrak. Pomocí terénních vln snadno rozdělíme pozemek do několika zón, budeme však potřebovat alespoň minibagr, nebo se notně zapotíme. Budeme prostě nakládat a vozit zeminu.

Naopak pozemek ve větším svahu, kde činí převýšení i více metrů, nabízí pravé kouzlo neobyčejné zahrady – totiž terasovité uspořádání, pěkné chodníčky a schodiště a samozřejmě také skalky. Bez skalek by svažitý pozemek vyšel na prázdno. Ovšem terasovité uspořádání má i zásadní význam praktický – zpevňuje svah. Nezpevněné svahy se sesouvají a dešťová voda stéká pod svah. Vedle terasovitého uspořádání doplněného skalkou se v tomto případě nabízí další možnost – rozčlenění svahu právě a pouze skalkami. Je to jednodušší a levnější řešení, kdy budujeme zpevnění svahu na sucho pomocí kamenů a zeminy.  

2. Umístění domu na svažitém pozemku

Umístění domu na svažitém pozemku je zcela klíčové. Bude stát ve svahu, nad svahem a nebo pod ním? Umístění domu ve svahu je obtížné ze stavebního hlediska, ale je samozřejmě realizovatelné a má i své výhody. Pokud se však rozhodneme umístit dům nad svah, určitě jej nestavme na jeho okraji – působil by nestabilně. Pokud to však jinak nejde, můžeme vytvořit iluzi stability pomocí terasy před domem doplněné okrasnou výsadbou. A zase jsme u terasovitého uspořádání svahu. Pokud dům umístíme pod svah, opět by měl být od svahu kousek dál, svah přímo za domem působí stísněně. Nakonec ideální umístění domu ve svažitém pozemku vám nejlépe doporučí architekt – bude to pro něj lahůdkou. 

3. Terasovité uspořádání svažitého pozemku

Je mnoho způsobů, jak dosáhnout terasovitého uspořádání pozemku. Vyhráno máme, pokud můžeme použít pohledový kámen a pokud jej můžeme dokonce získat za minimální cenu, není proč váhat. V opačném případě však určitě nejde o levné řešení. Kamenné terasy můžeme zdít na maltu, ale také lze ukládat kámen na sucho a prohazovat zeminou, nebo pečlivě vybíráme kameny a ukládáme přímo na sebe, načež zídku směrem do svahu zasypeme zeminou, postupů je více pouhého zpevnění svahu uložením kamenů a zeminy do podoby skalky.

Použít také můžeme beton a to v podobě ztraceného bednění za užití vybraného typu tvárnic, nebo vytvoříme bednění dřevěné a zídku prostě vybetonujeme. Jedním z nejpraktičtějších řešení jsou však palisády, které můžeme vybrat z různých materiálů. Od dřeva a betonu až po dřevoplast a recyklovaný plast. Palisády nemusíme zabetonovávat, nýbrž uložíme pouze dosti hluboko do terénu a toho lze dosáhnout i pouhým zatloukáním dílců. Podle délky palisád můžeme řešit menší i větší převýšení. Případně můžeme pomocí palisád vytvořit i terasovité členění uměle, na rovném pozemku. Pokud se rozhodnete pro dřevěné palisády, je vhodné použít tvrdší dřeviny listnáčů, samozřejmě i ty je ale třeba impregnovat. Řešením je i dehtový nátěr a nebo opálení (velmi účinné). Zajímavým řešením jsou palisády se žlábky, díky kterým do sebe palisády zapadnou a palisáda se tak zpevní. 

4. Venkovní schodiště ve svažité zahradě

Stejně tak jako je nepřeberné množství materiálů pro zpevnění svahu zídkami či palisádami, jsou stejné materiály použitelné i pro schodiště. Buďto volíme jeden materiál pro vše, nebo se spolehneme na kombinaci materiálů. Schodiště pak lze vhodně kombinovat s řešením pěšin a chodníčků. V každém případě platí, že zahradní schodiště je výrazný architektonický prvek, nepřehlédnutelný solitér – stejně jako zídka. U schodiště bychom také neměli zapomenout na zábradlí, jde nejen o důležitý bezpečnostní prvek, ale také o vkusný doplněk schodiště. Obzvláště podél schodiště je také vhodné umístit skalku a klidně ať výsadba do schodiště místy trochu zasahuje. Tedy pokud je dostatečně široké. Důležitá je výška a hloubka schodů a také poměr počtu schodů k celkové délce schodiště.

5. Půdokryvné rostliny a mulč

Půdokryvné rostliny pomohou stabilitě svahu, pokud je však chceme kombinovat s mulčí, je třeba použít pod ni netkanou textilii či jiný materiál. Nezpevněné svahy výborně pokryjí například půdokryvné, stálezelené konifery. Samozřejmě je zásadní sklon a velikost svahu a způsoby jeho zpevnění, pokud jsme po něm sáhli.

6. Potůčky a kaskády

Svažitý pozemek přímo vybízí k vytvoření potůčku s kaskádami vlévajícího se do zahradního jezírka, přičemž koloběh vody zajistíme čerpadlem. Koryto potůčku je ideální vytvořit betonové, aby se nám neztrácela voda, ovšem koryto je třeba vyskládat kameny a štěrkem či lépe oblázky, betonové koryto nepůsobí dobře. 
Zdroj: ČESKÉSTAVBY.cz, shutterstock.com