Víte, jak vybrat lokalitu pro svůj dům?

Stavební parcely dnes kupují dva druhy zákazníků: zájemci o stavbu nového rodinného domu či lidé, kteří chtějí do hodnoty pozemku uložit bezpečně své finanční prostředky. Pozemek nemůže nikdo ukrást (jedině změna politického systému), pozemek nemůže zbankrotovat, hodnota pozemku se nebude ani snižovat. Jde tedy o jistou a navíc také bezúdržbovou investici (na rozdíl od domů či bytů, které stárnou a je třeba investovat do jejich údržby).

Územní plány ovlivňují hodnotu pozemků

Samostatnou kapitolou jsou pozemky s předpokladem rychlého růstu cen vzhledem ke schválenému územnímu plánu. Pozemky v lokalitách, kde je v územním plánu schválena výstavba, již většinou předem vlastní spekulanti, kteří o konkrétních plánech věděli, nebo je přímo ovlivňovali. A prodej takových pozemků jde ještě před schválením územního plánu zcela mimo realitní kanceláře a běžný smrtelník na ně většinou nemá šanci dosáhnout.

Zrychlený růst cen pozemků v konkrétních lokalitách

V roce 2011 růst cen pozemků zrychlil, nejvíce pak pozemků pro rezidenční stavby ve městech a parcel v okolí měst, o které je stále největší zájem a nelze předpokládat změnu v tomto trendu. Záleží samozřejmě na dané lokalitě a jejích možnostech (především pracovní příležitosti v lokalitě). Hlavně pozemky na krajích měst jsou velmi těžko dostupné a jejich ceny vysoké, je jich prostě nedostatek a poptávka vysoká. Z důvodu vysokých cen za lukrativní parcely se také zmenšuje jejich velikost. Jestliže nebylo ještě začátkem devadesátých let problematické pořídit parcelu o velikosti 2.000 metrů čtverečních, dnes se běžně staví řadové domky i na miniaturních pozemcích a 1.000 m2 je již luxusní rozměr. Není výjimkou, že majitel starší nemovitosti na velké parcele svůj životní prostor zmenší a část pozemku prodá jinému stavebníkovi.

Chybějící síť sníží cenu pozemku až o 10%

Kupující přitom požadují nejen dobrou občanskou vybavenost lokality, ale především také kompletní inženýrské sítě a jejich přípojky na parcelách. Pokud není lokalita vybavena jedinou z přípojek a její realizace dokonce není možná (plyn či veřejná kanalizace, u odlehlých pozemků však i voda), klesá cena parcel až o 10% za každou chybějící přípojku.

O satelitní městečka už není zájem

Zároveň klesá zájem o rozlehlá satelitní městečka, nejraději si lidé pořizují parcely v sousedství starší zástavby. Důvodem je hlavně špatná občanská vybavenost satelitů i přes mnohé sliby některých developerů. Chybějí slibované školky, zdravotnická zařízení a podobně. Nemovitosti v satelitech dokonce ztrácejí na hodnotě, jejich masivní rozmach z přelomu tisíciletí byl již dávno překonán.

Pojmosloví – pozemek, parcela, stavební parcela

Veškeré věci členíme dle platného občanského zákoníku na moviténemovité. Nemovitostmi jsou pozemkystavby spojené se zemí pevným základem.
Pozemek je částí zemského povrchu, která je oddělena od sousedních částí hranicí územně správní jednotky nebo hranicí katastrálního území, hranicí vlastnickou, hranicí držby, hranicí druhu pozemku, případně rozhraním způsobu využití pozemku (dle zákona č. 344/ 1992 Sb. - katastrálního zákona).
Parcela je pozemek evidovaný v katastru nemovitostí pod konkrétním parcelním číslem v konkrétním katastrálním území. Parcela je geometricky a polohově určena, zobrazena v katastrální mapě a označena parcelním číslem.
Stavební parcela je pozemek evidovaný jako „zastavěná plocha a nádvoří.”
Pozemková parcela je pozemek, který není stavební parcelou.

Co je důležité při výběru lokality pro nový RD

Výstavba v lokalitě, vybavenost a cena
V prvé řadě je nutné zjistit, jak rozsáhlá výstavba je v lokalitě plánována a zda je na ni obec vůbec připravena a tedy dostatečně vybavena. Konkrétně je sice důležité, že obec provozuje mateřskou školku, ale jakou má kapacitu? A jak daleko je další nejbližší zařízení? Mezi první kritéria výběru patří samozřejmě také cena. Počítat musíme s tím, že parcela v ideální lokalitě a s ideální vybaveností bude pořádně drahá a my zde často dosáhneme na menší pozemek, než bychom si přáli.

Samostatnou kapitolou je pak právě občanská vybavenost. Pokud není v místě ani jediný malý obchod pro doplnění základních potravin, musíme pálit benzín i kvůli čerstvému pečivu. V pěší vzdálenosti od pozemku by měla být i školka a případně škola, zdravotnické zařízení už nemusí být tak blízko, jeho služby nepotřebujeme až na výjimky (např. dialýza) příliš často. Stejně jako další služby, které využíváme občas.

Životní priority a zasíťování pozemku
Poté si ujasněte, co je pro vás životně důležité: vzdálenost bydliště od města a zaměstnání nebo naopak co největší blízkost přírodě, občanská vybavenost v obci či naprostý klid a odtažitost od civilizace, dostupnost veřejné dopravy nebo se chcete spoléhat výhradně na vlastní dopravu automobilem? Dostupnost veškerých přípojek (veřejná kanalizace, vody, plyn, elektřina) včetně signálu pro mobilní telefony a WiFi připojení k internetu? Požadujete již zasíťovaný pozemek nebo vám stačí pouze informace o možném zasíťování?
Životní prostředí a dopravní infrastruktura
Pokud máme vyřešeny všechny předchozí body, bude nás zajímat kvalita prostředí dané lokality a dopravní infrastruktura. Pokud je mezi parcelami zajištěna ještě před zahájením výstavby kvalitní dopravní komunikace, máme vyhráno. V opačném případě bychom na její realizaci mohli marně čekat i celé roky. Důležitá je i kvalita silnice, po které se budeme napojovat na větší komunikaci. Stejně tak nás zajímá, zda v lokalitě staví autobus či vlak. Dále nás bude zajímat hluk a zápach. Určitě si nevyberete parcelu v blízkosti vepřína (i když už u nás tato zařízení hojně ubyla), silážní jámy, továrny či jakékoli hlučnější výroby, železniční trati (zvyknout si na hluk projíždějících vlaků se sice dá, ale …), rušné silnice či dálnice, pivovaru a podobně. Mnozí z nás nebudou chtít bydlet třeba ani v blízkosti vesnického hřbitova.

Zaměstnatelnost v lokalitě
Zaměstnatelnost v obci a jejím okolí sice mnohé stavebníky nezajímá, ale prřece. Co když budeme potřebovat pracovat co nejblíže svému bydlišti? Vždy je ohromnou výhodou smět někde zaklepat a požádat o práci. Stát se může v životě cokoli.

Příroda
No a nakonec (a nebo na prvním místě?) by nás měla zajímat čistá příroda a harmonické prostředí. Nebudeme stavět na zasypané skládce či navážce? Je v lokalitě dostupná čistička odpadních vod? Jaký je stav radonu na pozemku? Nepracuje místní firma s nebezpečnými látkami? Neumožňuje územní plán v budoucnu znehodnocení našeho bydlení a tedy i ceny nemovitosti (územní plán se v budoucnu může změnit, lecos však vyčteme i z jeho současného stavu)?

Neovlivnitelný lidský faktor
Nakonec zbývá jediné, co prostě ovlivnit nemůžete – sousedi. Sousedské vztahy se mohou změnit ze dne na den. I ten soused, který vás při výstavbě domu občas o něco požádá a také sám pomůže, může změnit své chování ze dne na den. Lidský faktor je tedy jediným, který nemůžeme ovlivnit vůbec.

Zdroj použitých fotografií: www.shutterstock.com, www.ČESKÉSTAVBY.cz