Vložit nový dotaz
Nalezeno 2653 dotazů

Vzdálenost

Dobrý den, dva metry od hranice našeho pozemku bylo vybudováno víceúčelové hřiště. Chtěla bych vědět, zda jsou nějaké normy určující vzdálenost. Toto hřiště bylo vybudováno městem bez stavebního řízení, jehož by jsme byli jako majitelé sousedního pozemku účasni. Na naše stížnosti jsme dostali odpověď, že se jednalo jen o rekonstrukci stávajícího hřiště. Tento pozemek je veden jako zahrada, zemědělský půdní fond - rozsáhlá chráněná oblast. Nikdy na tomto pozemku žádné hřiště nebylo. Poraďte, jak se bránit. Stížnost ke Krajskému úřadu byla bez úspěchu.Děkuji

Jan Krátký

Ani po pečlivém přečtení Vašeho dotazu, nám není úplně zřejmé, co se skrývá pod názvem víceúčelové hřiště. Nevíme, zda máte na…


Úprava podkroví jako 4-tého nadzemního podlaží

Dobrý den, potřebovala bych poradit zda-li je nejaké řešení v případě, že chceme obydlet podkroví rodinného domu, který byl kolaudován v roce 1986(jednalo by se o třetí bytovou jednotku). Problém spočívá v tom, že vzhledem k tomu, že se dům nachází v záplavové oblasti , tak sklep je již první nadzemní podlaží a další dvě obytná podlaží následují. Což jak jsem se doveděla nekoresponduje s výkladem pojmu rodinný dům ve vyhlášce 137/1998Sb. Lze vůbec za nějakých podmínek dostat stavební povolení na "obydleni" podkrovi jako 4 nadzemního podlaží?

Jan Krátký

Pojem „rodinný dům“ řeší ustanovení § 3 odst. c vyhlášky č. 137/1998 Sb. o obecných požadavcích na výstavbu. Aby byla Vaše stavba…


přístavba koupelny a WC k chatě

Máme malou chatičku, ke které hodláme přistavit koupelnu a splachovací WC. Drobná stavba nepřesáhne 16 m2 a bude provozně spojena s chatou. Musím o povolení požádat stavební úřad na magistrátě, nebo mi postačí ohlášení drobné stavby na naší malé obci, která stavebně patří pod magistrát? Jaké doklady musím doložit? Musím mít stavební dozor? Děkuji za odpověď.

Jan Krátký

Přístavba koupelny a WC k Vaší chatě není drobnou stavbou, kterou by bylo možné ohlásit obecnímu úřadu. Drobná stavba je samostatnou…


Rozšíření podkroví

Chtěli bychom si rozšířit podkroví, ale se střechou vůbec hýbat nebudeme. Potřebujeme stavební povolení. Píši od kamarádky. Chtěli bychom asi 4 malé místnosti ze sádrokartonu. Kolik může stát povolení. A co musíme udělat. Děkuji

Jan Krátký

Stavební úpravy stavby spojené se změnou užívání stavby, nebo některé její části, ve Vašem případě půdy na obytné podkroví…


Ochranné pásmo

Ráda bych věděla, jaké je ochranné pásmo při dostavbě kravína nad 500 ks skotu pro okolí obytné zóny.
Máme se současným kravínem (130 ks) skotu blízkou zástavbu rod. domků. Už je to pro nás pach na mezi únosnosti. Zvětšení kravína se obáváme a bráníme. Ráda bych věděla kolik metrů je ochranné pásmo!

Jan Krátký

Ochranné pásmo u nově navrhovaných a povolovaných staveb kravínů se stanovuje v územním rozhodnutím o ochranném pásmu. Toto rozhodnutí…


Koupě pozemku

Dobrý den, momentálně řeším situaci s koupí nového pozemku pro stavbu RD. Již jsem oběhal všechny úřady, abych zajistil podrobnosti o daném pozemku a lokalitě, ale stále si v některých bodech nejsem jist a nemohu se pro koupi rozhodnout. Jak píšu, rád bych postavil malý RD bez garáže. Pozemek je o výměře 966m2 a v územním plánu je zakreslen jako stavební (celkem soubor 11 parcel, vyznačené v návrhu ÚP). V katastrální mapě je uveden jako trvalý travnatý porost a je zde uveden způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území a zemědělský půdní fond. Právě z posledně jmenovaného mám obavy. Je možné na takovém pozemku zahájit stvabu (případně stav. povolení na IS), je nutné vyjmutí z půdního fondu a je možné, že toto povolení nebude vydáno? Jaké jsou orientační ceny vyjmutí z půdního fondu? (BPEJ je uvedeno "bez zápisu"). Předem děkuji.

Jan Krátký

Podle údajů, které jste uvedl ve Vašem dotazu je nutné, abyste před podáním žádosti o vydání stavebního povolení požádal u…


Zmena pricek - co je k tomu potreba

Dobry den,
budeme kupovat se ženou nový barák a chceme dělat větší úpravy. Převážně odstraňovat PŘÍČKY, ale také v obyváku si vytvořit větší okna = výměna oken za větší, tzn. změna velikosti otvoru v obvodových stěnách. Zajímalo by mne, co všechno k tomu potřebuji, mám na mysli ohledně povolení, různých dokladů a jiné věci a také, zda-li je vůbec možné rožšířit velikost oken na okna BALKONOVÁ, na styl používaných v japonsku (troje balkónové okna s jedněmi dveřmi).
Dům má přízemí a 1 n.p., plochou (rovnou) střechu, tzn. že obvodové stěny 1.patra přímo nesou střechu. Bylo nám prozatím řečeno, že podlahy jsou samonosné (tomu moc nerozumím,zda-li to znamená, že celá podlaha či strop je uchycena pouze na obvodových stěnách?).
Můžete také poradit něco víc, o čem například vůbec nemám ponětí a měl bych?
Mockrát děkuji za odpověď.
S pozdravem RK.

Jan Krátký

Pokud stavebními úpravami budete měnit vzhled stavby, zasahovat do nosné konstrukce stavby či měnit způsob jejího užívání, podléhají…


Stavební firma

Dobrý den, prosím Vás o radu. Na koho se mám obrátit v níže uvedeném problému.
Stavební firma mi postavila garáž na klíč v červenci 2004. V listopadu se v garáži objevily na zdech a podlaze mokré skvrny a opadávala místy omítka. Do dnešního dne firma provedla jen částečnou opravu a i přes častou urgenci nejsou závady odstraněny.
Majitel firmy přijede, naslibuje že vše uvede do pořádku, ale nic se neděje. Firma má certifikát kvality /jakosti/, jak mám postupovat, aby stavba byla uvedena do náležitého stavu? Děkuji Vám za odpověď.

Jan Krátký

Předpokládáme, že jste měl s dodavatelkou firmou řádně uzavřenou smlouvu o dílo, ve které byla stanovena doba záruky za provedené…


Náležitosti k ohlášení drobné stavby

Dobrý den, ohlásil jsem úřadu drobnou stavbu - zastřešení verandy průhlednou střechou na 4 dřevěných sloupech (nejjednodušší možná konstrukce).
Stavební úřad však vyžaduje, podle mne v rozporu s vyhláškou 132/1998 Sb., originál snímku z katastrální mapy a jeho kopii s vyznačenou stavbou atp. §10/2 vyhlášky však stanoví, že postačuje jednoduchý situační náčrt ZHOTOVENÝ PODLE katastrální mapy s vyznačením hranic pozemků atp.

Pokud tedy překreslím část snímku, klidně od ruky, splňuji požadavek kladený ze zákona podzákonným předpisem nebo nikoliv? Kdyby chytrý zákonodárce chtěl, aby se předkládaly snímky z KN, předpokládám, že by tento požadavek formuloval explicitně.
Má vůbec stavební odbor (úřad) právo poždadovat u drobných staveb podklady nad rámec zákona a souvisejících podzákonných předpisů? Mám pocit, že úřad si usmyslel, že chci stavět Temelín a ne verandu

Jan Krátký

V požadavku stavebního úřadu, předložit snímek z katastrální mapy nespatřujeme nic špatného. Úměrně s tím, jak se neustále realizují…


Věcné břemeno

Dobrý den. Prosím o odpověď na následující dotaz: máme zájem koupit pozemek, který je tvořen dvěma parcelami. Na jedné parcele je věcné břemeno užívání.
Může dotčená osoba vstupovat do procesu při přidělování stavebního povolení na dům, který bychom chtěli postavit na pozemku druhém?

Jan Krátký

V dotazu uvádíte, že máte zájem koupit pozemek tvořený dvěmi parcelami. Pravděpodobně se však zajímáte o koupi pozemků dvou, které…