Vložit nový dotaz
Nalezeno 415 dotazů

legalizace stavby dřevníku na pozemku RD, realizované bez povolení stavebního úřadu

Můj syn si na svém dvorku postavil "dřevník" stavbu kam rovná dřevo, dřevník je do 25 m2. Má betonové základy a je dokola pobitý prkny. Protože si myslel, že to může postavit bez jakéhokoliv povolení a teď se dozvěděl, že ne a chtěl by to uvést do pořádku. Co má udělat a jak má postupovat?

Jan Krátký

Stavby o jednom nadzemním podlaží do 25 m2 zastavěné plochy, do výšky 5 m, nepodsklepené, jestliže neobsahují pobytové místnosti,…


záměr oplocení pozemku "ostatní plocha" (zeleň)

Dobrý den, vlastním parcelu s domem a chtěla jsem ji rozšířit o nevyužitou plochu. Požádala jsem OÚ o odkoupení této plochy, dostala jsem nabídku z obecního úřadu k odkupu pozemku vedeného na katastrálním úřadě jako druh pozemku „ostatní plocha“ a způsob využití „zeleň“. V této souvislosti mi bylo sděleno, že si tento pozemek nemohu oplotit. Můj dotaz zní, zda je tato informace pravdivá nebo popř. jaký druh oplocení mohu použít (např. s podezdívkou, pouze keřem atd., dřevěné kůly zaražené do půdy apod.)? Děkuji za odpověď

Jan Krátký

Tato informace může být pravdivá. Pozemky, které jsou územním plánem obce zahrnuty např. do „veřejné zeleně“ oplotit nelze. Způsob…


výklad pojmu „stavba pro lesnictví"

Dobrý den, potřebovala bych poradit ohledně definice pojmu "stavba pro lesnictví"- dle § 18 stavebního zákona. Jsem přesvědčena, že vyhláška č. 433/2001 Sb., kterou se stanoví požadavky pro stavby pro plnění funkcí lesa, se nedá na pojem "stavba pro lesnictví" - dle § 18 stavebního zákona, vždy aplikovat. Např. pokud se jedná o "stavby na jednom pozemku mimo zastavěné území obce" např. zázemí pro obhospodařovávané lesní pozemky jako jsou třeba objekty pro skladování postřiků na lesní porost, sklady pro uskladnění oplocenky lesních pozemků a hlavně objekt, kde je zázemí pro osoby, které příležitostně lesní pozemky obhospodařují. Ale je pravda, že nikde konkrétnější definici nemůžu nalézt. Ani na stránkách ministerstva pro místní rozvoj. Děkuji za odpověď

Jan Krátký

Dle mého názoru je skupina staveb pro lesnictví (pro plnění funkce lesa) „širší“ než skupina staveb, kterou vymezuje vyhláška č.…


požadavek stavebního úřadu na realizaci garáže ke stavbě rodinného domu

Dobrý den, mám dotaz, zda nám může stavební úřad nakázat výstavbu garáže v novém rodinném domku, i když ji nechceme? V podmínkách, které jsme obdrželi, je přípustné mít garáž pouze vestavěnou či propojenou s hlavním objektem. Děkuji za odpověď

Jan Krátký

Podmínky stavebního úřadu pravděpodobně vyplývají z územního plánu obce. Tyto podmínky se v územních plánech obcí často vyskytují.…


úpravy sousedova přístřešku na dřevo na hranici pozemku

Soused má postaven přístřešek na dřevo vysoký 2 m, z vlnitých azbestocementových desek na hranici pozemku, který si upravuje - rozšiřuje podle svého uvážení. Může pracovat s materiálem, který je nebezpečný bez souhlasu sousedů a jaké se vztahují na tyto práce nařízení?

Jan Krátký

Jelikož je azbest zdravotně závadný materiál a může negativně ovlivnit zdraví osob a životní prostředí, musí vlastník stavby, která…


plánovaná stavba garáže u RD

Dobrý den, je možné u stávajícího RD vybudovat garáž o čtyřech stáních (řadová), anebo jen o třech stáních (jednotlivá)? V případě, že je možná jen jednotlivá garáž, tak mohou být jednotlivé kóje stavebně odděleny se samostatnými vjezdy, anebo musí být jeden prostor? Za odpověď předem děkuji.

Jan Krátký

V souladu s ustanovením § 21 odst. 6 vyhlášky č. 501/2006 Sb. „o obecných požadavcích na využívání území“ v platném znění lze na…


oprava zděného oplocení zvoničky

Dobrý den, obec vlastní zvoničku, okolo které je kamenná zeď. Ta je již v dosti žalostném stavu. Je nutné na opravu této zdi stavební povolení? Byla jsem se ptát na stavebním úřadě, ale tam mi dali neurčitou odpověď. Zeď je cca 20 m dlouhá, 1m vysoká. Zda jsou tam základy, není zřejmé, je cca z 19. století. Děkuji

Jan Krátký

Podle informací uvedených v dotazu se de facto jedná o zděné oplocení zvoničky. Je nutné zjistit stavebně-technický stav zdi a rozsah…


změna stavby garáže v průběhu výstavby

Dobrý den, chtěl bych se zeptat, jak mám postupovat v případě, že mám schválenou stavbu garáže, projekt byl schválen stavebním úřadem s plochou střechou a já bych ji chtěl změnit na sedlovou střechu.? Musím mít nový projekt celé garáže nebo stačí jen projekt na střechu a nové povolení, takže bych musel opakovat celé řízení (vyjádření od všech úřadů atd.) ke stavebnímu povolení?

Jan Krátký

Popsaná změna je „změnou stavby před jejím dokončením“. Tuto změnu schvaluje (v souladu s ustanovením § 118 stavebního zákona)…


dodatečné povolení sousedovy garáže, definovaného jako přístřešek pro nářadí

Jak je stavebně definována garáž a jak přístřešek pro zahradní nářadí? Jaká platí pravidla pro tyto stavby? Soused si vedla našeho RD postavil garáž takovým způsobem, že mezi naším RD a garáží vznikla 3 m mezera široká pouze 49 cm, takže je nám znemožněn přístup k opravám a údržbě. Dnes se tuto černou stavbu snaží legalizovat jako přístřešek pro zahradní nářadí. Přitom garáž má 40 cm betonové základy, je z tvárnic a cihel, středu tvoří žel. „I“ profily se 14 cm betonovou deskou. Jaký je stavební rozdíl mezi garáží a přístřeškem a jaká musí splňovat pravidla?

Jan Krátký

Rozdíl mezi těmito stavbami není v jejich konstrukčním a materiálovém provedení, ale v rozdílu v jejich užívání. Pokud je stavba…


stavba sousedova bazénu v blízkosti hranice pozemku

Dobrý den, stavba bazénu asi 3 x 6 m za naší opěrnou zdí pouze asi 70 cm od ní. Zeď je stará, nedostatečné pevná, neizolovaná, drží do výšky asi 2 m terasovitě hlínu sousedovy zahrady. Za prvé máme strach, že nyní již odebraná zemina a následně vybudovaný bazén může narušit celistvost a v případě havárie se nám vše vevalí do našeho dvora. Původně začali bazén budovat bez jakéhokoliv ohlášení nebo našeho souhlasu a pouze tvrdili po naší stížnosti na stavebním úřadě, že opravují zeď po původním skleníku, který zde byl umístěn. Nyní si podali oficiální žádost, byli jsme pozváni pracovníkem stavebního úřadu na ústní jednání o souhlasu k sousedovi. Vznesli jsme náš nesouhlas na základě obavy o dostatečnou nosnost opěrné zdi, ale zapomněli jsme při pořizování zápisu konkrétně námitku do písemného záznamu o nedostatečné vzdálenosti od hranice našeho pozemku, kterou jsme se dozvěděli až nyní a která má být minimálně 2 m. Předpokládali jsme, že tak důležitou věc řeší přímo stavební úřad, máme nyní obavy, že již k této otázce nebude přihlíženo při rozhodování stavebního úřadu? Děkuji a pěkný den.

Jan Krátký

V dotazu neuvádíte, v jakém režimu stavební úřad stavbu schvaloval. Tedy, jestli je ve věci vedeno správní řízení (územní řízení,…