Proč rekonstruovat dům či byt

Staré rozvody včetně stoupaček, vlhkost stěn či již nevzhledné povrchy, nevyhovující koupelna a toaleta, špatný stav stavebních konstrukcí, nevyhovující dispozice bytu, nutná rekonstrukce právě zakoupeného bytu či domu a nebo nezbytné úpravy před prodejem nemovitosti, které zvýší její tržní hodnotu a obytný komfort. Důvodů rekonstrukce je ale ještě mnohem více.

Kdo je náročnější na svůj komfort, přistupuje k rekonstrukci právě již jen kvůli němu, byť by stávající stav bydlení jiným naopak vůbec nevadil, jelikož se nejedná o nic katastrofálního. V tomto případě lze bydlení zrekonstruovat buďto postupně a práce rozfázovat i na mnoho let, nebo si zajistíme náhradní bydlení a rekonstrukci provedeme radikálně. Do komplexní rekonstrukce se často pouštíme ihned po pořízení staršího bytu, abychom se nastěhovali rovnou do nového. Radikální zásahy si také vyžádá úraz s trvalými následky či jiná onemocnění, ale i stáří.
Nevyhovující dispozice bytu jsou také závažným důvodem rekonstrukce, může jít o potřebu rozdělit místnost či naopak dvě sloučit, zvětšit koupelnu a podobně? V případě bytových domů jsme však při rekonstrukcích často značně omezeni především statikou, obzvláště pak u domů panelových. Statika v tomto případě vyloženě potřebujeme, jelikož sami těžko poznáme, která stěna je nosná a která ne. Narušit změnou dispozic bytu statiku domu je prostě velice nebezpečné.

Velmi časté jsou rekonstrukce již nevyhovujících bytových jader budov. V takovém případě se kompletně likvidují původní jádra umakartová, provádí se vyzdívka nejčastěji pórobetonovými cihlami, přičemž lze změnit dispozice koupelny nejčastěji na úkor předsíně, ale i v některých případech i kuchyně. S rekonstrukcemi bytových jader se pojí i kompletní rekonstrukce sítí, přičemž rekonstrukce stoupaček většinou probíhají v bytových domech naráz pro celý vchod či dům. 
Ovšem jednou z dnes nejpopulárnějších stavebních úprav bývají půdní vestavby. Jde vlastně o ekonomicky nejvýhodnější způsob, jak získat nový bytový prostor. A to i v případě, že je třeba rekonstruovat střechu. Pozemek již máme, základy též. A pokud je v dobrém stavu dokonce i konstrukce krovu, byť je třeba vyměnit latě a střešní krytinu, máme zcela vyhráno. Lehké vnitřní příčky lze postavit například ze sádrokartonu a největší investici bude představovat zateplení střechy spolu se střešní krytinou a opláštění šikmin. Při stavbě nového domu přitom musíme střechu realizovat také, kromě toho však i vše ostatní včetně základů a nosných stěn. Největší problém, ale vždy řešitelný, nakonec představuje přivedení sítí do půdních prostor a přístup, který je většinou řešen schodištěm.
I před prodejem nemovitosti (bytu i domu) je vhodné zvážit, do jaké míry dovede rekonstrukce zvýšit hodnotu prodávané nemovitosti. Záleží na stavu nemovitosti, ale i loajalitě, jak rychle potřebujeme nemovitost prodat apod. Při promýšlení rekonstrukce je též třeba dobře promyslet, zda se vůbec budou třeba nové obklady, dlažba a podlahy potencionálním kupcům líbit a zda investice do prodávané nemovitosti zvýší její prodejní cenu natolik, že to má vůbec smysl. V každém případě vždy kupující ocení rekonstruované rozvody a topný systém, nová okna, zárubně a dveře. Vlastně je vždy lepší nechat posoudit stav bytu realitním makléřem a dát na jeho doporučení.
Samotné nevyhovující rozvody a instalace jsou důvodem k rekonstrukci vlastně vždy, v jakémkoli z výše uvedených případů. Zvýšíme obytný komfort, tržní cenu nemovitosti, uspoříme energie a zamezíme případným haváriím. Následky havárií vody, topení, ale i odpadů bývají fatální, o plynu nemluvě. Staré rozvody elektřiny mohou způsobit požár, rozvody plynu výbuch.

Pokud se ale rozhodneme pro komplexní rekonstrukci (respektive výměnu) původních instalací za nové, je třeba naplánovat rovnou i další zásadní zásahy do bytu. Stejně totiž budeme sekat do stěn a podlahy, měnit elektřinu vedenou stropem. U starých domů budou vhodné alespoň nové štuky, u bytových domů uvažujeme i o stoupačkách. Zda již jsou vyměněny, či se to výhledově plánuje, to však již nebude naše dílčí investice.
Dalším důvodem rekonstrukcí bývají potřebné sanace staveb související s jejich vlhkostí, případně potřeby zateplení či oprav fasád domů včetně návrhu vhodného izolantu a řešení.

Zásadní rekonstrukcí též bývá rekonstrukce střechy, aniž bychom zrovna chtěli budovat půdní byt. Může jít o střechu domu s půdou, ale i střechu stodoly, garáže a jiných staveb. Střechy jsou pro budovy obzvláště klíčové, jelikož voda zatékající do stavebních konstrukcí a povrchů shora, způsobuje ohromné škody.

Rekonstrukce nemovitosti se společností Kimbau, stavebně-inženýrská, s.r.o.

Kimbau, stavebně-inženýrská, s.r.o. je rodinnou firmou střední velikosti, která se snaží přistupovat ke každému klientovi individuálně a provádět jej každou částí rekonstrukce. Kimbau, stavebně-inženýrská, s.r.o. nabízí komplexní rekonstrukce domů a bytů, provede své zákazníky celým procesem od úvodní nezávazné schůzky, přes samotnou přípravu zakázky a její vlastní realizaci. Za tímto účelem též společnost zřídila nové webové stránky.

V rámci rekonstrukcí klientům zdarma doporučuje vhodné pracovní postupy, výrobky a technologie. Zdarma společnost poskytuje též přípravu vyrovnané smlouvy a podrobný položkový rozpočet, konzultace a poradenství. Přehledná vyúčtování skutečně provedených prací jsou klientům předkládána před každou fakturací ke schválení.

Jako stavební firma působí na českém trhu již 24 let, během kterých získala mnoho zkušeností a pozitivních referencí. Na prováděné práce poskytuje záruky pod dobu až 60 měsíců. Při realizacích staveb má též zajištěné jejich pojištění, tedy pojištění odpovědnosti a pojištění staveb jako celků proti krádežím, vandalismu, či živelným pohromám. Stavebníci pak ušetří peníze za tato pojištění a přitom je jejich majetek chráněn. 
kimbau, stavebně-inženýrská, s.r.o. Poslat poptávku