Vložit nový dotaz
Nalezeno 423 dotazů

provádění údržby oplocení ze sousedního pozemku

Dobrý den. Dle § 127 odst. 3 občanského zákoníku je vlastník sousední nemovitosti povinen povolit vstup na jeho pozemek, a to na dobu nezbytnou k provedení úkonů, jež si vyžádá údržba a obhospodaření sousedního pozemku (např. údržba plotu). Mám dotaz, zda vlastník může vznášet požadavky na formu tohoto vstupu, určit ze své vůle kdy bude vstup povolen, určovat jaké práce a jak budou vykonávány, omezovat tento vstup jen na jeho vlastní přítomnost (to i v případě, že práce je možno vykonávat ze sousedního pozemku a činnost se dotýká pouze hranice) apod.?

Jan Krátký

Pokud mezi vlastníky sousedních pozemků nedojde k dohodě o možnosti provedení udržovacích prací stavby na jednom z těchto pozemků (tedy i…


umístění reklamní plochy a tůjí na sousední zahradě, v blízkosti hranice pozemků

Zdravím Vás, můžete prosím poradit, jestli si soused může 0,5 m před naše okna (jsou 80 cm široká a vždy byla průhledná, i před jeho koupí domu), může postavit 150 cm vysokou reklamní plachtu a hned vedle ní nasadit vzrostlé túje? Argumentuje tím, že mu údajně vidíme na pozemek a rušíme soukromí. Děkuji a jsem s pozdravem

Jan Krátký

Předně si ověřte, zda příslušný stavební úřad považuje reklamní plochu za „stavbu“ nebo za „výrobek plnící funkci stavby“,…


realizace zahradního domku v rozporu s vydaným územním souhlasem

Dobrý den. Rozhodli jsme se realizovat zahradní domek. Plány jsem zakreslil, povolení - ohlášení o územním souhlasu (nebo tak nějak) bylo uděleno. V prvotní fázi byly ale, jak to tak bývá, rozměry a materiál jiné. Rozměr 3 x 2 m a materiál dřevo na betonových patkách. Střecha s asfaltovou - doškovou krytinou. Nyní jsme už započali s "výstavbou" domku o rozměrech 5 x 3 m s navazujícím přístřeškem na dřevo 2 x 3 m. Takže celkový rozměr je cca 7,2 m délka x 3,2 m šířka. Na betonové desce pouze domek – 5 x 3 m. Střecha klasické pálené tašky. Jak jsem již uváděl, kompletní povolení máme na uvedené výše, vč. min. odstupu 80 cm až 100 cm od hranice - což jsme dodrželi, sousedi souhlasili a nemají námitek. Mám legalizovat "novou stavbu" nebo jsem porušil vše, co jen šlo a hrozí mi demolice? Existuje nějaký dokument a změně stavby v "běhu"? Domek je ve stavu větší poloviny výšky zdiva. Děkuji za odpověď.

Jan Krátký

Stavební úřad vydal územní souhlas se stavbou, která byla v souladu s ustanovením odst. 1 písm. a) č. 1 § 103 stavebního zákona. Tu lze…


kolaudace garáže (schválení změny projektové dokumentace)

Dobrý den. Je nutno k žádosti - oznámení o užívání stavby (garáže pro dvě vozidla) zakreslovat do projektové dokumentace změnu spočívající v přemístění vchodových dveří z jedné obvodové stěny do druhé a přikládat ji jako dokumentaci skutečného provedení? V případě že ano, mohu tuto změnu zakreslit do dokumentace sám jako stavebník? Mohu ji zakreslit na samostatný list (A4) a přiložit? Provedená změna nikoho neovlivňuje, v obou případech byly a jsou vstupy do garáže z mého pozemku. Děkuji.

Jan Krátký

Otázkou je, zda (s ohledem na umístění a provedení stavby) bude stavební úřad tuto změnu považovat za změnu, kterou lze schválit v rámci…


povolení umístění reklamní plochy u nově budované komunikace

Dobrý den, rád bych na svém pozemku vedle nově vznikající silnice R7 umístil reklamní plochy. Pozemek je vedený jako orná půda. Co proto musím udělat? Vím, že musím na stavební úřad, a že existuje nějaké ochranné pásmo, ale se v tom ztrácím. Děkuji

Jan Krátký

Ochranná pásma jednotlivých komunikací mimo souvisle zastavěná území jsou uvedena v ustanovení § 30 zákona č. 13/1997 Sb. „o pozemních…


dodatečné povolení rekonstruovaného oplocení

Dobrý den, v roce 2002 jsme vyměnili starý plot za novou hradbu, která je přizpůsobená terénu a z vnější strany nepřesahuje výšku 180 cm, ale z venkovní strany dosahuje až 220 cm. Parcela se oplocovala v roce 1996, kdy jsme ještě s rodinou žili v cizině, a o všechno se staral tchán. Bohužel, teď došlo ke komplikacím se sousedem, který na nás podal stížnost u stavebního úřadu na neohlášenou stavbu. Bohužel jsme teď zjistili, že původní oplocení opravdu nebylo písemně ohlášeno (protože tchán byl aktivně zapojen do aktivit obce - fotbal, sokol, zastupitelstvo) a domluva byla určitě jen ústně, tak jak to mezi kamarády probíhá. Připravujeme dodatečné ohlášení stavby plotu, ale pochybuji, že nám soused podepíše souhlas. Jak máme prosím dále postupovat a jak se máme zachovat u nesouhlasu souseda?

Jan Krátký

Pro legalizaci zmíněné stavby plotu nepřipravujete dodatečné ohlášení, ale „žádost o dodatečné povolení stavby“. Jelikož je…


realizace zakrytí stávajícího bazénu u RD

Soused pan Novák s paní Novákovou dostali v r. 1996 stavební povolení na stavbu krytého bazénu, pak požádali o prodloužení platnosti SP do r. 1999. To dostali, bazén postavili, užívali. Pak se rozvedli, dům napsal pan Novák na svou firmu. Firma požádala v r. 2010 o kolaudaci, stavební úřad zkolaudoval. Letos přepsal pan Novák dům na svou přítelkyni paní Zrzavou a ta začala přistavovat k bazénu zasklenou přístavbu. Přístavba je namalovaná v plánech z r. 1996, ale není zmíněna ani v technické dokumentaci, ani ve stavebním povolení, ani v kolaudaci. Předchozí majitel našeho domu panu Novákovi souhlas se stavbou bazénu nedal, my jsme dům koupili v r. 2006, to již byl bazén postaven a užíván. Můžeme se nějak bránit proti nové přístavbě a je vůbec možné po všech změnách vlastníků (tzn. účastníků stavebního řízení) se odvolávat při nové přístavbě na původní stavebnímu povolení z r. 1996? Děkuji za trpělivost při čtení a za odpověď

Jan Krátký

Rozhodující na celé věci je skutečnost, zda stavební úřad považuje zasklenou část stavby za povolenou či nikoliv. Zastávám názor, že…


sousedův přístřešek na dřevo, umístěný v rozporu s povolením stavebního úřadu

Soused získal stavební povolení na stavbu přístřešku na dřevo 2 m od společné hranice formou veřejné vyhlášky (věděla jsem o tom). Přístřešek si nechal dnes postavit 20 cm od této hranice, na mé upozornění nereaguje. Přístup MěÚ - po telefonickém i osobním jednání - "zítra bude vyfotografováno, uvidíme\"... Jak se mám ubránit možnosti, že zaplacením pokuty bude následně tato stavba legalizována?

Jan Krátký

Povinností stavebního úřadu je vykonat na místě samém tzv. „státní dozor“, při kterém zjistí skutečný stav věci. Pokud zjistí, že…


sousedčina nepovolená stavba zděné kůlny na cizích pozemcích

Sousedka si postavila zděnou kůlnu na dvou cizích parcelách a bez souhlasu jejich majitelů, navíc pod kůlnou probíhá v trubkách odvodnění z polí, na které jsou napojeny domovní odpady z několika RD. Stavební úřad mě, jako majiteli jednoho ze zastavěného pozemku, oznámil, že není v jeho kompetenci se zabývat umístěním kůlny na sousedčině pozemku, na kanalizaci mám směřovat dotaz na životní prostředí. Jak je to?

Jan Krátký

Stavební úřad se nepovolenou stavbou samozřejmě musí zabývat a učit kroky vedoucí buď k jejímu odstranění, nebo k její legalizaci.…


znemožněná rekonstrukce plotu uskladněným materiálem na sousedním pozemku

Dobrý den, jsem vlastníkem RD a na hranici pozemku mám zděný plot. Soused zahradu neudržuje a na mém plotě je naházený stavební odpad a mezi tím vyrostli do 3 m bezové keře. Aby se neohýbaly, soused bez mého vědomí navrtal tyče do mého zděného plotu a pobil je drátěnkou. Nastavil tak plot do 2 m, keře drátěnku vyvalily a zasahují 1,5 m na můj pozemek do ovocných stromů. Plot chci rekonstruovat, protože je kořeny sousedových keřů nadzvednutý, ale on mi odmítá umožnit přístup k mému plotu. Obrátila jsem se na ÚMČ - stavební odbor, přišli se podívat, ale řekli, že není žádný zákon, který by mu zakazoval mít suť na zahradě. Můžete mi prosím poradit, jak v tomto případě postupovat? Děkuji

Jan Krátký

V souladu s ustanovením § 141 stavebního zákona je stavební úřad oprávněn na žádost vlastníka stavby nařídit vlastníkovi sousedního…