Jak se zbavit mechu v trávníku Zobrazit fotky zobrazit 4 fotky

Hojná přítomnost mechu v travních plochách nám signalizuje, že něco není v pořádku. Je samozřejmostí, že bychom měli problém vyřešit, tedy mech z trávníku odstranit. Jak na to?

Mechu je třeba zabránit v růstu a to též přímo souvisí s dobrou kondicí trávníku. To, že travní plochy vyžadují hnojivo, zálivku a sekání, ví každý, ovšem klíčem v boji s mechem je vertikutace, čili provzdušnění plochy spolu s odstraněním právě mechu. Je mýtem domněnka, že výskyt souvisí s nedostatkem vápníku v půdě, i když rozumným a hlavně pravidelným vápněním mech skutečně zredukujeme. Přítomnost mechu nám však mnohem více ukazuje nedostatečnou péči o travní plochy.

A co to znamená? Znamená to, že ve svrchní vrstvě půdy je nedostatek živin, hlavně pak dusíku. A ty to živiny chybí právě trávníku, proto již nemůže zdravě růst. Mechu však minimum živin stačí. Znamená to též, že půda je silně zhutněna, případně je těžká, jílovitá a zamokřená. Dalším důvodem je také přílišné zastínění trávníku, ve stínu prostě vždy najdeme více mechu. A nakonec trávníku neprospívá příliš nízké sečení, především pak právě ve stínu. Plocha je pak doslova skalpována a mech ji snáze nahrazuje.
Pokud již známe příčinu, snadno se dopátráme i léku. A není to pátrání nijak složité. Prvním krojem je dostatek živin, ale hnojení travních ploch musí být přiměřené. Používáme hnojiva organická i minerální, čili na jaře prosátý kompost, dusík v zálivce (2 litry na 1 m2), dřevní popel, rohovou moučku (100 gramů na 1 m2), vhodné je též nechat občas ležet trochu posekané rostlinné hmoty.

Z minerálních hnojiv volíme speciální trávníková, kde je obsah dusíku 2 až 3 krát vyšší jak fosforu a draslíku. Speciální hnojiva pro trávníky nabízí postupné uvolňování dusíku a aplikují se jen třikrát ročně. Pokud pořídíme hnojivo bez postupného uvolňování dusíku, bude sice levnější, ale aplikovat se musí až šestkrát. Použít však lze i běžná vícesložková hnojiva, načež chybějící dusík doplníme ledkem amonným s vápencem, jedno je již, zda použijeme rozhoz pevných hnojiv nebo zálivku rozpustných hnojiv.

Dalším lékem je provzdušňování trávníku, takzvaná vertikutace, po kterém následuje zlehčení příliš těžké a zhutnělé půdy směsí písku a kompostu. U trvale podmáčené plochy je třeba odvést povrchovou vodu příkopem a nebo drenáží.
Na stinná místa je po provzdušnění a vypletí mechu dobré dosít lipnici hajní. Ta dobře snáší právě stín. Zvolit ale též můžeme výsadbu, která trávník nahradí (břečťan, barvínek, zběhovec, dymnivka, hluchavka žlutá apod.). Při zastínění stromy je třeba více hnojit, jelikož právě stromy trávníku živiny odebírají. Trávník ve na stinnějších místech sekáme na výšku strniště maximálně 5 až 6 cm, nikdy ne méně.

Mech lze samozřejmě odstraňovat mechanicky, ale je to dosti pracné. Mech prostě vyhrabáváme železnými hráběmi, ovšem právě jarní vertikutace si s mechem poradí dostatečně. Pokud je plocha mechem již silně zanesena, budeme poté muset vysít novou travní směsi, čili plochu dosít travinami.

Jako lék na mech skutečně funguje i vápno, ovšem to lze ve větší míře aplikovat pouze u kyselejších půd (hodnota pH nižší jak 5,5). Stálým vápněním posuneme půdní reakci směrem k neutrální až zásadité reakci, to ale většině kulturních druhů trav nevyhovuje, načež dochází k druhové změně a to právě ve prospěch dvouděložných rostlin, nikoli jednoděložných travin. Plochu pak budeme mít plnou pampelišek, sedmikrásek, jetelů, jitrocelů. Traviny vyžadují reakci 6 až 6,5, tedy kyselejší.
Na mech také existují přípravky, ovšem pouze chemie nám pomůže jen obtížně. Funguje například zelená skalice (síran železnatý) v dávce 5 kg/100 m2, mechy totiž železo nesnášejí. Prodávají se též přípravky proti mechu s názvem Antimech. Obsahují směs tří dílů síranu amonného a jednoho dílu zelené skalice, přípravky se používají v dávce 3 až 6 kg/100 m2 a aplikovat bychom je měli v dubnu až červnu. Pozor však na zahradní dlažbu, vytvořily by se na ní po aplikaci přípravku hnědé skvrny. Vhodný je též síran amonný v dávce 4 kg/100 m2. Ten spálí mech, přičemž dusík pomůže právě trávníku.

Trávníky můžeme také hnojit dusíkatým vápnem brzy zjara v dávce 2 kg/100 m2, přičemž aplikaci opakujeme po čtrnácti dnech. Hubí tak mech a omezujeme jeho růst, přičemž opět zároveň hnojíme trávník dusíkem. Hubíme zároveň časně vyklíčené jarní plevele.
Existuje též nový herbicid proti mechu Mogeton 25 WP. Ten lze aplikovat postřikem či zálivkou, přičemž účinek zlepšíme další zálivkou hned po aplikaci přípravku. I tento přípravek ale může zbarvit zahradní dlažbu a obrubníky, tentokrát do oranžova, zabarvení však lze smýt, případně časem obzvláště po deších vybledne.

Aplikaci jakéhokoli přípravku musíme opakovat, přičemž je ale nezbytné zároveň odstranit příčiny výskytu mechu.
Zdroj: ČESKÉSTAVBY.cz, shutterstock.com