Jak se zbavit rzi hrušňové? Vyvarujte se jalovců a zvolte správný postřik Zobrazit fotky zobrazit 4 fotky

Našli jste na listech své hrušně rzivé ostrůvky? Není divu, poslední dobou se tato choroba silně rozšířila. Jak se projevuje, co je její příčinou a jak s ní bojovat?

Dvoubytná houba

Rzi hrušňové se též říká rzivost hrušní. Způsobena je dvoubytnou houbou Gymnosporangium sabinae, která pro svůj život potřebuje 2 hostitele. Hrušeň je jedním a druhým, světe div se, jalovec (nejnáchylnější je jalovec čínský a jalovec klášterský). Stačí přitom i jalovec ve vzdálenějším sousedství, vítr je schopen přenést infekci i na vzdálenost až 1 kilometr. Připočteme-li rostoucí oblibu jalovců jakožto okrasných jehličnanů, je nasnadě, že rez hrušňová se bude šířit dál.

Příznaky rzi hrušňové

Tato rez se projevuje žlutooranžovými až rzivými skvrnami na listech, které se postupně zvětšují a mohou postihnout až 80% listové plochy. Strom slábne, letorosty rostou jen omezeně a snižuje se i kvalita úrody z důvodu menšího množství květních pupenů. A pokud je strom opravdu vážně napaden, napadá rez nakonec i plody. Rez hrušňová přitom škodí i samotným jalovcům, ty vysychají a odumírají jim větve. Ve druhé půlce léta narůstají na spodní straně postižených listů malé výrůstky, takzvaná aecia. V nich vznikají spory, které infikují jalovce. Čili přes zimu se tato houba usadí v jalovcích a na jaře se přenese prostřednictvím teliospor zpět na hrušně.

Jak bojovat se rzí hrušňovou?

Za prvé je třeba hrušeň vysadit co nejdál od místa, kde jsou nejbližší jalovce. Za bezpečnou vzdálenost mezi hrušní a jalovcem je považováno 200 metrů, blíže k sobě lze vysadit pouze odolné kultivary. Z hrušní rané odrůdy, z jalovců jalovec obecný, šupinatý a poléhavý.

Na jaře je třeba sledovat výskyt rzi na jalovcích a odstranit postižené větve, které samozřejmě spálíme! Šíření infekce zabráníme přikrytím jalovce bílou netkanou textilií. V létě je pak třeba odstraňovat poškozené listy hrušní a na podzim včas shrabat a spálit spadané listí.

Lze též použít chemii, konkrétně fungicidy, které jsou účinné i proti strupovitosti. Například Dithane, DELAN 750 SC, TOPAS C 50 a Baycor 25 WP. První postřik se provádí na jaře ještě před kvetením hrušní, druhý krátce po jejich odkvětu.
Zdroj: ČESKÉSTAVBY.cz, shutterstock.com