Jak vyhnat molice ze skleníku Zobrazit fotky zobrazit 3 fotky

Molice milují rajčata, okurky, papriky a okrasné květiny. Škodí rostlinám tak, že parazitují na jejich listech, ze kterých sají šťávu a vylučují přisáté na spodní straně listů medovici. Napadené listy se kroutí, ztrácejí pigment a objevuje se na nich černá plíseň, kterou způsobuje trus molice nalepený na listu. A navíc molice přenášejí stejně jako mšice nebezpečné virové choroby. Je nasnadě, že takováto zvířátka na zahradě a obzvláště ve skleníku nechceme.

 Molice jsou okřídlený hmyz, který umí také skákat, čili na pohyb po zahradě a rostlinách jsou vybaveny dokonale. Chemická ochrana před nimi je přitom účinná pouze na začátku, vajíčka molic jsou odolná vůči postřikům. A hmyz si navíc dovede na konkrétní přípravky zvyknout, což se netýká jen molic a mšic. Proto je třeba přípravky střídat.

Před jakýmkoli způsobem boje proti molicím nejprve důkladně prohlédneme rostliny ve skleníku. Jestliže s rostlinami zatřepeme a kolem nás se vyrojí jakési drobné bílé hvězdičky, je zle. Pokud jsou ale molice teprve v počátečním stádiu, stačí pouze lehké použití insekticidu. Jestliže se vyrojí sotva rostlinami zatřepeme, insekticid nestačí, jelikož neohrozí vajíčka molic a proto je třeba nasadit dravce a nebo pořádnou dávku insikticidu, kterou je ale třeba vícekrát opakovat.

Především slunéčko (Delphastus pusillus) se živí molicemi, je ale vhodné slunéčka kombinovat i s jiným hmyzem. . Je vhodné tohoto predátora kombinovat i s jiným hmyzem. Například hojně používaná tropická vosička Encarsia formosa likviduje molice velice zákeřně, jelikož celý její vývoj s výjimkou dospělosti probíhá v těle molice. Vosička během deseti dní naklade vajíčka do molic a mšic. Larvy vosiček se dále vyvíjí uvnitř těl těchto škůdců, kde se i kuklí. Po vylíhnutí dospělé vosičky zůstává na listu mumifikovaná pokožka zlikvidovaného hmyzu. Jedna samice Aphidius colemani parazituje až 300 jedinců.
Pokud jsme se přece jen rozhodli pro chemii, nesmíme zapomenout, že si hmyz na insekticidní přípravky zvyká, proto je musíme při vícenásobném použití střídat. Nejznámějšími přípravky jsou Mospilan a Neudosan, ale na molice funguje i Pirimor, což je specialista na mšice a Ninja, který je určen na mšice i molice, na zeleninu i okrasné rostliny. Postřik musíme několikrát opakovat, jelikož zabírá jen na živé jedince, nikoli na vajíčka. A živé molice mají třídenní dobu líhnutí.

Velmi účinné jsou na molice též žluté lepové desky, které po skleníku rozvěsíme. Jsou naprosto netoxické a oproti jiným řešením zcela nejlevnější. Se mšicemi nám nepomohou, ovšem pro létavý hmyz včetně molic jsou neodolatelným lákadlem.

Existují i sporné metody šířené mezi lidmi slovně a na internetu, například horká voda na postižená místa (zřejmě to ublíží i samotnému listu), smíchaná voda s octem, jarem a olejem, kterou rostliny postříkáme a jiné metody. Nakolik fungují a nakolik rostlinám více škodí, ať si každý zváží sám. 
Zdroj: www.ČESKÉSTAVBY.cz, www.abecedazahrady.cz, www.wikimedia.org