Vložit nový dotaz
Nalezeno 424 dotazů

znemožněná rekonstrukce plotu uskladněným materiálem na sousedním pozemku

Dobrý den, jsem vlastníkem RD a na hranici pozemku mám zděný plot. Soused zahradu neudržuje a na mém plotě je naházený stavební odpad a mezi tím vyrostli do 3 m bezové keře. Aby se neohýbaly, soused bez mého vědomí navrtal tyče do mého zděného plotu a pobil je drátěnkou. Nastavil tak plot do 2 m, keře drátěnku vyvalily a zasahují 1,5 m na můj pozemek do ovocných stromů. Plot chci rekonstruovat, protože je kořeny sousedových keřů nadzvednutý, ale on mi odmítá umožnit přístup k mému plotu. Obrátila jsem se na ÚMČ - stavební odbor, přišli se podívat, ale řekli, že není žádný zákon, který by mu zakazoval mít suť na zahradě. Můžete mi prosím poradit, jak v tomto případě postupovat? Děkuji

Jan Krátký

V souladu s ustanovením § 141 stavebního zákona je stavební úřad oprávněn na žádost vlastníka stavby nařídit vlastníkovi sousedního…


stavba pergoly, rekonstrukce obvodové zdi RD a realizace rybníka na pozemku

Dobrý den, chci stavět pergolu do 25 m2, bude dřevěná a nosné sloupy budou z trubek, které budou zabetonované v zemi. V ní bych chtěl postavit krb, který bude mít také nějaký základ. Musí být k tomu nějaká povolení nebo si tuto stavbu mohu na svém pozemku postavit jen tak? Dále bych se chtěl zeptat: na rodinném domě mám jednu z obvodových stěn ze dřeva a chtěl bych jí předělat na zděnou 40 cm. Potřebuji k této úpravě nějaké povolení úřadů? Dále bych si chtěl na zahradě vytvořit na zahradě rybník 10 x 8 m a netuším, co k tomuto potřebuji za povolení? Moc děkuji za odpověď

Jan Krátký

Stavba pergoly do 25 m2 a 5 m výšky, v souladu s ustanovením § 103 odst. 1 písm. a) č. 1 stavebního zákona, nepodléhá stavebnímu povolení…


sousedova voliéra, realizovaná v rozporu s povolením stavebního úřadu

Dobrý den, sousedi si postavili voliéru pro ptáky. Část má betonové základy, část postavili jako venkovní klec. Povolení od příslušného úřadu obdrželi. Nám to v podstatě nevadilo. Nicméně poté, co jsme zjistili, že k betonové voliéře má být přistavena i ta venkovní (o níž nevím, že by byla povolena), jsme začali být proti. Jde o to, že je otravné - až nesnesitelné - každý den poslouchat "řev" ptáků, čuchat zápach z oné voliéry. O prachu z jejich křídel, kterých mimochodem máme na pozemku víc než dost, nemluvě. Je nějaká možnost nařídit jim minimálně odstranění té venkovní klece, popřípadě - a to je úplně nejlepší řešení - nařídit jim úplné odstranění stavby, respektive zrušení ptačí voliéry a ať si z ní udělají kupříkladu dřevník? Samozřejmě si můžu najmout odborníka, který vyhodnotí EIA. Problém ale je, že v čele obecního úřadu jsou lidé spřátelení se zmiňovanými sousedy. Děkuji za odpověď

Jan Krátký

O povolení nebo o odstranění staveb nerozhoduje obecní úřad, ale příslušný stavební úřad. Požádejte proto písemně stavební úřad o…


demolice a stavba nového oplocení (změna materiálového provedení)

Dobrý den. Chtěla bych znát váš názor. Včera soused úmyslně shodil svou zeď mezi mým a jeho pozemkem. Veškeré torzo zdi mi spadlo na pozemek a poškodilo zeleň. Soused odmítá postavit novou zeď, která nás odděluje a tvrdí, že mu nemůže žádný zákon nakázat dát zeď do původního stavu. Mezi námi chce postavit drátěný plot. S tím ovšem nesouhlasím. Děkuji za brzkou odpověď.

Jan Krátký

Soused má v tomto případě pravdu, neexistuje žádný zákonný předpis nařizující provést stavbu nového oplocení v původní podobě. Až…


stavba WC na zahradě

Prosím, mohu si na zahradě umístit dřevěný WC, zakoupený, instalovaný na betonové dlaždice, uvnitř chemický záchod? Podléhá toto nějakému ohlášení?

Jan Krátký

Záleží na skutečnosti, zda příslušný stavební úřad bude záchod považovat za „stavbu“, nebo za výrobek plnící funkci stavby. Pokud…


demolice kolny a realizace nové stavby garáže

Dobrý den, měl bych pár dotazu ohledně opravy stávajícího objektu. Jedná se zděnou kolnu, která se rozpadá, chtěl bych tuto kolnu opravit a užívat jako garáž. Jednalo by se o zbourání a znova postavení všech zdí. Na pohled by stavba vypadala stejně, kromě štítové strany, do které by se zabudovaly vrata. Chtěl bych se zeptat, zda je nutnost mít stavební povolení? Kolna má 2 majitele, mě a starší paní. Ke kolně náleží pozemek a rodinný domek, vše se dělí polovinou. Chtěl bych se zeptat, co vše je nutné k získání této kolny k výhradně mému majetku se souhlasem druhé strany? Zda stačí mít sepsanou smlouvu o užívaní kolny, či se to pak řeší jinak? Děkuji

Jan Krátký

Předně je důležité si uvědomit, jaký máte záměr. Podle textu v dotazu ho chápu jako odstranění stávající kolny a následnou realizaci…


rozhodnutí stavebního úřadu o odstranění stavby oplocení

Dobrý den. V územním rozhodnutí pro ŘRD bylo uvedeno mimo jiné i oplocení, oplocení pozemku mám zakresleno v PD, ale bohužel není uvedeno ve SP - pouze zpevněné plochy. Pozemek je svažitý, nebyla-li by vybudována opěrná zeď, došlo by k sesuvu našeho pozemku na sousední pozemek. Oplocení mezi sousedy jsem vybudovala na svém pozemku - částečně 1,5 m vysoká opěrná zeď (kvůli výškovému rozdílu mezi naší a sousedovou parcelou) a zbytek drátěné oplocení (jak bylo uvedeno ve studii, kterou jsem koupila se stavební parcelou). Plot takto stojí 5 let a nyní jsem dostala od SÚ Rozhodnutí o nařízení odstranění stavby oplocení. Podala jsem odvolání ke KÚ (čekám na rozhodnutí), soused se k našemu odvolání nevyjádřil a ani nedal podnět k řízení o odstranění stavby - SÚ toto řízení zahájil o své vůli. Je možné nařídit odstranění takto provedeného oplocení? Děkuji za odpověď

Jan Krátký

Stavební úřad může odstranění stavby nařídit z důvodů uvedených v ustanovení § 129 odst. 1 stavebního zákona. Jelikož však neznám…


oplocení pozemku a vytyčení inž. sítí

Hezký den, koupil jsem pozemek složený ze 7 parcel a potřeboval bych poradit s oplocením. Ze dvou stran je již oplocen sousedními ploty. Nyní nechám vytýčit hranice pozemku a chtěl bych plot kompletně dodělat. Z jedné strany je veřejná obecní komunikace. Z druhé strany je pozemek dvou sousedů "společný vjezd", který já nevyužívám. Obě komunikace jsou v katastru vedeny jako ostatní komunikace, ostatní plocha. Znamená to, že nemůžu postavit plot u hranice mého pozemku a budu muset dodržet nějaké odstupové vzdálenosti, případně kolik je ta vzdálenost? Jelikož se jedná o "stavbu" bude se muset žádat nejspíš o povolení nebo územní souhlas? Budu muset žádat o vyjádření o existenci sítí? Mám takové tušení, že podél komunikace vede po mém pozemku telefonní vedení, ale nikde o tom není ani zmínka. Děkuji za pomoc

Jan Krátký

Stavbu plotu lze za podmínek uvedených v § 96 stavebního zákona realizovat na základě vydaného územního souhlasu. Ten vydává příslušný…


umístění fotovoltaické elektrárny na stavbě s vydaným územním souhlasem a zápis stavby do katastru nemovitostí

Stavím stavbu na územní souhlas a chtěl bych na ni dát fotovoltaickou elektrárnu, a proto to musí být "nemovitost zapsaná v katastru nemovitostí". 1) lze vůbec zapsat do katastru stavbu na územní souhlas (plocha méně než 25 m2 do 5 m výšky)? 2) může být tato stavba bez stěn nebo musí být zcela uzavřena pevnými stěnami, aby ji bylo možno zapsat? 3) můj pozemek je rozdělen na parcely "zastavěná plocha a nádvoří" a "zahrada". Nová stavba bude sice na parcele "zahrada", ale u hranice s druhou. Je možné rozšířit "zastavěnou plochu a nádvoří" o tuto stavbu? Jak o to požádat a s jakým důvodem, aby to prošlo, i kdyby nešlo normálně zapsat stavbu do katastru? Toto řešení by pro mě bylo nejvýhodnější, protože bych věděl již číslo parcely a mohl i části fotovoltaiky umístit jinde než na nové stavbě. 4) stačí následně nechat udělat zaměření stavby a doložit územní souhlas ke stavbě pro zápis do katastru? Nebo musím udělat ještě něco jiného? Kolaudační rozhodnutí nebudu mít. Děkuji

Jan Krátký

V katastru nemovitostí se neevidují „drobné stavby“. Drobnou stavbou se pro tyto účely rozumí stavba, která plní doplňkovou funkci ke…


legalizace stavby dřevníku na pozemku RD, realizované bez povolení stavebního úřadu

Můj syn si na svém dvorku postavil "dřevník" stavbu kam rovná dřevo, dřevník je do 25 m2. Má betonové základy a je dokola pobitý prkny. Protože si myslel, že to může postavit bez jakéhokoliv povolení a teď se dozvěděl, že ne a chtěl by to uvést do pořádku. Co má udělat a jak má postupovat?

Jan Krátký

Stavby o jednom nadzemním podlaží do 25 m2 zastavěné plochy, do výšky 5 m, nepodsklepené, jestliže neobsahují pobytové místnosti,…