Voda v zahradě a vodní zahrady Zobrazit fotky zobrazit 15 fotek

Voda je pro zahradu požehnáním a nejen ta, která skrápí rostliny shůry, ale i ta, která zlepšuje klima svou stálou přítomností, čili vodní plochy, byť malé a voda tekoucí a tryskající. Co je vodní zahrada?

Především voda, která teče, vnáší do zahrad nejen příjemnější klima za parných dní, ale i příjemné zvuky a také více světla díky odrazům na hladině. Navíc v nás vzbuzuje pocity chladu už jen pouhým pohledem, dodává nám energii, ale naopak i klid. Ovšem málokomu se poštěstí, aby zrovna jeho zahradou protékal potok či zde pramenila studánka, to jsou jen výjimečné souvislosti. Potok si ale můžeme v zahradě vytvořit, tedy za určitých okolností a při dostatku prostoru. Ideální je samozřejmě zahrada svažitá, na placce si raději zbudujeme jezírko, které doplníme fontánou či vodotryskem, ale nemusíme. Jezírko může být dokonce i jen miniaturní a vejde se pak i do malé zahrádky.  
Pokud se ale rozhodnete ve své zahradě, byť jen mírně svažité, vybudovat potůček, pak nezapomeňte na meandry a kaskády. Meandry jsou obzvláště důležité, protože rovný potok vypadá spíše jako stoka. Ovšem někdo upřednostňuje takzvaně formální, čili geometricky pravidelné vodní prvky, ty neformální jsou však pro většinu z nás, ale i pro většinu zahrad, mnohem vhodnější, přirozenější, přírodnější. Prostě napodobují přirozenost vodních toků. Na svažitějších pozemcích můžeme dokonce kaskády nahradit i menšími vodopády, což je obzvláště příjemný prvek v zahradě. A to po všech stránkách. 
Perlou zahrady se pak může stát vodní lávka, která může být zvolena v různém stylu. Například nezbytným prvkem japonských zahrad je lávka, po níž procházíte jako po oblouku. Na první pohled možná nepraktické, ale tak to Japonci prostě milují a je to jejich styl.
Potůček můžeme osázet přírodními kameny a oblázky, kaskády vytvoříme v terénu, který má sklon alespoň 15o. Pokud ale budujeme kaskádovitý potůček, musíme nejprve vybudovat opěrné zídky, načež základem jsou kvalitní izolace, aby voda z potoka neprosakovala do podloží. Okolí potoka je též třeba zpevnit a izolovat. Byť vycházíme z vlastního vodního zdroje, který potoku dodává vodu, musíme počítat s tím, že za silných dešťů se i uměle vytvořený potůček rozvodní. 
Jako podklad volíme pružné nepropustné izolace, nejlépe svařovatelné, čili takzvané jezírkové fólie. Vytvoříme jimi základ koryta jakéhokoli potůčku či jezírka včetně jezírek koupacích. Začínáme však vytyčením tvaru potoka, načež zvolíme i hloubku a šířku jeho koryta. Tvar, sklon pozemku, hloubka a šířka potoka, případné kaskády a vodopád, pak budou definovat rychlost toku vody. Na konci koryta potoka je nakonec třeba vybudovat záchytný prvek. Může jej tvořit například malé jezírko, studánka, ale i jímka. Musíme počítat s tím, že musí zachytit veškerou oběhovou vodu, pokud se zastaví čerpadlo. Vedení vody ze záchytu k horní části potoka, kde může být opět malé jezírko (uměle vytvořený pramen), stejně jako vedení elektřiny a čerpadlo, zůstanou ukryty pod zemí. Umělý pramen může vypadat jako kamenná studánka, širší koryto potoka, kašna, studna apod.
Též podloží potoka, pramene a záchytu se před uložením fólie upravuje stejně, jako když budujeme jezírko. Posledním krokem stavby bude vysypání koryta a okrajů fólie kamenivem. Někdo volí jen štěrk, někdo jen oblázky, jiný je kombinuje a vrcholem je doplnění balvany, nejlépe oblými, již vyhlazenými jiným vodním tokem. 
V malých zahrádkách, ale i jako doplněk potoka v prameništi či záchytu lze vytvořit vodotrysk, fontánu, v prameništi například i chrlič, ze kterého voda poteče do koryta. Při opravdu nedostatku místa si vystačíme i s malou fontánkou, miniaturou kašny. I ta zvlhčí klima a zpříjemní pobyt v mini zahrádce. Malou fontánku můžeme umístit dokonce i na stěnu či zděný plot. Můžeme dokonce vytvořit i řadu několika fontánek, navzájem propojených. 
Citlivě musíme také řešit výsadbu vodních rostlin, jelikož jakékoli prvky, které vodu rozstřikují, nevyhovují mnoha druhům, především pak leknínům. Ty jsou vhodné vyloženě do vod stojatých. Stříkající voda nakonec ruší i mnohé živočichy. 
A co je v úvodu zmiňovaná „vodní zahrada“? Je to systém různě velkých, vzájemně propojených nádrží s bohatou vegetací okolo břehů i ve vodních plochách a tocích. Vodní zahrada je propojeným systémem, který opravdu osvěží a navíc vdechne zahradě nevídaný život. Ohromná koncentrace vody zásadně ovlivní mikroklima v zahradě a v kombinaci se stínem stromů pak zde bude příjemně i za extrémních veder. Je-li vodní zahrada doplněna koupacím jezírkem, ocitneme se doslova v ráji.

Zdroj: ČESKÉSTAVBY.cz, shutterstock.com