Rekonstrukcí svého domu především získáte

Rekonstrukce z praktických důvodů se provádí za účelem opravy závad, zlepšení funkčnosti domu, nebo snížení nákladů za spotřebu energií. Rekonstrukcí z estetických důvodů chceme zlepšit kvalitu a vzhled našeho bydlení, jako například rekonstrukcí kuchyně, koupelny, nebo realizací nové fasády, často včetně zateplení. Tyto důvody se většinou prolínají, proto opravami, výměnou dosluhujících částí domu a jeho zateplením vylepšíme i celkový vzhled stavby a zvýšíme tržní hodnotu domu.

Co rekonstrukce domu obnáší

Prioritou při rekonstrukci jsou opravy, které řeší havarijní stav domu a zvýší bezpečnost jeho obyvatel. Tyto opravy se mohou týkat špatného stavu střechy, komína či fasády, kde hrozí nebezpečí odpadávání jejich částí, což ohrožuje osoby, které se v okolí domu pohybují. Stejně tak rizikové jsou staré nebo již nevyhovující rozvody vody, elektřiny, plynu a odpadů. Při rekonstrukci se kromě oprav a výměn rozvodů nejčastěji provádí především zateplování fasády a střechy, mění se okna a dveře, podlahy, rozvody topení a kotel.

Zateplení = úspora

Zateplením domu se především výrazně sníží jeho energetická náročnost. Z domu uniká mnohem méně tepla a tím se výrazně sníží náklady na vytápění. Zateplení domu má však skutečně smysl, pokud současně se zateplením fasády provedeme i zateplení střechy a výměnu oken a vstupních dveří.

Další výhody zateplení

Zateplením domu získáte víc než „jen“ úspory za jeho vytápění. Místnosti se v létě nepřehřívají a v zimě neprochlazují. Sníží se riziko kondenzace vodní páry na stavebních konstrukcích a tím se zamezí tvorbě plísní. Méně se tvoří tepelné mosty a teplota v místnostech je stabilní. Topná soustava může jet na nižší výkon, čímž se prodlužuje její životnost a snižují náklady za vytápění. Dům má mnohem lepší protihlukové vlastnosti a je odolnější vůči nepříznivým klimatickým vlivům. Zateplení domu má také pozitivní vliv na jeho statiku - bod mrazu se posune z obvodového pláště do tepelného izolantu, budova je tak chráněna před promrzáním, sníží se riziko praskání stěn vlivem teplotních změn a výsledkem je prodloužení životnosti domu.

Nová elektroinstalace

Drtivé množství starých rozvodů elektroinstalace nesplňuje současné požadavky na funkčnost a bezpečnost. Mezi častý problém patří nedostatek zásuvek a výsledkem je byt plný prodlužovacích kabelů. Zásuvkové okruhy jsou často poddimenzované a při vyšší zátěži vypadávají, nebo elektroinstalace dokonce hoří. Izolace vodičů nad svítidly se rozpadá a vypínače špatně fungují. V takovém případě je výměna elektroinstalace nezbytností.

Výměna rozvodů vody

Především starší ocelové potrubí vodovodních systémů je zaneseno vodním kamenem a organickými usazeninami. Mělo by se proto vyměnit za nové. Hrozí nebezpečí havárií v podobě prasklých trubek či netěsnících spojů. Při průtoku vody zanesenými trubkami je navíc negativně ovlivněna její kvalita.

Rozvody topení a nový kotel, respektive rekonstrukce topného systému

Při rekonstrukci domu je dobré zvážit i výměnu starých otopných systémů za nové. Předejdeme tak havárii v důsledku selhání stárnoucích komponentů stávajícího otopného systému a zvolíme-li vhodný, ekonomický a efektivní způsob vytápění, výrazně uspoříme. Častá je například výměna kotle na tuhá paliva za plynové topení, nebo krbová kamna či krb s teplovodní vložkou.

Zdroj: www.milkaro.cz